Německé pozdravy

Vydáno dne 12.09.2008

Pozdravy při setkání nebo loučení, to je téma dnešního článku.V němčině musíme důrazně rozlišovat, jak moc danou osobu známe, zda ji budeme oslovovat formálně nebo neformálně. Němci si (podobně jako my, Češi) na oslovení a rozlišování tykání / vykání potrpí. Pokud chceme někomu tykat, musíme dbát na pravidla etikety, tedy buď počkat, až nám starší (šéf, žena, ...) tykání nabídne nebo až naopak my nabídneme tykání mladšímu (muži, podřízenému, ...).

POZDRAVY

Pozdravy vítací

Guten Morgen! - používáme ráno a dopoledne. Neformálně můžeme říct pouze Morgen! - třeba když potkáme známé, kamarády, sousedy nebo členy rodiny.
Zhruba od půl dvanácté použijeme pozdrav Guten Tag! Neformálně se dá použít pouze slovo Tag! .
Asi od šesti odpoledne začneme zdravit Guten Abend!
A poslední pozdrav, Gute Nacht! použijeme při loučení večer.

Existují oblasti (Bavorsko, Rakousko), kde se zdraví jinak. Místo Guten Tag & spol. se celý den zdraví lidé obligátním Grüß Gott!

Další neformální pozdravy, které použijeme pouze, když druhé osobě tykáme, jsou Servus! , Hallo! nebo Grüß dich!

Jak je to s loučením?

Auf Wiedersehen! je nejrozšířenější pozdrav při loučení. Neformálně říkáme Wiedersehen! , ještě neformálněji (když se s druhým člověkem dobře známe), použijeme Tschüß!

Když chceme při loučení říct, že se uvidíme brzy (něco jako See you v angličtině), použijeme frázi Bis bald! A tento základní "Bis pozdrav" se dá konkretizovat. Uvidíme se večer? Pozdravíme Bis abend! Uvidíme se zítra ráno? Bis morgen!

Přepis bublinkové nápovědy: