Výslovnost /ŋ/

Vydáno dne 08.10.2019

Dokážete správně vyslovit slova jako SINGEN, DING nebo ZEITUNG?Výslovnost -NG

Mezi německé hlásky, s jejichž výslovností zápasí mnohdy i pokročilí studenti, patří souhláska /ŋ/. Máme ji sice i v češtině, např. ve slovech branka nebo Mongol, ale je poměrně obtížné si uvědomit, jak vlastně onen zvuk vytváříme. Zásadní rozdíl mezi /n/ a /ŋ/ je pozice jazyka – více pochopíte pomocí následujících obrázků:

/n/

U /n/ se špička jazyka dotýká horního patra.

/ŋ/

U /ŋ/ tlačíme jazyk dozadu.

Použití

Hláska /ŋ/ se nám objevuje ve slovech obsahujících kombinaci NG nebo NK.

jung /jʊŋ/ TTT
Ring /ʁɪŋ/ TTT
fangen /ˈfaŋən/ TTT
Zeitung /ˈt͡saɪ̯tʊŋ/  TTT

Bank /baŋk/ TTT
danke /ˈdaŋkə/ TTT
denken /ˈdɛŋkn̩/  TTT

Pro Čechy je obzvláště nesnadné vyslovit /ŋ/ mezi dvěma samohláskami či na konci slov, jako např. v následujících slovech:

lange /ˈlaŋə/ TTT
Hunger /ˈhʊŋɐ/ TTT
Ding /dɪŋ/ TTT
langsam /ˈlaŋˌzaːm/  TTT

Rozlišovací funkce

V němčině, podobně jako např. v angličtině, má hláska /ŋ/ rozlišovací funkci. Nesprávnou výslovností můžeme změnit význam slova. Porovnejte:

singen /ˈzɪŋən/ TTT
sinnen /ˈzɪnən/  TTT

hängen /ˈhɛŋən/ TTT
Hennen /ˈhɛnən/  TTT

Lokální rozdíly

V severoněmecká a jihoněmecké mluvě se objevuje u slov končících -UNG výslovnost /-ʊŋk/ místo /-ʊŋ/. Tato výslovnost je však považována za nespisovnou.

Hláska /ŋ/ činí potíže i studentům angličtiny. Jak to s ní v angličtině vypadá a jak se používá se dočtete v článku na Help for English.

Přepis bublinkové nápovědy: