Mein Deutsch

Člen u podstatných jmen

STARTER Vydáno dne 13.01.2024

Co je určitý, neurčitý a nulový člen, jak členy skloňujeme a kdy je užíváme?Člen u podstatných jmen

Člen je krátké slůvko stojící před podstatným jménem, které má několik různých funkcí.
V němčině rozlišujeme dva typy členů: určitý a neurčitý.

Určitý člen je například der Hund TTT *1, die Katze TTT *2 , das Geld TTT *3 či die Leute TTT *4.
Určitý člen se vyvinul z ukazovacího zájmena (ten, ta, to…).

Neurčitý člen je například ein Mann TTT *5, eine Frau TTT *6, ein Kind TTT *7. Většinou chápeme jeho význam jako “nějaký” (neurčitý, obecný apod.).

Funkce členů

Členy používáme v němčině pro následující:

a) označení gramatického rodu

der Wald TTT *8 → mužský rod
das Buch TTT *9 → střední rod
eine Stadt TTT *10 → ženský rod

b) vyznačení pádu a čísla podstatných jmen

Členy skloňujeme v němčině následujícím způsobem:

Člen určitý
pád                            Jednotné číslo Množné číslo
mužský rod ženský rod střední rod _
1. der /deːɐ̯/ die /diː/ das /das/ die /diː/
2. des /dɛs/ der /deːɐ̯/ des /dɛs/ der /deːɐ̯/
3. dem /deːm/ der /deːɐ̯/ dem /deːm/ den /deːn/
4. den /deːn/ die /diː/ das /das/ die /diː/
Člen neurčitý
pád                            Jednotné číslo Množné číslo
mužský rod ženský rod střední rod _
1. ein              /aɪ̯n/ eine      /ˈaɪ̯nə/ ein              /ˈaɪ̯n/ (není)
2. eines    /ˈaɪ̯nəs/ einer        /ˈaɪ̯nɐ/ eines    /ˈaɪ̯nəs/
3. einem /ˈaɪ̯nəm/ einer        /ˈaɪ̯nɐ/ einem /ˈaɪ̯nəm/
4. einen        /ˈaɪ̯nən/ eine        /ˈaɪ̯nə/ ein            /aɪ̯n/

c) označení, zda je podstatné jméno užito obecně nebo zvláštně

Jiný význam má věta s neurčitým, určitým či nulovým (= žádným) členem.

Da ist ein Lehrer. – Tamhle je nějaký učitel. (= jeden z učitelů)
Da ist der Lehrer. – Tamhle je (ten) učitel. (= náš nebo např. ten, o kterém jsme už mluvili apod.)
Er ist Lehrer. – Je učitelem. (= povolání)

Pár příkladů

Er hat einen Hund. TTT *11
Siehst du die Leute? TTT *12
Sprich nicht mit dem Mann! TTT *13

Jak už jsme si říkali v prvním článku o předložkách, určitý člen má tendenci splývat s předložkou, např.:
zu + der = zur
zu + dem = zum
für + dasfürs

Wann gehst du zur Arbeit? TTT *14
Was haben wir zum Abendessen? TTT *15
Ich habe etwas fürs Mädchen. TTT *16

Kombinací je samozřejmě více – další informace najdete v článcích o konkrétních předložkách.

Pokročilí studenti se mohou podívat na článek Splývání předložek a členů.

Členy v angličtině jsou tak obtížnou oblastí, že se v níž vyzná jen málo nerodilých mluvčích. V základu je to však podobné němčině – sice neurčujeme rod a pád podstatných jmen, ale neurčitý či určitý člen ukazuje obecné či konkrétní užití podstatného jména.
Více se dočtete v sekci o členech na Help For English.

Podobnost jazyků je zřejmá:
ein → an
der → the
/ðə/
die → the /ðiː/

Překlad:
 1. pes
 2. kočka
 3. peníze
 4. lidé
 5. muž
 6. žena
 7. dítě
 8. les
 9. kniha
 10. město
 11. Má psa.
 12. Vidíš ty lidi?
 13. S tím chlápkem nemluv!
 14. Kdy chodíš do práce?
 15. Co máme k večeři?
 16. Mám něco pro to děvče.


Pokračovat můžete zde:

PRE-INTERMEDIATE

Skloňování podstatných jmen

Jak skloňovat podstatná jména v jednotném a množném čísle, jaké jsou typy a výjimky skloňování.

PRE-INTERMEDIATE

Rody u německých podstatných jmen

Der, die, das – jak si má člověk zapamatovat, které slovo je jakého rodu? Nabízíme pár tipů, které vám rozhodování významně zjednoduší.

ELEMENTARY

Test: DASS oder DAS?

Víte, kdy použít spojku DASS a kdy zájmeno/člen DAS?

Komentáře k článku
Téma Přísp. Přečteno Poslední příspěvek
Nepřečteno Člen u podstatných jmen 4 6014 Od Franta K. Barták poslední příspěvek
před 4 lety