*
logo
*

Člen u podstatných jmen

STARTER Vydáno dne 13.07.2018

Co je určitý, neurčitý a nulový člen, jak členy skloňujeme a kdy je užíváme?Člen u podstatných jmen

Člen je krátké slůvko stojící před podstatným jménem, které má několik různých funkcí.
V němčině rozlišujeme dva typy členů: určitý a neurčitý.

Určitý člen je například der Hund TTT, die Katze TTT , das Geld TTT či die Leute TTT.
Určitý člen se vyvinul z ukazovacího zájmena (ten, ta, to…)

Neurčitý člen je například ein Mann TTT, eine Frau TTT, ein Kind TTT. Většinou chápeme jeho význam jako “nějaký” (neurčitý, obecný apod.).

Funkce členů

Členy používáme v němčině pro následující:

a) označení gramatického rodu

der Wald TTT → mužský rod
das Buch TTT → střední rod
eine Stadt TTT → ženský rod

b) vyznačení pádu a čísla podstatných jmen

Členy skloňujeme v němčině následujícím způsobem:

Člen určitý
pád                            Jednotné číslo Množné číslo
mužský rod ženský rod střední rod _
1. der /deːɐ̯/ die /diː/ das /das/ die /diː/
2. des /dɛs/ der /deːɐ̯/ des /dɛs/ der /deːɐ̯/
3. dem /deːm/ der /deːɐ̯/ dem /deːm/ den /deːn/
4. den /deːn/ die /diː/ das /das/ die /diː/
Člen neurčitý
pád                            Jednotné číslo Množné číslo
mužský rod ženský rod střední rod _
1. ein              /aɪ̯n/ eine      /ˈaɪ̯nə/ ein              /ˈaɪ̯n/ (není)
2. eines    /ˈaɪ̯nəs/ einer        /ˈaɪ̯nɐ/ eines    /ˈaɪ̯nəs/
3. einem /ˈaɪ̯nəm/ einer        /ˈaɪ̯nɐ/ einem /ˈaɪ̯nəm/
4. einen        /ˈaɪ̯nən/ eine        /ˈaɪ̯nə/ ein            /aɪ̯n/

c) označení, zda je podstatné jméno užito obecně nebo zvláštně

Jiný význam má věta s neurčitým, určitým či nulovým (= žádným) členem.

Da ist ein Lehrer. – Tamhle je nějaký učitel. (= jeden z učitelů)
Da ist der Lehrer. – Tamhle je (ten) učitel. (= náš nebo např. ten, o kterém jsme už mluvili apod.)
Er ist Lehrer. – Je učitelem. (= povolání)

Pár příkladů

Er hat einen Hund. TTT
Siehst du die Leute? TTT
Sprich nicht mit dem Mann! TTT

Jak už jsme si říkali v prvním článku o předložkách, určitý člen má tendenci splývat s předložkou, např.:
zu + der = zur
zu + dem = zum
für + dasfürs

Wann gehst du zur Arbeit? TTT
Was haben wir zum Abendessen? TTT
Ich habe etwas fürs Mädchen. TTT

Kombinací je samozřejmě více – další informace najdete v článcích o konkrétních předložkách.

Členy v angličtině jsou tak obtížnou oblastí, že se v níž se vyzná jen málo nerodilých mluvčích. V základu je to však podobné němčině – sice neurčujeme rod a pád podstatných jmen, ale neurčitý či určitý člen ukazuje obecné či konkrétní užití podstatného jména.
Více se dočtete v sekci o členech na Help For English.

Podobnost jazyků je zřejmá:
ein → an
der → the
/ðə/
die → the /ðiː/Pokračovat můžete zde:

PRE-INTERMEDIATE

Cvičenie: Členy 6

Ďalší set slovíčok na precvičenie si členov.
UPPER-INTERMEDIATE

Cvičenie: členy 4

Na záver cvičenie pre vyššie pokročilých nemčinárov. Viel Spaß. :)
INTERMEDIATE

Cvičenie: členy 2

Členy pre pokročilých nemčinárov. :)
Komentáře k článku
Téma Přísp. Přečteno Poslední příspěvek
Nepřečteno Člen u podstatných jmen 4 1698 Od Franta K. Barták poslední příspěvek
před 9 měsíci

© 2020 nemcina-zdarma.cz
Ochrana osobních údajů