*
logo
*

Modální sloveso MÜSSEN

STARTER Vydáno dne 14.10.2018

Základní informace o slovese MÜSSEN pro začátečníky.Přehled všech modálních sloves a jejich časování naleznete v článku Modální slovesa. Dnes se podíváme podrobněji na sloveso müssen.

Modální sloveso MÜSSEN – co musím a nemusím

Časování

Tak jako téměř u všech modálních sloves tu máme nepravidelné časování v jednotném čísle, kde

a) dochází ke změně kmenové samohlásky,
b) 1. a 3. osoba mají stejný tvar, bez koncovky.

osoba jednotné číslo množné číslo
1. ich muss /mʊs/ wir müssen /ˈmʏsn̩/
2. du musst /mʊst/ ihr müsst /ˈmʏst/
3. er / sie / es muss /mʊs/ sie / Sie müssen /ˈmʏsn̩/

Sloveso müssen překládáme většinou jako muset.

Sie müssen dieses Buch lesen! TTT
Du musst schon gehen? TTT
Warum muss ich meine Hände waschen, Mama? TTT

Další sloveso ve větě je v infinitivním (základním) tvaru. Všimněte si, že stojí až úplně na konci věty.
Nicméně můžeme tvořit i větu bez jiného slovesa:

Ich entschuldige mich, aber ich muss mal! TTT
Er muss zum Artz. TTT

Co vyjadřujeme

Pomocí slovesa müssen můžeme vyjádřit příkaz, důraznou radu, nebo nezbytnost. Toto sloveso můžeme ale také použít, když chceme říci, že jsme si něčím jistí.

Příkaz

Ihr musst uns helfen. TTT
Er muss auch mitgehen. TTT

Důrazná rada

Der Film ist spitze! Den musst du dir ansehen! TTT
Was? Du kennst “Den Herrn der Ringe” nicht? Das musst du lesen! TTT

Nezbytnost

Du musst nicht kommen. TTT
Alle Schülerinnen und Schüler müssen bis 8 Uhr ankommen. TTT

Vyjádření jistoty

Das musst du doch verstehen. TTT
Sie muss sehr reich sein, sie hat doch 5 Autos. TTT

NEMUSET

Často se pro vyjádření toho, co není nutné, používá záporná věta se slovesem brauchen TTT. To je “obyčejné”, pravidelné a ne-modální, takže další sloveso za ním je v infinitivním tvaru s zu (např. zu gehen, zu machen apod.)
Rozdíly ve významu jsou většinou minimální či žádné.

Du brauchst nicht zu weinen! TTT
Ihr braucht keine Angst zu haben. TTT
Heute brauche ich nicht zu arbeiten. TTT

Závěr

V dnešním článku jsme si řekli základní informace týkající se modálního slovesa müssen. Shrnutí všech modálních sloves a jejich časování naleznete v článku Modální slovesa.
O dalších způsobech využití modálních sloves si povíme v článku pro pokročilejší studenty.

Anglické modální sloveso MUST bývá zdrojem častých chyb, protože na rozdíl o češtiny a němčiny se používá především v případech, kdy mluvčí povinnost uděluje. Pro ostatní případy, kdy povinnost pouze sdělujeme, se užívá vazba HAVE TO (do).
Více o MUST viz tento článek.

Sekundární význam anglického MUST je podobný němčině – vyjadřujeme jím značnou jistotu o tom, co říkáme. Více viz zde.

Ekvivalentem (nicht) brauchen je v angličtině (NOT) NEED TO či (NOT) HAVE TO. Viz článek o opisech modálních sloves.Pokračovat můžete zde:

STARTER

Modální sloveso WOLLEN

Základní informace o slovese WOLLEN pro začátečníky.

ELEMENTARY

Modální sloveso DÜRFEN

Základní informace o slovese DÜRFEN.

ELEMENTARY

Modální sloveso MÖGEN

Základní informace o slovese MÖGEN (a jeho tvaru MÖCHTEN).

Komentáře k článku
Téma Přísp. Přečteno Poslední příspěvek
Nepřečteno Modální sloveso MÜSSEN 2 167 Od Franta K. Barták poslední příspěvek
před 2 měsíci

© 2018 nemcina-zdarma.cz
Ochrana osobních údajů