Das Substantivspiel

Vydáno dne 16.01.2020

Ke stažení a vytištění nabízíme jednoduchou hru do hodin němčiny, kdy studenti mají definovat daná podstatná jména. Pochopitelně si tuto hru mohou zahrát i studenti sami.Das Substantivspiel

Dnešní článek je věnován spíše učitelům němčiny, než jejich žákům. Ale dá se určitě použít i při samostudiu. Dnes vám totiž nabídneme jednoduchou hru, která se velice dobře hodí k ‘rozmluvení’ studentů. Můžete ji použít jen jako desetiminutovku na začátku nebo konci hodiny, nebo ji hrát i déle.

Také se skvěle hodí při začátku nového kurzu, když chcete zjistit, jak na tom jsou vaši noví studenti se schopností německy mluvit a definovat. 

Jak hru připravit a jaká jsou pravidla

Připravili jsme pro vás dvě verze této hry: jednodušší a pokročilejší.

Jednodušší verze obsahuje podstatná jména, která patří do slovní zásoby nižší úrovně. Je jich zde celkem 156 a jsou rozložena na dvě strany. Pro stažení klikněte na odkaz zde a otevře se vám soubor PDF.

Pokročilejší verze obsahuje podstatná jména, která patří do pokročilejší slovní zásoby. Celkem je jich 72 a získáte je kliknutím na odkaz zde.

V obou případech stáhnete tabulku, kterou si vytisknete a jednotlivé kartičky vystřihnete. Při vytištění doporučujeme použít barevný papír (např. zelený pro jednodušší slova a žlutý pro složitější), abyste měli přehled, co na které kartičce najdete. Vystřižené kartičky si připravte do krabičky, ze které budou studenti slovíčka vytahovat, nebo si je rozložte na stůl textem dolů.

Pak už můžete začít hrát: studenti si postupně vytahují kartičky (nikomu je neukazují) a snaží se německy co nejlépe vysvětlit dané slovo. Ostatní studenti poslouchají a snaží se dané slovo uhodnout. Ten student, který slovo uhodne jako první, získává tuto kartičku. Po uplynutí určitého času si každý sečte, kolik kartiček získal, a vítěz je samozřejmě student s nejvyšším počtem kartiček.

Tipy:

Pozn.: Tady je dobré připomenout studentům správný slovosled věty “Nevím, co toto slovo znamená”. Často totiž říkají “Ich weiß nicht, was heißt dieses Wort.” apod.

Pozn.: Během všech vyučovacích hodin je dobré zapisovat si slovíčka, která studenti neznají a vy je považujete na dané úrovni za důležitá. Z těchto slov pak můžete sestavit svoji vlastní verzi hry. Je to pak mnohem náročnější. V takovém případě totiž častěji uslyšíte, že student dané slovo nezná. Můžete však kartičku ukázat ostatním studentům a zeptat se, zda slovíčko znají a jestli by ho uměli anglicky vysvětlit. Pokud se nikdo nenajde (přece jen to jsou slova, která studenti často stále neznají), můžete se definice ujmout sami.

Poznámka pro studenty samouky

Pokud nenavštěvujete žádný kurz a němčinu studujete sami, můžete si tuto hru zahrát “sami se sebou”. Vytáhnete si kartičku a budete se snažit nahlas definovat dané slovo. Nevýhodou však pochopitelně je, že nemáte zpětnou vazbu. I tak je to však dobrá pomůcka, jak se rozmluvit.

Pozn.: Námět na tuto hru jsme převzali z webu helpforenglish.cz s laskavým svolením autora Romana Svozílka.

Přepis bublinkové nápovědy: