*
logo
*

Modální slovesa v minulém čase

PRE Vydáno dne 05.02.2019

Jak zacházet s modálními slovesy v préteritu a perfektu.Modální slovesa (+ WISSEN) v minulém čase

Základní informace o modálních slovesech a jejich použití v přítomném čase najdete jak v našem obecném shrnujícím článku, tak v jednotlivých dalších článcích těmto slovesům věnovaným.

V minulém čase se modální slovesa používají jak v podobě perfekta, tak préterita. Podrobnosti vidíme níže.

Préteritum

Časování modálů v préteritu si ukážeme na tvarech slovesa KÖNNEN.

KÖNNEN

osoba jednotné číslo množné číslo
1. ich konnte /ˈkɔntə/ wir konnten /ˈkɔntn̩/
2. du konntest /ˈkɔntəst/ ihr konntet /ˈkɔntət/
3. er / sie / es konnte /ˈkɔntə/ sie / Sie konnten /ˈkɔntn̩/

Modální slovesa (+ wissen) tvoří préteritum stejnými koncovkami jako slovesa slabá, tj.
a) vložením T
b) v singuláru 1. os. = 3. os.

Dále se mění kmenová samohláska zpravidla tak, že mizí přehláska (pokud ji slovesa mají).

müssen → ich musste TTT
wollen → ich wollte TTT
sollen → ich sollte TTT
dürfen → ich durfte TTT

Sloveso wissen nemá přehlásku, ale přesto mění kmenovou samohlásku:
wissen → ich wusste TTT

Sloveso mögen kromě samohlásky mění navíc i kmenovou souhlásku:
mögen → ich mochte TTT

Příklady

Das solltest du wirklich nicht tun, Bruder! TTT
Sie haben mich gefragt, ob Herr Schmidt da war, aber ich wusste es nicht. TTT

Während der Pause durften wir drinbleiben. TTT
Entschuldigung, ich musste es machen, ich konnte einfach nicht widerstehen! TTT

Perfektum

V perfektu vycházíme u modálních sloves (+ wissen) z kmene v préteritu.

können → ich konnte → ich habe gekonnt
müssen → ich musste → ich habe gemusst
wollen → ich wollte → ich habe gewollt
sollen → ich sollte → ich habe gesollt
dürfen → ich durfte →ich habe gedurft
mögen → ich mochte → ich habe gemocht
wissen → ich wusste → ich habe gewusst

Tyto tvary modálních sloves se ale užívají téměř výhradně při použití modálních sloves samostatně, bez dalšího slovesa (tedy vlastně jako plnovýznamová, „ne-modální“ slovesa). Jinak jsou tyto tvary nahrazeny infinitivem. Porovnejte:

Er hat gemusst, ob er wollte oder nicht. TTT
Er hat gehen müssen. TTT

Ich wollte ihm den Weg auf Deutsch beschreiben, aber ich habe das nicht gekonnt. TTT
Ich habe nicht kommen können. TTT

V drtivé většině případů se ale setkáte s druhou možností – variantou v infinitivu.

Pozn. pro pokročilejší studenty:
Pokud používáme v perfektu možnost s infinitivem ve vedlejší větě, kde by podle pravidel mělo být určité sloveso (haben) na konci, přesouvá se haben před oba infinitivy.

Er war verärgert, weil man ihn informieren sollen hat.
Er war verärgert, weil man ihn hat informieren sollen.

Příklady

Danke, das ist noch ein wenig mehr, als ich gewollt habe. TTT
Hör mal, sie hat ihn bloß nie mehr gemocht als mich! TTT
Hast du das gewusst? – Allerdings! TTT

Wir haben es ihm sagen müssen. TTT
Ich habe gehört, er hat es nicht tun können. TTT
Er ist nicht hier, obwohl er hat kommen sollen. TTT

Nur etwa zwanzig Minuten haben sie noch das Märchen anschauen dürfen, und dann sind sie ins Bett gegangen. TTT

Závěr

Ukázali jsme si, jak se modální slovesa (a sloveso wissen) používají v minulém čase. Bez znalosti těchto tvarů a jejich užití se prakticky neobejdete v okamžiku, kdy budete chtít mluvit o minulosti. Pomůže vám, že tvary préterita jsou jednoduché a pravidelné, a v perfektu se dává přednost lehčí formě s infinitivem.

V angličtině je použití modálních sloves v minulosti o mnoho složitější, protože je třeba brát zřetel na to, zda je užíváme v jejich primárním nebo sekundárním smyslu, viz např. rozdíl mezi „He had to do it.TTT a „He must have done it.TTT Více vám jako vždy prozradí článek na Help forEnglish.Pokračovat můžete zde:

INTERMEDIATE

Test: Modální slovesa v minulém čase

Zkuste si, zda umíte správně použít tvary modálních sloves v préteritu a perfektu.

PRE-INTERMEDIATE

Minulý čas - préteritum

Jak se tvoří a používá préteritum (minulý čas jednoduchý).

PRE-INTERMEDIATE

Test: Modální slovesa

Test na modální a jim podobná slovesa.

Komentáře k článku

K článku nejsou zatím žádné komentáře

Přidat komentář