Zkoušky a certifikáty

Vydáno dne 08.12.2018

Jak prokázat svou jazykovou úroveň např. zaměstnavateli nebo škole? Pomocí jazykového certifikátu!Zkoušky a certifikáty

Potřebujeme-li z jakého důvodu potvrdit svou jazykovou úroveň, je dnes nejběžnějším způsobem složení jazykové zkoušky s následným obdržením certifikátu.
Tyto zkoušky a certifikáty se liší dle úrovně, kterou reprezentují. Jak se jednotlivé úrovně liší a čím se vyznačuje student, který jich už dosáhl, se můžete dočíst v článku Úrovně němčiny.
Certifikáty se liší dle různých kritérií, např. věk uchazečů, zaměření či země původu.

Goethe-Zertifikat

Goethe-Institut je institut Spolkové republiky Německo s celosvětovou působností. Podporuje znalost německého jazyka v zahraničí a pěstuje mezinárodní kulturní spolupráci. Můžete se podívat na jejich web, kde mimo jiné naleznete právě informace o jazykových zkouškách, které pořádají.
Složíte-li zkoušku úspěšně, dostanete tzv. Goethe-Zertifikat, což je oficiální potvrzení vaší jazykové úrovně, mezinárodně uznávaný doklad, který můžete použít ve škole či v práci, při cestách do zahraničí apod.

Typy zkoušek

Vybrat si lze obecnou zkoušku pro dospělé nebo děti na zvolené úrovni TTT *1.

Dále např. zkoušku TestDaF (Test Deutsch als Fremdsprache) TTT *2, určenou pro ty, kdo chtějí studovat, vědecky bádat nebo pracovat v Německu nebo složit jazykovou zkoušku, kterou uznávají všechny vysoké školy v Německu, případně přesvědčit výzkumné instituce a zaměstnavatele o svých znalostech německého jazyka. Podobnou funkci má i zkouška DSH (Deutsche Sprachprüfung für den Hochschulzugang) TTT *3.

Kromě toho nabízí Goethe-Institut i Goethe-Test PRO: Deutsch für den Beruf TTT *4, což je zkouška, která se hodí pro všechny, kteří hledají místo na mezinárodním pracovním trhu. Zkouška prověří vaše jazykové znalosti vztahující se k profesi.

Seznam zkouškových center naleznete zde.

Rakouské certifikáty

Rakouská podoba výše zmíněných zkoušek se jmenuje ÖSD (Österreichisches Sprachdiplom Deutsch TTT *5 ) a zkoušky zajišťují licencovaná zkoušková centra. Opět existují varianty pro děti nebo dospělé.

Seznam zkouškových center naleznete zde

Přehled

Vše vidíte v přehledné tabulce níže.

  A1 A2 B1 B2 C1 C2
německé (Goethe) děti GZ A1: FiD1 TTT *6 GZ A2: FiD2 TTT *7 GZ B1 TTT *8 GZ B2 TTT *9 TTT *10    
dospělí GZ A1: SD TTT *11 GZ A2 TTT *12 GZ B1TTT *13 GZ B2 TTT *14 GZ C1 TTT *15 GZ C2 TTT *16
profesní GT-PRO TTT *17 GT-PRO TTT *18 GT-PRO TTT *19 GT-PRO TTT *20 GT-PRO TTT *21
studijní DSH-1 TTT *22 DSH-2 TTT *23 DSH-3 TTT *24
TestDaF TTT *25 TestDaF TTT *26 .
  A1 A2 B1 B2 C1 C2
rakouské děti ÖSD A1 KID 1 TTT *27 ÖSD A2 KID 2 TTT *28 ÖSD B1 ZDfJ TTT *29 . .  
dospělí ÖSD A1 GD1 TTT *30 ÖSD A2 GD2 TTT *31 ÖSD B1 ZD TTT *32 ÖSD B2 MD TTT *33 ÖSD C1 OD TTT *34 ÖSD C2 WD TTT *35

Co zkoušky obsahují

Obecné zkoušky jako Goethe-Zertifikat a ÖSD se skládají z písemné a ústní části.
V písemné části se ověřuje porozumění psanému textu (Lesen) TTT *36 a mluvenému projevu (Hören) TTT *37, dále schopnost písemně se vyjádřit (Schreiben) TTT *38.
V ústní části (Sprechen) TTT *39 prokazuje uchazeč, že je schopen mluveného projevu na dané úrovni.
Ukázkové testy najdete na webu Goethe-Institutu.

Zkoušek a certifikátů je v angličtině přímo nepřeberné množství, což je dáno mnohem větším zájmem uchazečů. Informace a zkušební testy najdete na Help for English v příslušné sekci.

Překlad:
 1. od úrovně B2 je zkouška jednotná
 2. Němčina jako cizí jazyk – tedy ne mateřský)
 3. Německá jazyková zkouška pro vstup na vysokou školu
 4. Němčina pro povolání
 5. Rakouský jazykový diplom z němčiny
 6. Goethe Zertifikat A1: Fit in Deutsch 1
 7. Goethe Zertifikat A2: Fit in Deutsch 2
 8. Goethe Zertifikat B1
 9. Goethe Zertifikat B2
 10. od roku 2019
 11. Goethe Zertifikat A1: Start Deutsch 1
 12. Goethe Zertifikat A2
 13. Goethe Zertifikat B1
 14. Goethe Zertifikat B2
 15. Goethe Zertifikat C1
 16. Goethe Zertifikat C2
 17. Goethe-Test PRO: Deutsch für den Beruf
 18. Goethe-Test PRO: Deutsch für den Beruf
 19. Goethe-Test PRO: Deutsch für den Beruf
 20. Goethe-Test PRO: Deutsch für den Beruf
 21. Goethe-Test PRO: Deutsch für den Beruf
 22. Deutsche Sprachprüfung für den Hochschulzugang Stufe 1
 23. Deutsche Sprachprüfung für den Hochschulzugang Stufe 2
 24. Deutsche Sprachprüfung für den Hochschulzugang Stufe 3
 25. Test Deutsch als Fremdsprache
 26. Test Deutsch als Fremdsprache
 27. Österreichisches Sprachdiplom Deutsch
 28. Österreichisches Sprachdiplom Deutsch
 29. Österreichisches Sprachdiplom Deutsch – Zertifikat Deutsch für Jugendliche
 30. Österreichisches Sprachdiplom Deutsch – Grundstufe Deutsch 1
 31. Österreichisches Sprachdiplom Deutsch – Grundstufe Deutsch 2
 32. Österreichisches Sprachdiplom Deutsch – Zertifikat Deutsch
 33. Österreichisches Sprachdiplom Deutsch – ÖSD – Mittelstufe Deutsch
 34. Österreichisches Sprachdiplom Deutsch – Oberstufe Deutsch
 35. Österreichisches Sprachdiplom Deutsch – Wirtschaftssprache Deutsch
 36. čtení
 37. poslech
 38. psaní
 39. mluvení
Přepis bublinkové nápovědy: