Podobnosti mezi němčinou a angličtinou #4 - False friends

Vydáno dne 11.12.2021

Dávají smysl věty jako „Ich will ein Singer bekommen.“ nebo „Er möchte uns etwas schauen.“ ? Nebo se jejich autorům připletla do německé věty anglická slovíčka, která mají zcela jiný smysl? Odpověď najdete v tomto článku.Podobnosti mezi němčinou a angličtinou 4 – False friends

Určitě jste se již ocitli v situaci, kdy jste nějaké slovíčko vůbec neznali (a museli jste si ho např. vyhledat ve slovníku).
Snad ještě horší ale je, když si myslíte, že slovu rozumíte, protože je “přece podobné” nějakému jinému, které dobře znáte. V dvojici němčina – čeština jsme možná zvyklí, že si musíme na nápadné podobnosti dávat pozor, ale když dojde na anglická slova, ztrácíme ostražitost. A přitom se můžeme šeredně napálit, protože takové slovíčko ve skutečnosti znamená něco úplně jiného, než si myslíme.

Dvojice slov stejně vypadající ale s jiným významem označujeme jako “falešné přátelé” (v angličtině false friends) – studenti cizího jazyka kvůli nim často chybují a používají některé výrazy zcela nesprávně.

Nejčastější falešní přátelé mezi němčinou a angličtinou

Pojďme se podívat na několik dvojic, které by vás mohly mást.
U některých vám pomůže fakt, že jsou si jejich české a německé významy podobné.

Německé slovo je označeno (DEU) a anglické (ENG).
Všimněte si i drobných rozdílů ve výslovnosti u zdánlivě stejných slov (v nahrávce i v přepise).

(DEU) aktuell /aktuˈɛl/  – aktuální
(ENG) actual /ˈaktʃjʊəl/  – opravdový, skutečný

(DEU) die Allee /aˈleː/  – alej, stromořadí
(ENG) alley /ˈæli/ ulička, průchod / stezka, cestička

(DEU) also /ˈalzo/  – takže, tedy, tudíž
(ENG) also /ɔːlsəʊ/  – také

(DEU) arm /aʁm/  – chudý, ubohý
(ENG) arm /ɑːm/  – paže, ruka

(DEU) die Art /aːɐ̯t/  – způsob, povaha, chování
(ENG) art /ɑːt/  – umění

(DEU) das Ass /as/  – eso
(ENG) ass /æs/  – osel / hlupák, pako / zadek, řiť

(DEU) das Bad /baːt/  – koupel / lázeň / koupelna
(ENG) bad /bæd/  – špatný / zlý
(ENG) bath /bɑːθ/  – vana / koupel

(DEU) bald /balt/  – brzy (zakrátko)
(ENG) bald /bɔːld/  – plešatý / holý

(DEU) die Bank / baŋk/  – lavička, lavice / banka
(ENG) bank /bæŋk/  – banka / břeh

(DEU) bar /baːɐ̯/ - v hotovosti, hotově (platit) / čirý, jasný, holý (nesmysl)
(ENG) bar /bɑː/  – bar, hospoda, vinárna

(DEU) Beet /beːt/  – záhon
(ENG) beet /biːt/  – řepa

(DEU) bekommen /bəˈkɔmən/  – dostat, obdržet
(ENG) become /bɪˈkʌm/  – stát se (něčím)

(DEU) beten /ˈbeːtn̩/  – modlit se
(ENG) bet /ˈbɛt/  – sázet, vsadit (sázku)

(DEU) blenden / ˈblɛndn̩/  – oslnit, oslepit
(ENG) blend /blɛnd/  – smíchat, smísit

(DEU) der Brand / ˈbʁant/  – požár
(ENG) brand /bɹænd/  – obchodní značka

(DEU) brav /bʁaːf/  – hodný, poslušný
(ENG) brave /bɹeɪv/  – statečný

(DEU) breit /bʁaɪ̯t/  – široký
(ENG) bright /bɹaɪt/  – světlý, jasný

(DE) der Chef /ʃɛf/  – šéf
(ENG) chef /ʃɛf/  – šéfkuchař, vrchní kuchař

(DEU) delikat /deliˈkaːt/  – delikátní, lahodný / vybraný / choulostivý
(ENG) delicate /ˈdɛlɪkət/  – drobný, jemný / delikátní, lahodný / choulostivý

(DEU) dick /dɪk/  – tlustý silný / široký (v průměru) / hustý (konzistence)
(ENG) dick /dɪk/  – (vulgární označení pro mužské přirození) / debil, hňup

(DEU) der Direktor /diˈʁɛktoːɐ̯/  – ředitel
(ENG) director /dɪˈɹɛktə/ _ /daɪˈɹɛktə/  – režisér

(DEU) doll /dɔl/  – neuvěřitelný, neskutečný (příběh) / báječný, skvělý
(ENG) doll /dɒl/  – panenka, loutka / pěkná, ale hloupá žena

(DEU) der Dom /doːm/  – dóm, katedrála
ENG) dome /dəʊm/  – kupole, báň

(DEU) die Dose /ˈdoːzə/  – dóza, krabička / plechovka, konzerva
(ENG) dose /dəʊs/  – dávka

(DEU) Ei /aɪ̯/  – vejce
(ENG) eye /aɪ̯/  – oko

(DEU) das Eisen /ˈaɪ̯zn̩/  – železo
(DEU) das Eis /aɪ̯s/  – led / zmrzlina
(ENG) ice /aɪs/  – led
(ENG) eyes /aɪz/  – oči

(DEU) das Etikett /etiˈkɛt/  – etiketa, nálepka, štítek
(DEU) die Etikette /etiˈkɛtə/  – etiketa, pravidla chování
(ENG) etiquette /ˈɛtɪˌkɛt/, /ˈɛtɪkɪt/  – etiketa, pravidla chování

(DEU) eventuell /evɛntuˈɛl/  – eventuálně, případně
(ENG) eventually /ɪˈvɛntʃuəli/  – nakonec, konečně

(DEU) die Fabrik [faˈbʁiːk] _ [faˈbʁɪk]  – fabrika, továrna, závod
(ENG) fabric /ˈfæbɹɪk/  – látka, tkanina, textilie

(DEU) die Fackel /ˈfakl̩/  – pochodeň
(ENG) fuck /fʌk/  – (vulgární výraz používaný pro vyjádření mnoha věcí – viz článek na HFE)

(DEU) familiär /ˌfamiˈli̯ɛːɐ̯/  – rodinný / familiární, přátelský (i neg.)
(ENG) familiar /fəˈmɪliə/  – důvěrně známý, povědomý

(DEU) fast /fast/  – skoro
(ENG) fast /fɑːst/  – rychlý, rychle

(DEU) faul /faʊ̯l/  – shnilý, zkažený / pochybný, špatný (řeč, vtip)
(ENG) foul /faʊl/  – špinavý, nechutný / sprostý, hrubý

(DEU) der Flur /fluːɐ̯/  – chodba
(ENG) floor /flɔː/  – podlaha

(DEU) das Gift /ɡɪft/  – jed
(ENG) gift /gɪft/  – dárek

(DEU) groß /ɡʁoːs/  – velký / vysoký
(ENG) gross /ɡɹəʊs/  – hrubý, těžký, nepřípustný / hrubý, drsný, vulgární

(DEU) das Gymnasium /ɡʏmˈnaːzi̯ʊm/  – gymnázium
(ENG) gymnasium /dʒɪmˈnɛɪzɪəm/  – tělocvična

(DEU) der Hai /haɪ̯/  – žralok
(ENG) high /haɪ̯/  – vysoko

(DEU) half /half/  – tvar préterita slovesa helfen (pomáhat)
(ENG) half /hɑːf/  – půlka

(DEU) das Handy /ˈhɛndi/  – mobilní telefon
(ENG) handy /ˈhændi/  – užitečný, šikovný, praktický

(DEU) der Held /hɛlt/  – hrdina
(ENG) held /hɛld/  – minulý čas slovesa hold (držet)

(DEU) hell /hɛl/  – světlý
(ENG) hell /hɛl/  – peklo

(DEU) die Hochschule [ˈhoːxˌʃuːlə]  – vysoká škola
(ENG) high school /ˈhaɪskuːl/  – střední škola

(DEU) die Hölle /ˈhœlə/  – peklo
(DEU) die Höhle /ˈhøːlə/  – jeskyně
(ENG) hole /həʊl/  – díra

(DEU) die Hose /ˈhoːzə/  – kalhoty
(ENG) hose /həʊz/  – hadice

(DEU) der Hut /huːt/  – klobouk
(ENG) hut /hʌt/  – chatrč, bouda. chýše

(DEU) der Igel /ˈiːɡl̩/  – ježek
(ENG) eagle /ˈiːɡəl/  – orel

(DEU) die Karte /ˈkaʁtə/  – lístek, papírek / vstupenka / mapa / karta
(ENG) cart /kɑːt/  – vozík
(ENG) card /kɑːd/  – karta, kus papíru

(DEU) Kissen /ˈkɪsn̩/  – polštář
(DEU) küssen /ˈkʏsn̩/  – líbat (se)
(ENG) to kiss /kɪs/  – líbat (se)

(DEU) das Klo /kloː/  – záchod, klozet (hovor.)
(ENG) claw /klɔː/  – drápek, pařát, klepeto

(DEU) das Korn /kɔʁn/  – zrnko, zrní / obilí
(ENG) corn /kɔːn/  – zrní, obilí, zrno (britská angličtina) / kukuřice (americká angličtina)

(DEU) das Kostüm /kɔsˈtyːm/  – kostýmek (dámský) / kostým (divadelní)
(ENG) costume /ˈkɒstjuːm/  – kostým, úbor / kroj

(DEU) die List /lɪst/  – lest, úskok
(DEU) die Liste /ˈlɪstə/  – seznam, soupis
(ENG) list /lɪst/  – seznam

(DEU) locker /ˈlɔkɐ/  – uvolněný, volný, viklavý / kyprý, nadýchaný
(ENG) locker /ˈlɒkə/  – uzamykatelná skříňka, přihrádka

(DEU) lösen /ˈløːzn̩/  – odstranit, uvolnit / vyřešit
(ENG) lose /luːz/  – ztratit
(ENG) loose /luːs/  – volný, nepevný / propustit, uvolnit

(DEU) die Mappe /ˈmapə/  – desky / aktovka
(ENG) map /mæp/  – mapa

(DEU) Matsch /mat͡ʃ/  – bláto, břečka
(ENG) much /mʌtʃ/  – velmi, mnoho, hodně

(DEU) Menschen /ˈmɛnʃn̩/  – lidé (množné číslo od “člověk”)
(ENG) mention /ˈmɛnʃən/  – zmínit

(DEU) die Miete /ˈmiːtə/  – nájemné, činže
(ENG) meet /miːt/  – potkat, setkat se

(DEU) (der) Mist(!) /mɪst/  – zaklení / hnůj
(ENG) mist /mɪst/  – mlha, opar

(DEU) der Mut /muːt/  – odvaha, statečnost
(ENG) mood /muːd/ - nálada, rozpoložení, rozmar

(DEU) die Note /ˈnoːtə/  – nota / známka (ve škole) / bankovka
(ENG) note /nəʊt/  – vzkaz, zpráva / poznámka / bankovka / nota

(DEU) die Pension /pɑ̃ˈzi̯oːn/  – penzion / důchod, penze
(ENG) pension /ˈpɛnʃ(ə)n/  – důchod, penze

(DEU) die Police /poˈliːsə/ /poˈliːs/  – pojistka, pojistná smlouva
(ENG) police /pəˈliːs/  – policie

(DEU) prüfen /ˈpʁyːfn̩/  – otestovat, ověřit, zkontrolovat
(ENG) prove /pɹuːv/  – ukázat se, projevit se / prokázat, dokázat
(ENG) proof /pɹuːf/  – důkaz

(DEU) der Rat /ʁaːt/  – rada, doporučení, návod
(ENG) rat /ɹæt/  – krysa

(DEU) reisen /ˈʁaɪ̯zn̩/  – cestovat
(ENG) raise /ɹeɪz/  – zvednout, vytáhnout (rolety)

(DEU) die Rente /ˈʁɛntə/  – renta, důchod
(ENG) rent /ɹɛnt/  – pronajmout, najmout

(DEU) Riesen /ˈʁiːzn̩/  – obři
(ENG) reason /ˈɹiːzən/  – důvod / rozum

(DEU) der Rock /ʁɔk/  – sukně / sako, kabát
(ENG) a rock /ɹɒk/  – skála, balvan, kámen
(ENG) to rock /ɹɒk/  – kolébat se, houpat se, kymácet se

(DEU) der Roman /ʁoˈmaːn/  – román
(ENG) Roman /ˈɹəʊmən/  – římský, Říman

(DEU) schauen /ˈʃaʊ̯ən/ či /ʃaʊ̯n/  – (po)dívat se
(ENG) show /ʃəʊ/  – ukázat

(DEU) der See /zeː/  – jezero
(DEU) die See /zeː/  – moře
(ENG) see /siː/  – vidět
(ENG) sea /siː/  – moře

(DEU) der Smoking /ˈsmoːkɪŋ/  – smoking
(ENG) smoking /ˈsməʊkɪŋ/  – kouření

(DEU) spenden /ˈʃpɛndn̩/  – darovat, poskytnout
(ENG) spend /spɛnd/  – utratit

(DEU) stand /ʃtant/  – minulý tvar slovesa stehen (stát)
(ENG) stand /stænd/  – přítomný čas slovesa stand (stát)

(DEU) der Stapel /ˈʃtaːpl̩/  – hromada, kupa, štos / sklad, skladiště
(ENG) staple /ˈsteɪpəl/  – hlavní, základní / svorka, skobka (do sešívačky)

(DEU) stark /ʃtaʁk/  – silný
(ENG) star /stɑː/  – hvězda

(DEU) der Stoff /ʃtɔf/  – látka, textilie
(ENG) stuff /stʌf/  – věci

(DEU) streng /ʃtʁɛŋ/  – přísný
(ENG) strong /stɹɒŋ/  – silný
(ENG) strength /stɹɛŋθ/  – síla

(DEU) der Strom /ʃtʁoːm/  – veletok, velká řeka / proud
(ENG) storm /stɔːm/  – bouře

(DEU) turnen /ˈtʊʁnən/  – cvičit
(ENG) turn /tɜːn/  – otočit

(DEU) die Wand /vant/  – zeď
(ENG) wand /wɒnd/  – kouzelná hůlka

(DEU) weil /vaɪ̯l/  – protože
(ENG) while /waɪl/  – zatímco
(ENG) a while /waɪl/  – chvíle

(DEU) weit /vaɪ̯t/  – daleko
(ENG) white /waɪt/  – bílý
(ENG) wide /waɪd/  – široký

(DEU) die Welle /ˈvɛlə/  – vlna (vody, módní, ve vlasech…)
(ENG) well /wɛl/  – dobře / pořádně
(ENG) a well /wɛl/  – studna

(DEU) wer /veːɐ̯/  – kdo
(ENG) where /wɛə/  – kde

(DEU) die Wimper /ˈvɪmpɐ/  – řasa (oční)
(ENG) whimper /ˈwɪmpə/  – fňukat, skuhrat, kňourat

(DEU) winken /ˈvɪŋkn̩/  – mávat, kynout
(ENG) wink /ˈwɪŋk/  – mrkat, mrknout / blikat

(DEU) wischen /ˈvɪʃn̩/  – přejet rukou / utřít, setřít
(ENG) wish /wɪʃ/  – přát si, přání

Nejste si jistí, zda CONTROL znamená to samé jako “kontrolovat”? Pak se určitě podívejte na článek pojednávající o false friends mezi češtinou a angličtinou, který naleznete na Help for English. Najdete tam ještě mnoho dalších dvojic, v nichž studenti angličtiny nejčastěji chybují.

Přepis bublinkové nápovědy: