Osobní zájmena

Vydáno dne 20.02.2023

Jak říci německy JÁ, TY nebo třeba ONA? Jak tykat a vykat?Přehled materiálů určených pro začátečníky najdete zde.

Osobní zájmena

Německá osobní zájmena vidíme v přehledné tabulce níže:

(Najeďte myší na žárovku a objeví se vám český ekvivalent.)

osoba jednotné číslo množné číslo
1. ich /ɪç/ TTT *1 wir /viːɐ̯/ TTT *2
2. du /duː/ TTT *3 ihr /iːɐ̯/ TTT *4
3. er /eːɐ̯/ TTT *5 sie /ziː/ TTT *6
  sie /ziː/ TTT *7  
  es /ɛs/ TTT *8  
  Sie /ziː/ TTT *9

Tykání

Pokud někomu v němčině tykáme, použijeme zájmeno du TTT *10.

Du bist so klug! TTT *11
Kennst du ihn? TTT *12
Wo bist du? TTT *13
Ich gehe einkaufen. Kommst du mit? TTT *14

Mluvíme-li k více osobám, kterým tykáme (např. kamarádi, děti apod.), použijem zájmeno ihr TTT *15:

Lebt ihr hier? TTT *16
Ihr seid dumme Hunde! TTT *17
Kommt ihr am Wochenende? TTT *18
Was denkt ihr? Ist es gut? TTT *19

Vykání

Složitější je to s vykáním. Jak jste si možná všimli, vykání je zařazeno do třetí osoby množného čísla (Sie – psáno vždy s velkým S).
V němčině si totiž lidé místo vykání vlastně onikají.

Haben Sie Zeit, Herr Schmidt? TTT *20
Wo leben Sie, Frau Kohn? TTT *21
Danke, Sie sind sehr nett! TTT *22

Zájmeno Sie použijeme ale i v případě, že mluvíme k více osobám, kterým vykáme:

Meine Damen und Herren, kommen Sie bitte mit mir. TTT *23
Was denken Sie? Können wir anfangen? TTT *24
Liebe Professorinnen und Professoren! Wir haben eine Überraschung für Sie! TTT *25

Shrnutí

Českému oslovení “VY” tedy odpovídá buď druhá osoba množného čísla (vy všichni), nebo třetí osoba množného čísla (Vy, když někomu vykáme).

Ihr seid zu Hause. TTT *26
Sie sind zu Hause. TTT *27

Moderní angličtina nerozlišuje tykání a vykání, používá pro obojí zájmeno you.
Pozor, píšeme ho vždy s malým písmenem – neexistuje tedy žádné Vy = You!

Více najdete v sekci pro začátečníky či v článku o psaní velkých písmen.

Podobnost některých německých a anglických osobních zájmen je více či méně zřejmá:
ich → I
du → thou (ve starší angličtině)
sie → she
wir → we

Překlad:
 1. my
 2. ty
 3. vy
 4. on
 5. oni/ony/ona
 6. ona
 7. to/ono
 8. Vy – při vykání
 9. ty
 10. Ty jsi tak chytrá!
 11. Znáš ho?
 12. Kde jsi?
 13. Jdu nakoupit. Půjdeš se mnou?
 14. vy
 15. Bydlíte tady?
 16. Vy jste ale hloupí psi!
 17. Přijedete o víkendu?
 18. Co myslíte? Je to dobré?
 19. Máte čas, pane Schmidt?
 20. Kde bydlíte, paní Kohn?
 21. Děkuji, jste velmi laskav!
 22. Dámy a pánové, pojďte prosím se mnou.
 23. Co myslíte? Můžeme začít?
 24. Milé profesorky a profesoři! Máme pro Vás překvapení!
 25. Jste doma. (vy všichni – tykáme)
 26. Jste doma. (Vy – při vykání)
Přepis bublinkové nápovědy: