Skloňování přídavných jmen

Vydáno dne 06.01.2019

Několik tipů, jak se jednoduše naučit skloňovat přídavná jména.Skloňování přídavných jmen

Skloňování přídavných jmen je pro některé studenty skoro stejným strašákem, jako skloňování podstatných jmen. Přitom jde o věc v zásadě jednoduchou, pokud nemáme problém s obyčejným skloňováním členu (osvěžit si toto téma můžete v našem článku.)

Vždy je lepší pochopit systém a logiku věci než se něco jen nabiflovat, proto se vám pokusíme skloňování adjektiv co nejvíce zjednodušit několika tipy.

3 pravidla

Pokud si zapamatujete 3 následují jednoduchá pravidla, bude pro vás skloňování přídavných jmen ein Kinderspiel TTT *1:

1) Mnoho tvarů se nám při skloňování opakuje. Místo 16 tvarů jich máme vlastně jen 8.
2) Vždy se nám musí objevit pádová koncovka (tj. koncovka určitého členu).
3) Tato koncovka se nám může u každého výrazu objevit jen jednou.

1) Opakování tvarů

První věcí, která nám vše zásadně ulehčí, jsou shodné tvary v některých pádech. Ukážeme si to na zjednodušeném modelu, kde tvar znázorňuje rod a barva shodné tvary. Tedy např. vidíme, že v jednotném čísle je 2. pád mužského rodu stejný jako 2. pád středního rodu, nebo že 2. pád množného čísla je stejný jako 3. pád ženského rodu a pod.

rod mužský ženský střední množné číslo
1. pád
2. pád
3. pád
4. pád

2) Pádová koncovka

Je důležité si uvědomit, že v zásadě jde vždy o to, aby byl u daného slova poznat pád a rod.

ein kleines Haus
das kleine Haus
kleines Haus

→ koncovka -(e)s (jako das) identifikuje 1. či 4. pád středního rodu

zu einem kleinen Haus
zu dem kleinen Haus
zu kleinem Haus

→ koncovka -(e)m (jako dem) identifikuje 3. pád středního rodu (v jiných případech by to mohl být i rod mužský, tvar je stejný)

3) Jedna koncovka vládne všem

Rozpoznávací koncovka se nám u každého výrazu může objevit pouze jednou. Pokud je pádová koncovka u přídavného jména, není u členu a naopak. Nelze tedy nikdy říci např.

zu einem kleinem Haus
das kleines Haus.

Věříme, že nyní už budete mít odvahu se do skloňování adjektiv ponořit.

Typy skloňování adjektiv

Když použijeme přídavné jméno samotné, je vždy v základním tvaru a my se nemusíme ničím trápit:

Er ist klein.
Das ist schön.

Problém nastává teprve v kombinaci se jménem podstatným, proto si malinko osvěžíme, jak se s podstatnými jmény v němčině zachází.
Existují v zásadě 3 možnosti:

   a) slovo je nějakým způsobem jasně určené → použijeme člen určitý
   b) mluvíme obecně → použijeme člen neurčitý
   c) třetí způsob je člen nulový, kdy před podstatným jménem nestojí nic

Kombinací těchto tří možností a našich tří pravidel na začátku článku vám vznikne správný výraz.

Např. máme slova alt TTT *2 a Mann TTT *3:

a)určitým členem bude v 1. pádě der, což je pádová koncovka, a proto pokračujeme již bez koncovky alte:

der alte Mann

b)neurčitým členem použijeme ein. Neurčitý člen v 1. pádě pádovou koncovku nemá, pročež budeme pokračovat tvarem alter:

ein alter Mann

c) Ve spojení bez členu se koncovka “přichytí” rovnou přídavného jména:

alter Mann

Tento postup můžete aplikovat na libovolný pád a rod. Pamatujte ale, že podstatná jména, která v 2. pádě přidávají koncovku -s (das Kind → des Kinds; der Garten → des Gartens atd.) již mají pádovou koncovku a nebudeme ji přidávat k přídavným jménům. To se týká vlastně pouze skloňování bez členu:

schönen Gartens
braven Kinds

Přehledy

Nyní vás již pohled na tabulky skloňování jistě nevyděsí, zvlášť když znovu použijeme pomocné barvy. Skloňovat budeme hloupého muže, chytrou ženu, malé dítě a hlučné lidi.

Všimněte, že pokud nemá přídavné jméno pádovou koncovku, bude mít koncovku “neutrální”, tj. -en (s výjimkou 1. pádu jednotného čísla a 4. pádu ženského a středního rodu, kde je koncovka pouze -e).

a) skloňování adjektiv po členu určitém
  mužský ženský střední plurál TTT *4
1. der dumme Mann die kluge Frau das kleine Kind die lauten Leute
2. des dummen Manns der klugen Frau des kleinen Kinds der lauten Leute
3. dem dummen Mann der klugen Frau dem kleinen Kind den lauten Leuten
4. den dummen Mann die kluge Frau das kleine Kind die lauten Leute

Místo členu určitého můžeme použít také zájmena dieser TTT *5, jener TTT *6, jeder TTT *7, welcher TTT *8, mancher TTT *9.
V množném čísle můžeme navíc místo členu užít i alle TTT *10, beide TTT *11 a keine TTT *12.

b) skloňování adjektiv po členu neurčitém

Neurčitý člen nemá tvar množného čísla. Jako náhrada se v plurálu používá skloňování bez členu (tabulka c).

  mužský ženský střední
1. ein dummer Mann eine kluge Frau ein kleines Kind
2. eines dummen Manns einer klugen Frau eines kleinen Kinds
3. einem dummen Mann einer klugen Frau einem kleinen Kind
4. einen dummen Mann eine kluge Frau ein kleines Kind

Místo členu neurčitého můžeme použít také přivlastňovací zájmena (mein, dein, unser…) či záporné zájmeno kein TTT *13.

Poznámka: Jelikož po členu neurčitém neexistuje skloňování v množném čísle, používáme v plurálu po přivlastňovacích zájmenech a zájmenu kein tvary jako po členu určitém.

c) skloňování adjektiv po členu nulovém

Takto skloňujeme adjektiva po číslovkách typu einig TTT *14, viel TTT *15, wenig TTT *16, ander TTT *17, ein paar TTT *18 ap.

  mužský ženský střední plurál TTT *19
1. dummer Mann kluge Frau kleines Kind laute Leute
2. dummen Manns kluger Frau kleinen Kinds lauter Leute
3. dummem Mann kluger Frau kleinem Kind lauten Leuten
4. dummen Mann kluge Frau kleines Kind laute Leute

Závěr

Věříme, že vám dnešní článek pomohl se v skloňování adjektiv zorientovat. Své nově nabyté znalosti si můžete ověřit v sérii testů:
Test: Skloňování přídavných jmen #1
Test: Skloňování přídavných jmen #2
Test: Skloňování přídavných jmen #3 – Lückentest
Test: Skloňování přídavných jmen #4
Test: Skloňování přídavných jmen #5 – Lückentest

Překlad:
 1. hračka – jednoduché
 2. starý
 3. muž
 4. množné číslo
 5. tento
 6. onen
 7. každý
 8. který
 9. mnohý, některý, nejeden
 10. všichni
 11. oba
 12. žádní
 13. žádný
 14. některý
 15. mnohý
 16. málo
 17. druhý, ostatní
 18. pár, několik
 19. množné číslo
Přepis bublinkové nápovědy: