Podobnosti mezi němčinou a angličtinou #1 - pravopis

Vydáno dne 18.12.2018

Co je podobného na slovech DEEP a TIEF? Znalost anglických slov nám pomůže rozumět slovům německým díky několik jednoduchým pravidlům.Podobnosti mezi němčinou a angličtinou # 1 – pravopis

Mnoho studentů, kteří navštěvují náš web, se zároveň učí anglicky. Protože tyto dva jazyky mají společný původ, najdeme mezi nimi spoustu podobností. Dnes se podíváme na příbuznost slov v pravopise.
Zapamatujeme-li si pár základních pravidel, dokážeme odhadnout význam velkého množství německých slov, která se nějak podobají anglickým protějškům.

Pozor – mluvíme tu opravdu pouze o podobnosti pravopisné. Výslovností se mohou slova někdy značně lišit.

p → pf, ff, f

Ve slovech, která v angličtině obsahují písmeno P, najdeme v němčině často PF, FF či F:

pipe → Pfeife TTT *1
apple → Apfel TTT *2
hope → hoffen TTT *3
open → offen TTT *4
pepper → Pfeffer TTT *5
help → helfen TTT *6
plant → Pflanze TTT *7

t → z, tz, ss

Anglické T se může v němčině změnit na Z či TZ s výslovností /ts/, nebo na SS (ß):

bite → bissen TTT *8
water → Wasser TTT *9
sit → sitzen TTT *10
foot → Fuß TTT *11
better → besser TTT *12
cat → Katze TTT *13
kettle → Kessel TTT *14
salt → Salz TTT *15
heart → Herz TTT *16
tin → Zinn TTT *17

k → ch, ck

K se může měnit na CH /x/ či CH /ç/, nebo také CK /k/:

bake → backen TTT *18
book → Buch TTT *19
make → machen TTT *20
milk → Milch TTT *21
naked → nackt TTT *22
wake → wachen TTT *23
cook → Koch, kochen TTT *24
break → brechen TTT *25

ch, c → k

CH // nebo C /k/ se mění na K:

cheese → Käse TTT *26
chamber → Kammer TTT *27
chin → Kinn TTT *28
captain → Kapitän TTT *29
cellar → Keller TTT *30
come → kommen TTT *31
card → Karte TTT *32

ch → tsch

Zde zůstává výslovnost //, ale pravopisně se CH změní na TSCH:

coach → Kutsche TTT *33

sh, s → sch

Anglické SH /ʃ/ a S /s/ se mění na německé SCH /ʃ/:

sharp → scharf TTT *34
shy → scheu TTT *35
fish → Fisch TTT *36
bush → Busch TTT *37

slime → Schlamm TTT *38
swine → Schwein TTT *39
sly → schlau TTT *40
snow → Schnee TTT *41

c → z

C /s/ nebo C /ʃ/ se mění na Z /ts/ – toto se děje většinou ve slovech cizího původu:

circus → Zirkus TTT *42
produce → produzieren TTT *43
medicine → Medizin TTT *44
police → Polizei TTT *45
dance → tanzen TTT *46

social → sozial TTT *47

th → d, t

Pro angličtinu typická kombinace TH (vysloveno /θ/ nebo /ð/) přechází v němčině do D:

thief → Dieb TTT *48
then → dann TTT *49
thing → Ding TTT *50
thirst → Durst TTT *51
thousand → Tausend TTT *52
bath → baden TTT *53
think → denken TTT *54
weather → Wetter TTT *55
brother → Bruder TTT *56
feather → Feder TTT *57

d → t

Anglické D se v němčině zjemní na T:

daughter → Tochter TTT *58
ride → reiten TTT *59
garden → Garten TTT *60
drink → trinken TTT *61
under → unter TTT *62
bed → Bett TTT *63
drop → Tropfen TTT *64
hard → hart TTT *65
bread → Brot TTT *66
deep → tief TTT *67

f, v → b

F či V často přechází v B:

wife → Weib TTT *68 TTT *69
half → halb TTT *70
raven → Rabe TTT *71
grave → Grab TTT *72
have → haben TTT *73
even → eben TTT *74
seven → sieben TTT *75

koncovky

Existuje ještě jedna skupina podobných slov, kde je ale větší rozmanitost v jednotlivých možnostech – koncovky:

sunny → sonnig TTT *76
romantic → romantisch TTT *77
musical → musikalisch TTT *78
hopefully → hoffentlich TTT *79
friendly → freundlich TTT *80
hungry → hungrig TTT *81
quality → Qualität TTT *82
speciality → Spezialität TTT *83

Shrnutí

Shrnutí pravopisných změn vidíte ještě jednou v přehledné tabulce níže:

English Deutsch
p pf, fff
t z /ts/, tz /ts/, ss (ß)
k ch, ck
ch /k/, k k
ch /ʃ/, sh /ʃ/, s sch /ʃ/
c /s/ z /ts/
th /θ/ /ð/ d, t
d t
f, v b
-y, -ic, -al, -ful, -ly-y -ig, -isch, -lich, -ig-ät

Jak číst slova v němčině vám poradí náš článek Základní pravidla pro čtení německých slov.

Závěr

Ukázali jsme si nejdůležitější podobnosti mezi pravopisem anglických a německých slov, které nám mohou při učení němčiny pomoci. Příště se podíváme třeba na podobnosti výslovnostní či gramatické.

Překlad:
 1. dýmka
 2. jablko
 3. doufat
 4. otevřít
 5. pepř
 6. pomoci
 7. rostlina
 8. kousat
 9. voda
 10. sedět
 11. noha – chodidlo
 12. lepší
 13. kočka
 14. konvice
 15. sůl
 16. srdce
 17. cín
 18. péci
 19. kniha
 20. udělat, vyrobit
 21. mléko
 22. nahý
 23. vzbudit (se)
 24. kuchař; vařit
 25. zlomit
 26. sýr
 27. komora
 28. brada
 29. kapitán
 30. sklep
 31. přijít
 32. karta
 33. kočár
 34. ostrý
 35. nesmělý
 36. ryba
 37. křoví
 38. sliz
 39. svině
 40. mazaný
 41. sníh
 42. cirkus
 43. vyrábět
 44. medicína
 45. policie
 46. tančit
 47. sociální
 48. zloděj
 49. pak
 50. věc
 51. žízeň
 52. tisíc
 53. koupat se
 54. myslet
 55. počasí
 56. bratr
 57. pírko
 58. dcera
 59. jet na něčem
 60. zahrada
 61. pít
 62. pod
 63. postel
 64. kapka
 65. tvrdý
 66. chléb
 67. hluboký
 68. žena
 69. význam se zde v němčině však již posunul
 70. půl
 71. krkavec
 72. hrob
 73. mít
 74. rovný
 75. sedm
 76. slunný
 77. romantický
 78. hudební
 79. doufejme
 80. přátelský
 81. hladový
 82. kvalita
 83. specialita
Přepis bublinkové nápovědy: