Mein Deutsch

The Awful German Language

ALL LEVELS Vydáno dne 27.12.2019

Jak viděl německý jazyk slavný americký spisovatel Mark Twain aneb něco pro pobavení k Silvestru.The Awful German Language

Jméno Mark Twain jistě není potřeba nikomu představovat. Tento americký spisovatel, humorista, podnikatel a vydavatel, vlastním jménem Samuel Langhorne Clemens, žijící v letech 1835 – 1910, je známý především svým dílem The Adventures of Tom Sawyer a The Adventures of Huckleberry Finn.
Kromě jiného napsal ale v roce 1880 také esej týkající se německého jazyka, v němž humornou cestou rozebírá mimo jiné německé skloňování a rody, tj. věci, které v angličtině buď prakticky neexistují nebo fungují odlišně.

Esej The Awful German Language je samozřejmě napsaná v angličtině – jen tak vyniknou všechny zábavné rysy porovnávání. O tom, že jde o úspěšné dílo, svědčí i fakt, že německý překlad pod názvem Die schreckliche deutsche Sprache byl pořízen již v roce 1891. Otázkou ovšem je, zda je možné v němčině vystihnout záměr původního textu.

Pojďme se podívat na několik ukázek:

O pravidlech a výjimkách

Surely there is not another language that is so slipshod and systemless, and so slippery and elusive to the grasp. One is washed about in it, hither and thither, in the most helpless way; and when at last he thinks he has captured a rule which offers firm ground to take a rest on amid the general rage and turmoil of the ten parts of speech, he turns over the page and reads, “Let the pupil make careful note of the following exceptions.” He runs his eye down and finds that there are more exceptions to the rule than instances of it.

Ganz bestimmt gibt es keine andere Sprache, die so ungeordnet und unsystematisch, so schlüpfrig und unfassbar ist; man treibt völlig hilflos in ihr umher, hierhin und dahin; und wenn man schließlich glaubt, man hätte eine Regel erwischt, die festen Boden böte, auf dem man inmitten der allgemeinen Unruhe und Raserei der zehn Wortarten ausruhen könne, blättert man um und liest: „Der Schüler beachte sorgfältig folgende Ausnahmen." Man lässt das Auge darüber hinweg gleiten und entdeckt, dass es mehr Ausnahmen von der Regel als Beispiele für sie gibt.
TTT *1

O rodech podstatných jmen

Proč německá verze silně ztrácí na komičnosti, to vám bude jasné např. z toho úryvku:

Every noun has a gender, and there is no sense or system in the distribution; so the gender of each must be learned separately and by heart. There is no other way. To do this one has to have a memory like a memorandum-book. In German, a young lady has no sex, while a turnip has. Think what overwrought reverence that shows for the turnip, and what callous disrespect for the girl. See how it looks in print – I translate this from a conversation in one of the best of the German Sunday-school books:
Gretchen: Wilhelm, where is the turnip?
Wilhelm: She has gone to the kitchen.
Gretchen: Where is the accomplished and beautiful English maiden?
Wilhelm: It has gone to the opera.

Jedes Substantiv hat ein Geschlecht, und in dessen Verteilung liegt kein Sinn und kein System; deshalb muss das Geschlecht jedes einzelnen Hauptwortes für sich auswendig gelernt werden. Es gibt keinen anderen Weg. Zu diesem Zwecke muss man das Gedächtnis eines Notizbuches haben. Im Deutschen hat ein Fräulein kein Geschlecht, während eine weiße Rübe eines hat. Man denke nur, aufweiche übertriebene Verehrung der Rübe das deutet und auf welche dickfellige Respektlosigkeit dem Fräulein gegenüber. Sehen wir mal, wie das gedruckt aussieht. Ich übersetze das aus einer Unterhaltung in einem der besten deutschen Sonntagsschul­bücher:
Gretchen: „Wilhelm, wo ist die Rübe?“
Wilhelm: „Sie ist in die Küche gekommen.”
Gretchen: „Wo ist das gebildete und schöne englische Mädchen?“
Wilhelm: „Es ist in die Oper gegangen.”
TTT *2

Vidíte, že v němčině prostě není na tomto dialogu téměř nic vtipného. Ale to je podstatou podobných textů – jsou v zásadě nepřeložitelné bez ztráty původního smyslu. Ještě jedna ukázka, soustředící se na rody:

It is a bleak Day. Hear the Rain, how he pours, and the Hail, how he rattles; and see the Snow, how he drifts along, and oh the Mud, how deep he is! Ah the poor Fishwife, it is stuck fast in the Mire; it has dropped its Basket of Fishes; and its Hands have been cut by the Scales as it seized some of the falling Creatures; and one Scale has even got into its Eye. And it cannot get her out. It opens its Mouth to cry for Help; but if any Sound comes out of him, alas he is drowned by the raging of the Storm.

