Mein Deutsch

Základní pravidla pro čtení německých slov

STARTER Vydáno dne 05.06.2023

Jak čteme v němčině Z nebo V? Vyslovuje se H ve slově GEHEN?Základy německé výslovnosti – pravopis

V němčině existuje pár jednoduchých pravidel, která by si měl osvojit již úplný začátečník. Usnadní vám čtení i porozumění.
Pokud si nejste jistí, jak číst fonetické symboly, podívejte se neprve na článek Fonetická abeceda.

Jednotlivá písmena

z /ʦ/

Písmeno z přečteme jako /ʦ/ (české “c”).

zeigen /ˈʦaɪ̯ɡn̩/ TTT *1 ziehen /ˈʦiːən/ TTT *2
zu /ʦuː/ TTT *3 zerbrechen /ʦɛɐ̯ˈbʀɛçn̩/ TTT *4
bezahlen /bəˈʦaːlən/ TTT *5  

Stejně se vyslovuje i tz, protože nelze vyslovit //.

jetzt /jɛʦt/ TTT *6 sitzen /ˈzɪʦn̩/ TTT *7
trotzdem /ˈtʀɔʦdeːm/ TTT *8  

v /f/

Písmeno v čteme ve většině případů jako /f/.

von /fɔn/ TTT *9 vier /fiːɐ̯/ TTT *10
der Vater /ˈfaːtɐ/ TTT *11 verboten /fɛɐ̯ˈboːtn̩/ TTT *12
verstehen /fɛɐ̯ˈʃteːən/ TTT *13  

Některá slova cizího původu si však zachovávají výslovnost v /v/.

das Verb /ˈvɛʁp/ TTT *14 Vakuum /ˈvaːkuʊm/ TTT *15
November /noˈvɛmbɐ/ TTT *16  

w /v/

Písmeno w vyslovujeme jako obyčejné /v/.

das Wasser /ˈvasɐ/ TTT *17 wohnen /ˈvoːnən/ TTT *18
warum /vaˈʀʊm/ TTT *19 was /vas/ TTT *20

s /z/

Písmeno s vyslovujeme u většiny německých slov jako /z/, ale pouze na začátku slov a slabik.

sagen/ˈzaːɡn̩/ TTT *21 die Sonne /ˈzɔnə/ TTT *22
lesen /ˈleːzn̩/ TTT *23 die Rose /ˈʀoːzə/ TTT *24
unser /ˈʊnzɐ/ TTT *25  

Na konci slov a slabik se naopak setkáme spíše s výslovností /s/.

aus /aʊ̯s/ TTT *26 Wespe /ˈvɛspə/ TTT *27
das /das/ TTT *28 er ist /ɪst/ TTT *29

h

Předchází-li písmenu h samohláska, čteme takovou samohlásku dlouze.

gehen /ˈɡeːən/ TTT *30 ziehen /ˈʦiːən/ TTT *31
froh /fʀoː/ TTT *32 ihm /iːm/ TTT *33
Uhr /uːɐ̯/ TTT *34  

Více se k tématu délky samohlásek dočtete v tomto článku.

Spřežky

Někdy můžeme číst více písmen jako jedno. Takovému jevu se říká spřežka. (Spřežky máme i v češtině – např. CH.)

ck /k/

Kombinaci c + k čteme pouze jako /k/.

zurück /ʦuˈʀʏk/ TTT *35 backen /ˈbakn̩/ TTT *36
der Blick /blɪk/ TTT *37 drücken /ˈdʀʏkn̩/ TTT *38

chs /ks/

Kombinaci ch + s čteme jako /ks/.

sechs /zɛks/ TTT *39 wachsen /ˈvaksn̩/ TTT *40
der Erwachsene /ɛɐ̯ˈvaksənə/ TTT *41  

sch /ʃ/

Narazíme-li v německých slovech na spřežku sch, čteme ji jako /ʃ/ (české “š”).

waschen /ˈvaʃn̩/ TTT *42 schade /ˈʃaːdə/ TTT *43
wünschen /ˈvʏnʃn̩/ TTT *44 der Schnee /ʃneː/ TTT *45
die Schwester /ˈʃvεstɐ/ TTT *46  

tsch /tʃ/

Kombinací t+sch vznikne tsch, které čteme jako // (české “č”).

tschechisch /ˈtʃεçɪʃ/ TTT *47 tschüs /ʧʏs/ TTT *48
deutsch /dɔɪ̯ʧ/ TTT *49  

Ostatní

Občas výslovnost písmene záleží na tom, co po něm následuje.
Na začátku slov nebo na začátku kořene slov TTT *50 se písmeno s před písmeny p a t mění na /ʃ/ (české “š”).

sp /ʃp/

spielen /ˈʃpiːlən/ TTT *51 spät /ʃpɛːt/ TTT *52
sparen /ˈʃpaːʀən/ TTT *53 versprechen /fɛɐ̯ˈʃpʀɛçn̩/ TTT *54

st /ʃt/

die Stadt /ʃtat/ TTT *55 stehen /ˈʃteːən/ TTT *56
stark /ʃtaʁk/ TTT *57 stören /ˈʃtøːʀən/ TTT *58
Bleistift /ˈblaɪ̯ˌʃtɪft/ TTT *59  

V jiných pozicích zůstává výslovnost /s/.

Angst /aŋst/ TTT *60 Obst /oːpst/ TTT *61
bestens /ˈbɛstn̩s/ TTT *62  
Poznámka

Všechna uvedená pravidla pro spřežky a sp/st platí ale samozřejmě jen pokud se nachází v kmeni slova. Jinak se čtou “běžným” způsobem:

machen /maxn̩/ TTT *63du machst /maxst/ (nikoli /makst/)
Mittagspause /ˈmɪtaːksˌpaʊ̯zə/ TTT *64 (nikoli /ˈmɪtaːkˌʃpaʊ­̯zə/) – Mittags+pause
auspacken /ˈaʊ̯sˌpakn̩/ TTT *65 (nikoli /ˈaʊ̯ˌʃpakn̩/) – aus+packen

Také pozor na častou záměnu -sch- a -chs-:
waschen /ˈvaʃn̩/ TTT *66
wachsen /ˈvaksn̩/ TTT *67

V angličtině zůstává v /v/, kdežto w čteme /w/ – viz článek o V a W.

V kombinacích sp- a st- nedochází k změkčení – viz článek Spielberg, Frankenstein.

Namísto sch najdete v angličtině sh /ʃ/ nebo ch/ʃ/ – ale pozor, kombinace ch se dá číst vícero způsoby, viz CH v angličtině.

Hláska /ʦ/ v angličtině neexistuje vůbec.

Více najdete v sekci Výslovnost na Help For English.

Překlad:
 1. ukázat
 2. táhnout, vytáhnout
 3. k, na, do
 4. rozbít
 5. (za)platit
 6. nyní
 7. sedět
 8. přesto / ačkoli
 9. z, od
 10. čtyři
 11. otec
 12. zakázaný
 13. rozumět, chápat
 14. sloveso
 15. vakuum
 16. listopad
 17. voda
 18. bydlet
 19. proč
 20. co
 21. říci
 22. slunce
 23. číst
 24. růže
 25. náš
 26. z, ze
 27. vosa
 28. to, ono
 29. on je
 30. jít
 31. táhnout, vytáhnout
 32. šťastný, radostný / rád
 33. jemu, mu – 3. pád od <strong>er</strong>
 34. hodiny / hodina
 35. zpět
 36. péci
 37. pohled
 38. zmáčknout, stisknout, tisknout
 39. šest
 40. růst
 41. dospělý
 42. mýt
 43. škoda
 44. přát (si)
 45. sníh
 46. sestra
 47. český
 48. čau – při loučení
 49. německý
 50. tj. např. po předponě
 51. hrát (si)
 52. pozdě
 53. šetřit
 54. slíbit
 55. město
 56. stát
 57. silný
 58. rušit, vyrušovat
 59. tužka
 60. strach
 61. ovoce
 62. výborně, báječně, skvěle
 63. dělat
 64. polední pauza
 65. vybalit, rozbalit
 66. mýt
 67. růst


Pokračovat můžete zde:

STARTER

Pořádek slov ve větě (pro začátečníky)

Jak správně uspořádat slova v německé větě? Není to tak složité, stačí dodržet pár základních pravidel.

PRE-INTERMEDIATE

Výslovnost - spodoba souhlásek

Jak správně vyslovit souhlásky na konci nebo uprostřed slov? Jak se liší německá pravidla výslovnosti od českých?

PRE-INTERMEDIATE

Pořádek slov ve větě (pro pokročilejší)

Základy německého slovosledu a vysvětlení větné rámcové konstrukce.

Komentáře k článku
Téma Přísp. Přečteno Poslední příspěvek
Nepřečteno Základní pravidla pro čtení německých slov 2 4121 Od Franta K. Barták poslední příspěvek
před 5 lety