Modální sloveso KÖNNEN

Vydáno dne 04.10.2018

Základní informace o slovese KÖNNEN pro začátečníky.Přehled všech modálních sloves a jejich časování naleznete v článku Modální slovesa. Dnes se podíváme podrobněji na sloveso können.

Sloveso KÖNNEN – co mohu a umím

Časování

Tak jako téměř u všech modálních sloves tu máme nepravidelné časování v jednotném čísle, kde

a) dochází ke změně kmenové samohlásky,
b) 1. a 3. osoba mají stejný tvar, bez koncovky.

osoba jednotné číslo množné číslo
1. ich kann /kan/ wir können /ˈkœnən/
2. du kannst /kanst/ ihr könnt /ˈkœnt/
3. er / sie / es kann /kan/ sie / Sie können /ˈkœnən/

Sloveso können překládáme většinou jako moci, umět.

Ich kann es nicht glauben. TTT
Kannst du mir helfen? TTT

Kannst du schwimmen? TTT
Er kann noch nicht schreiben. TTT

Das kann ich mir vorstellen. TTT

Další sloveso ve větě je v infinitivním (základním) tvaru. Všimněte si, že stojí až úplně na konci věty.
Nicméně můžeme tvořit i větu bez jiného slovesa:

Sie kann das nicht. TTT
Es tut mir leid, aber ich kann es nicht. TTT

Co vyjadřujeme

Pomocí slovesa können můžeme vyjádřit schopnost, možnost nebo svolení.

Schopnost

Die Vögel können fliegen. TTT
Kann deine Frau gut kochen? TTT
Kannst du mir das erklären? TTT

Možnost

Morgen könnt ihr uns nicht besuchen. TTT
Wir können gehen oder bleiben. TTT
Er kann nicht sein Bruder sein. Er ist ganz unterschiedlich! TTT

Svolení

Frau Lehrerin, kann ich aufs Klo gehen? TTT
Kann ich noch eine Tasse Tee bekommen, bitte? TTT

Závěr

V dnešním článku jsme si řekli základní informace týkající se modálního slovesa können. Shrnutí všech modálních sloves a jejich časování naleznete v článku Modální slovesa.
O dalších způsobech využití modálních sloves si povíme v článku pro pokročilejší studenty.

Přepis bublinkové nápovědy: