*
logo
*

Základní pravidla pro čtení německých slov

STARTER Vydáno dne 10.06.2018

Jak čteme v němčině Z nebo V? Vyslovuje se H ve slově GEHEN?Základy německé výslovnosti – pravopis

V němčině existuje pár jednoduchých pravidel, která by si měl osvojit již úplný začátečník. Usnadní vám čtení i porozumění.
Pokud si nejste jistí, jak číst fonetické symboly, podívejte se neprve na článek Fonetická abeceda.

Jednotlivá písmena

z /ʦ/

Písmeno z přečteme jako /ʦ/ (české “c”).

zeigen /ˈʦaɪ̯ɡn̩/ TTT ziehen /ˈʦiːən/ TTT
zu /ʦuː/ TTT zerbrechen /ʦɛɐ̯ˈbʀɛçn̩/ TTT
bezahlen /bəˈʦaːlən/ TTT  

Stejně se vyslovuje i tz, protože nelze vyslovit //.

jetzt /jɛʦt/ TTT sitzen /ˈzɪʦn̩/ TTT
trotzdem /ˈtʀɔʦdeːm/  TTT  

v /f/

Písmeno v čteme ve většině případů jako /f/.

von /fɔn/ TTT vier /fiːɐ̯/ TTT
der Vater /ˈfaːtɐ/ TTT verboten /fɛɐ̯ˈboːtn̩/ TTT
verstehen /fɛɐ̯ˈʃteːən/  TTT  

Některá slova cizího původu si však zachovávají výslovnost v /v/.

das Verb /ˈvɛʁp/ TTT Vakuum /ˈvaːkuʊm/ TTT
November /noˈvɛmbɐ/ TTT  

w /v/

Písen w vyslovujeme jako obyčejné /v/.

das Wasser /ˈvasɐ/  TTT wohnen /ˈvoːnən/ TTT
warum /vaˈʀʊm/ TTT was /vas/ TTT

s /z/

Písmeno s vyslovujeme u většiny německých slov jako /z/, ale pouze na začátku slov a slabik.

sagen/ˈzaːɡn̩/ TTT die Sonne /ˈzɔnə/ TTT
lesen /ˈleːzn̩/ TTT die Rose /ˈʀoːzə/ TTT
unser /ˈʊnzɐ/ TTT  

Na konci slov a slabik se naopak setkáme spíše s výslovností /s/.

aus /aʊ̯s/ TTT Wespe /ˈvɛspə/ TTT
das /das/ TTT er ist /ɪst/ TTT

h

Předchází-li písmenu h samohláska, čteme takovou samohlásku dlouze.

gehen /ˈɡeːən/ TTT ziehen /ˈʦiːən/ TTT
froh /fʀoː/ TTT ihm /iːm/ TTT
Uhr /uːɐ̯/ TTT  

Více se k tématu délky samohlásek dočtete v připravovaném článku.

Spřežky

Někdy můžeme číst více písmen jako jedno. Takovému jevu se říká spřežka. (Spřežky máme i v češtině – např. CH.)

ck /k/

Kombinaci c + k čteme pouze jako /k/.

zurück /ʦuˈʀʏk/ TTT backen /ˈbakn̩/ TTT
der Blick /blɪk/ TTT drücken /ˈdʀʏkn̩/ TTT

chs /ks/

Kombinaci ch + s čteme jako /ks/.

sechs /zɛks/ TTT wachsen /ˈvaksn̩/ TTT
der Erwachsene /ɛɐ̯ˈvaksənə/  TTT  

sch /ʃ/

Narazíme-li v německých slovech na spřežku sch, čteme ji jako /ʃ/ (české “š”).

waschen /ˈvaʃn̩/ TTT schade /ˈʃaːdə/ TTT
wünschen /ˈvʏnʃn̩/  TTT der Schnee /ʃneː/ TTT
die Schwester /ˈʃvεstɐ/ TTT  

tsch /tʃ/

Kombinací t+sch vznikne tsch, které čteme jako // (české “č”).

tschechisch /ˈtʃεçɪʃ/ TTT tschüs /ʧʏs/ TTT
deutsch /dɔɪ̯ʧ/ TTT  

Ostatní

Občas výslovnost písmene záleží na tom, co po něm následuje.
Na začátku slov nebo na začátku kořene slov TTT se písmeno s před písmeny p a t mění na /ʃ/ (české “š”).

sp /ʃp/

spielen /ˈʃpiːlən/  TTT spät /ʃpɛːt/  TTT
sparen /ˈʃpaːʀən/ TTT versprechen /fɛɐ̯ˈʃpʀɛçn̩/  TTT

st /ʃt/

die Stadt /ʃtat/ TTT stehen /ˈʃteːən/  TTT
stark /ʃtaʁk/  TTT stören /ˈʃtøːʀən/  TTT
Bleistift /ˈblaɪ̯ˌʃtɪft/  TTT  

V jiných pozicích zůstává výslovnost /s/.

Angst /aŋst/  TTT Obst /oːpst/ TTT
bestens /ˈbɛstn̩s/ TTT  
Poznámka

Všechna uvedená pravidla pro spřežky a sp/st platí ale samozřejmě jen pokud se nachází v kmeni slova. Jinak se čtou “běžným” způsobem:

machen /maxn̩/ TTTdu machst /maxst/ (nikoli /makst/)
Mittagspause /ˈmɪtaːksˌpaʊ̯zə/ TTT (nikoli /ˈmɪtaːkˌʃpaʊ­̯zə/) – Mittags+pause
auspacken /ˈaʊ̯sˌpakn̩/ TTT (nikoli /ˈaʊ̯ˌʃpakn̩/) – aus+packen

Také pozor na častou záměnu -sch- a -chs-:
waschen /ˈvaʃn̩/ TTT
wachsen /ˈvaksn̩/  TTT

V angličtině zůstává v /v/, kdežto w čteme /w/ – viz článek o V a W.

V kombinacích sp- a st- nedochází k změkčení – viz článek Spielberg, Frankenstein.

Namísto sch najdete v angličtině sh /ʃ/ nebo ch/ʃ/ – ale pozor, kombinace ch se dá číst vícero způsoby, viz CH v angličtině.

Hláska /ʦ/ v angličtině neexistuje vůbec.

Více najdete v sekci Výslovnost na Help For English.Pokračovat můžete zde:

PRE-INTERMEDIATE

Výslovnost - spodoba souhlásek

Jak správně vyslovit souhlásky na konci nebo uprostřed slov? Jak se liší německá pravidla výslovnosti od českých?

STARTER

Test: Otázky - základní slova

Wer, wie, was…? – Vyznáte se v tázacích slovíčkách?

ALL LEVELS

Jak na to - LESEN

Jak si můžu nejlépe procvičovat čtení v němčině? Jak se dostat na úroveň, kdy budu moci číst německé originály?

Komentáře k článku
Téma Přísp. Přečteno Poslední příspěvek
Nepřečteno Základní pravidla pro čtení německých slov 2 1153 Od Franta K. Barták poslední příspěvek
před rokem

© 2020 nemcina-zdarma.cz
Ochrana osobních údajů