Modální sloveso DÜRFEN

Vydáno dne 23.11.2018

Základní informace o slovese DÜRFEN.Přehled všech modálních sloves a jejich časování naleznete v článku Modální slovesa. Dnes se podíváme podrobněji na sloveso dürfen.

Modální sloveso DÜRFEN – co smím a co nesmím

Časování

Tak jako téměř u všech modálních sloves tu máme nepravidelné časování v jednotném čísle, kde

a) dochází ke změně kmenové samohlásky,
b) 1. a 3. osoba mají stejný tvar, bez koncovky.

osoba jednotné číslo množné číslo
1. ich darf /daʁf/ wir dürfen /ˈdʏʁfn̩/
2. du darfst /daʁfst/ ihr dürft /ˈdʏʁft/
3. er / sie / es darf /daʁf/ sie / Sie dürfen /ˈdʏʁfn̩/

Sloveso dürfen překládáme většinou jako smět, moci.

Sie dürfen das nicht wissen, verstehst du? TTT *1
Darf ich etwas fragen? TTT *2
Das darfst du deinem Lehrer nicht sagen! TTT *3

Další sloveso ve větě je v infinitivním (základním) tvaru. Všimněte si, že stojí až úplně na konci věty.
Nicméně můžeme tvořit i větu bez jiného slovesa:

Ich darf heute nicht. TTT *4
Sie darf keinen Zucker. TTT *5

Co vyjadřujeme

Pomocí slovesa dürfen slouží k vyjádření toho, že má někdo svolení či dovolení, k vyjádření zdvořilé prosby nebo k popisu toho, co se smí a nesmí.

Svolení

Darf ich heute bei meinem Freund übernachten? TTT *6
Der Doktor sagt, Simon darf nichts Schweres heben. TTT *7

Zdvořilá prosba

Darf ich bitten? TTT *8
Dürfen wir Sie bitten, die Schuhe hier auszuziehen? TTT *9

Co se (ne)smí

Hier darf man nicht rauchen, klar? TTT *10
Du darfst es nicht aufgeben, du bist gut! TTT *11

Závěr

V dnešním článku jsme si řekli základní informace týkající se modálního slovesa dürfen. Shrnutí všech modálních sloves a jejich časování naleznete v článku Modální slovesa.
O dalších způsobech využití modálních sloves si povíme v článku pro pokročilejší studenty.

V angličtině vyjadřujeme výše zmíněné věci jinak, a to nejčastěji pomocí slovesa CAN, v záporu potom CAN'T / MUSN'T. Více viz zde.

Překlad:
 1. Nesmí to vědět, jasné?
 2. Smím/Mohu se něco zeptat?
 3. Takové věci nesmíš učiteli říkat!
 4. Dnes nemůžu.
 5. Nesmí cukr.
 6. Můžu dnes přespat u kamaráda?
 7. Doktor říká, že Simon nesmí zvedat nic těžkého.
 8. Smím prosit? (o tanec)
 9. Mohli bychom Vás poprosit, abyste se zuli zde?
 10. Tady se nesmí kouřit, jasné?
 11. Nesmíš to vzdát, jsi dobrá!
Přepis bublinkové nápovědy: