Mein Deutsch

Němčina pro začátečníky

STARTER Vydáno dne 08.04.2020

Přehled dostupných materiálů na tomto webu, které jsou určeny začátečníkům.Tímto přehledem bych chtěl vyjít vstříc zejména začátečníkům, kteří mají občas problém se na tomto webu orientovat. Je určen pro úrovně A0 (Starter) a A1 (Elementary).

Nejde o klasický “kurs”, je to spíš seznam materiálů, které na těchto stránkách najdete:
Jsou to především základní informace ke gramatice, slovní zásobě a výslovnosti + testy, které jsou na dané téma navázané.

Většina článků a testů je pro úroveň A0, nicméně někde jsou obě úrovně propojené. Na konci najdete několik obecných testů k procvičení.

Seznam bude pravidelně doplňován novými materiály.

Teorie Slovní zásoba a konverzace Procvičení a výslovnost
Osobní zájmena Německé pozdravy Výslovnost: Fonetická abeceda
Pády v němčině Barvy Výslovnost: Úvod
HABEN (mít) a SEIN (být) v přítomnosti   Test: HABEN (mít) a SEIN (být)
Předložky v němčině Protiklady Výslovnost: -E a -ER
Pravidelná slovesa v přítomnosti Psaní: Velká písmena Test: Pravidelná slovesa v přítomnosti # 1
Člen u podstatných jmen Rodina Test: Rodina
Skloňování osobních zájmen Pomůcka: Rodokmen Výslovnost: Délka samohlásek
Skloňování přivlastňovacích zájmen Hra: Rodina Lückentest: Přítomnost # 1
Otázky – základní slova Představujeme se Test: Otázky
Pořádek slov Jak se to řekne německy? Test: Pořádek slov
Sloveso KÖNNEN Výslovnost: Přehlásky
Sloveso MÜSSEN Předložky – čas Test: Předložky – čas
Sloveso WOLLEN Výslovnost: Dvojhlásky
Sloveso SOLLEN Číslovky Test: Číslovky
Sloveso WISSEN Výslovnost: Slovní přízvuk
Sloveso MÖGEN Hra: Sechseck Výslovnost: CH
Sloveso DÜRFEN Výslovnost: E
Modální slovesa – shrnutí Psaní: SS nebo ß? Quiz: Poznejte výslovnost 1
Vyjádření záporu Test: Vyjádření záporu
Předložky se 3. pádem Psaní: Podobnosti s angličtinou Výslovnost: -ING, -ANG, -UNG
Předložky se 4. pádem Test: Předložky se 3. či 4. pádem?
Zvratná zájmena Tip: Nicos Weg Test: Zvratná zájmena
  Jak vyjádřit: Jít, chodit, běhat… Test: Jít, chodit, běhat…
  Stadt vs Staat Výslovnost: Spodoba souhlásek
  Předložky – místo Test: Předložky – místo
  Další testy pro úroveň A0-A1:
  Obecný test (A0) # 1
  Obecný test (A0) # 2
  Obecný test (A0) # 3
  Obecný test (A0) # 4
  Obecný test (A0) # 5
  Obecný test (A0) # 6
  Obecný test (A0) # 7
   
  Der Frühlingtest
  Der Sommertest
  Der Herbsttest
  Der Wintertest
   
  Obecný test (A1) # 1
  Obecný test (A1) # 2
  Obecný test (A1) # 3
  Obecný test (A1) # 4
  Weihnachten
  Ostern
  Deutsch


Pokračovat můžete zde:

STARTER

Číslovky 1 (pro začátečníky)

Přehled základních a řadových číslovek pro začátečníky.

STARTER

Pořádek slov ve větě (pro začátečníky)

Jak správně uspořádat slova v německé větě? Není to tak složité, stačí dodržet pár základních pravidel.

STARTER

Jak se to řekne německy?

Krátký článek o základních použitích slova Deutsch.

Komentáře k článku

K článku nejsou zatím žádné komentáře

Přidat komentář