Es ist ein rauher Tag. Hört den Regen, wie er strömt, und den Hagel, wie er prasselt; und seht den Schnee, wie er dahintreibt, und oh, den Schlamm, wie tiefer ist! Ach, das arme Fischweib, es steckt im Sumpfe fest, es hat seinen Fischkorb fallen lassen; und seine Hände sind von den Schuppen zerschnitten worden, als es nach einigen der fallenden Fische griff; und eine Schuppe ist ihm sogar ins Auge gedrungen, und es kann sie nicht herausbekommen. Es öffnet den Mund, um Hilfe zu rufen, aber wenn ein Laut aus ihm herausdringt, ach! wird er vom Wüten des Sturmes erstickt. TTT *3

I zde by se lecjaký Němec ptal, kde že je ta velká legrace.

Poslední ukázka je pouze z originálu, německý překlad není třeba v tomto případě uvádět:

Wenn aber man kann nicht meinem Rede verstehen, so werde ich ihm später dasselbe übersetz, wenn er solche Dienst verlangen wollen haben werden sollen sein hätte. (I don't know what wollen haben werden sollen sein hätte means, but I notice they always put it at the end of a German sentence—merely for general literary gorgeousness, I suppose.) TTT *4

Z toho plyne ponaučení:
Učte se jazyky, ať nemusíte číst překlady!
Budete mnohdy velmi překvapeni, o jak odlišná díla se jedná. :-)


Poznámky:

Celý text The Awful German Language je volně dostupný např. zde. Jeden z českých překladů naleznete zde, jeden z německých potom zde.

Nahrávku původního textu si můžete poslechnout níže TTT *5:

Překlad:
  1. Zajisté není žádný jazyk tak nelogicky neuchopitelný, tak kluzký a vzpírající se jakémukoli řádu. Když se student prokouše výkladem tím nejbeznadějnějším možným způsobem a když nakonec zajásá v domnění, že našel pravidlo, které dává pevný základ všeobecné vřavě a zmatku těch deseti slovních druhů, otočí stránku a čte: “Nechť si žák dobře osvojí následující výjimky.” I sjede očima na výčet a shledá, že výjimek je víc než případů, kdy se pravidlo uplatní.
  2. Každé podstatné jméno má navíc rod, a nejsou jim rozděleny podle žádné logiky, takže se každý případ musíte naučit zvlášť zpaměti. Jiný způsob není. Už na to musí mít člověk hlavu jako knihovnu. Podle němčiny je zřejmě mladá dívka bezpohlavní, zatímco tuřín žena. Jak přehnaná je to úcta vůči tuřínu, a jaká hanebná neuctivost vůči dívce. A jak to vypadá napsané – přeložil jsem pro vás pasáž z jedné z našich nejlepších učebnic němčiny: Gretchen: Wilhelme, kde je ta tuřín? Wilhelm: Odešla do kuchyně. Gretchen: Kde je to milé a krásné anglické dívka? Wilhelm: Odešlo do opery.
  3. Ten sychravý Den je. Hle, jak ten Déšť lije, hle, jak ten Krupobití bije, hle, jak ten Sníh padá, a ten Bláto, jak je hluboký! Ach, to ubohé Rybářka, jak uvízlo v tom Bahni, upustilo to toho Košíku těch Rybů, a její Rukové byly pořezáni těmi Šupiny, kdy ty Tvory Rybářka stahovalo, jeden Šupin tomu dokonce vlétl do oku a Rybářka jej nemohlo vytáhnout. Otevřelo svého Ústa, aby volalo o Pomocu, z Ústa však ani jeden Zvuk nevyšel, utopil se totiž v řádícím Bouřu.
  4. Netuším, co to wollen haben werden sollen sein hätte má znamenat, ale všiml jsem si, že jej Němci dávají na konec věty vždy – asi jen tak, aby přidali svým slovům lesku.
  5. z technických důvodů jsme ji museli rozdělit na několik částí


Pokračovat můžete zde:

PRE-INTERMEDIATE

Der Herr der Ringe (The Lord of the Rings) Quiz

Tento kvíz prověří nejen vaši znalost této literární perly, ale i němčiny.

INTERMEDIATE

Quiz: Der Hobbit Trivia

Tento kvíz prověří nejen vaši znalost této literární perly, ale i němčiny.

ALL LEVELS

Youglish for German

Velice užitečné stránky, které vyhledávají YouTube videa podle zadaných slov.

Komentáře k článku

K článku nejsou zatím žádné komentáře

Přidat komentář