Modální sloveso DÜRFEN

Vydáno dne 23.11.2018

Základní informace o slovese DÜRFEN.Přehled všech modálních sloves a jejich časování naleznete v článku Modální slovesa. Dnes se podíváme podrobněji na sloveso dürfen.

Modální sloveso DÜRFEN – co smím a co nesmím

Časování

Tak jako téměř u všech modálních sloves tu máme nepravidelné časování v jednotném čísle, kde

a) dochází ke změně kmenové samohlásky,
b) 1. a 3. osoba mají stejný tvar, bez koncovky.

osoba jednotné číslo množné číslo
1. ich darf /daʁf/ wir dürfen /ˈdʏʁfn̩/
2. du darfst /daʁfst/ ihr dürft /ˈdʏʁft/
3. er / sie / es darf /daʁf/ sie / Sie dürfen /ˈdʏʁfn̩/

Sloveso dürfen překládáme většinou jako smět, moci.

Sie dürfen das nicht wissen, verstehst du? TTT
Darf ich etwas fragen? TTT
Das darfst du deinem Lehrer nicht sagen! TTT

Další sloveso ve větě je v infinitivním (základním) tvaru. Všimněte si, že stojí až úplně na konci věty.
Nicméně můžeme tvořit i větu bez jiného slovesa:

Ich darf heute nicht. TTT
Sie darf keinen Zucker. TTT

Co vyjadřujeme

Pomocí slovesa dürfen slouží k vyjádření toho, že má někdo svolení či dovolení, k vyjádření zdvořilé prosby nebo k popisu toho, co se smí a nesmí.

Svolení

Darf ich heute bei meinem Freund übernachten? TTT
Der Doktor sagt, Simon darf nichts Schweres heben. TTT

Zdvořilá prosba

Darf ich bitten? TTT
Dürfen wir Sie bitten, die Schuhe hier auszuziehen? TTT

Co se (ne)smí

Hier darf man nicht rauchen, klar? TTT
Du darfst es nicht aufgeben, du bist gut! TTT

Závěr

V dnešním článku jsme si řekli základní informace týkající se modálního slovesa dürfen. Shrnutí všech modálních sloves a jejich časování naleznete v článku Modální slovesa.
O dalších způsobech využití modálních sloves si povíme v článku pro pokročilejší studenty.

V angličtině vyjadřujeme výše zmíněné věci jinak, a to nejčastěji pomocí slovesa CAN, v záporu potom CAN'T / MUSN'T. Více viz zde.

Přepis bublinkové nápovědy: