Mein Deutsch

Gramatika

STARTER

Předložky v němčině

Franta K. Barták | 4. 9. 2023

Základní informace o německých předložkách – rozdělení, postavení, použití.

Pokračování článku »

STARTER

HABEN (mít) a SEIN (být) v přítomném čase

Franta K. Barták | 28. 7. 2023 | komentáře: 2

Jak časovat slovesa HABEN a SEIN v přítomném čase? Tento krátký článek vám s tím pomůže.

Pokračování článku »

STARTER

Pády v němčině

Franta K. Barták | 17. 4. 2023 | komentáře: 17

Kolik má němčina pádů a proč je důležité je správně používat.

Pokračování článku »

STARTER

Osobní zájmena

Franta K. Barták | 20. 2. 2023 | komentáře: 17

Jak říci německy JÁ, TY nebo třeba ONA? Jak tykat a vykat?

Pokračování článku »

ALL LEVELS

Unregelmäßige Verben - mapa seriálu

Franta K. Barták | 24. 11. 2022

SERIÁL O NEPRAVIDELNÝCH SLOVESECH – přehled dostupných materiálů.

Pokračování článku »

PRE-INTERMEDIATE

Unregelmäßige Verben 10 (Gemischte Verben)

Franta K. Barták | 10. 11. 2022

SERIÁL O NEPRAVIDELNÝCH SLOVESECH. Skupina 10 – slovesa smíšená, např. KENNEN.

Pokračování článku »

UPPER-INTERMEDIATE

Vedlejší věty #14 - Věty vyjadřující zvláštní okolnosti děje

Franta K. Barták | 29. 9. 2022

Jak německy vyjádřit např. “kdežto”, “místo toho, aby”, “aniž” nebo “bez toho aby”?

Pokračování článku »

PRE-INTERMEDIATE

Číslovky 2 (pro pokročilejší)

Simona Rybová | 25. 8. 2022

Jak se v němčině vyjádří “zaprvé” nebo “poprvé”, jak se řekne “třikrát” či “pětka” a jak se tvoří zlomky.

Pokračování článku »

INTERMEDIATE

Splývání předložek a členů

Franta K. Barták | 11. 8. 2022

Které předložky mohou splývat s určitým členem (např. BEIM, ANS, ZUR), kdy je takové splývání povinné a kdy naopak zakázané.

Pokračování článku »

PRE-INTERMEDIATE

Unregelmäßige Verben 9

Franta K. Barták | 28. 7. 2022

SERIÁL O NEPRAVIDELNÝCH SLOVESECH. Skupina 9 – slovesa měnící kromě kmenové samohlásky i souhlásku (např. GEHEN)

Pokračování článku »

INTERMEDIATE

Vedlejší věty #13 - Věty prostředku

Franta K. Barták | 19. 6. 2022

Článek o tom, jak vyjádřit např. spojení typu „dosáhnout něčeho tím, že…“, „zvládnul to tak, že…“

Pokračování článku »

PRE-INTERMEDIATE

Unregelmäßige Verben 8

Franta K. Barták | 25. 5. 2022

SERIÁL O NEPRAVIDELNÝCH SLOVESECH. Skupina 8 (AU/EI/O/U – IE – AU/EI/O/U) např. LAUFEN.

Pokračování článku »

UPPER-INTERMEDIATE

Vedlejší věty #12 - Věty zřetelové

Franta K. Barták | 5. 5. 2022

Článek o tom, jak vyjádřit spojení typu „podle toho, jak budu cítit“ nebo „podle toho, kolik tam bude lidí“ apod.

Pokračování článku »

PRE-INTERMEDIATE

Unregelmäßige Verben 7b

Franta K. Barták | 5. 4. 2022

SERIÁL O NEPRAVIDELNÝCH SLOVESECH. Skupina 7 (E/Ä/Ö/Ü – O – O), podskupina 7b (výsIovnost [ɛ/œ – ɔ – ɔ]), např. SCHWELLEN.

Pokračování článku »

PRE-INTERMEDIATE

Unregelmäßige Verben 7a

Franta K. Barták | 6. 3. 2022

SERIÁL O NEPRAVIDELNÝCH SLOVESECH. Skupina 7 (E/Ä/Ö/Ü – O – O), podskupina 7a (výsIovnost [eː/ɛː/øː/yː – oː – oː]), např. HEBEN.

Pokračování článku »