Mein Deutsch

Základní předložky - čas

STARTER Vydáno dne 14.06.2020

Základní předložky při udávání času. Dny v týdnu, měsíce v roce, roční období a další…Základní časové předložky

V tomto článku se seznámíme se základními předložkami, které potřebujeme pro vyjádření časových údajů už na úplném začátku studia němčiny.
Nebojte, bude to snadné!

Pro zjednodušení lze říci, že půjde o tři předložky, které všechny končí na -M: am, im a um.

AM – dny a denní doby

Předložka am je vlastně složenina an+dem. Používáme ji pro dny.
A rovnou si zopakujeme, jak se jmenují německé dny v týdnu:

am Montag /ˈmoːnˌtaːk/ TTT *1
am Dienstag /ˈdiːnsˌtaːk/ TTT *2
am Mittwoch /ˈmɪtˌvɔx/ TTT *3
am Donnerstag /ˈdɔnɐsˌtaːk/ TTT *4
am Freitag /ˈfʁaɪ̯taːk/ TTT *5
am Samstag /ˈzamstaːk/ TTT *6
am Sonntag /ˈzɔnˌtaːk/ TTT *7

Was machst du am Montag? – Ich spiele Fußball. TTT *8
Am Mittwoch gehen wir ins Theater. TTT *9
Können Sie am Freitag? – Nein, es tut mir leid. TTT *10

Lze ji použít i při udávání data (den+měsíc):

am 1. September TTT *11
am 18. Oktober TTT *12
am 31. Januar TTT *13

Wann ist er geboren? – Am 31. Juli 1981. TTT *14
Die Feier findet am 10. Mai statt. TTT *15

Denní doby

Pokud chceme říci, že se něco děje “ráno, večer” apod., použijeme rovněž předložku am:

am Morgen /ˈmɔʁɡŋ̍/ TTT *16
am Mittag /ˈmɪtaːk/ TTT *17
am Abend /ˈaːbn̩t/ TTT *18

am Vormittag /ˈfoːɐ̯mɪtaːk/ TTT *19
am Nachmittag /ˈnaːxmɪˌtaːk/ TTT *20

Pozor, je třeba rozlišovat, zda říkáme KDY nebo CO.

KDY?

Die Kinder gehen zur Schule am Morgen. TTT *21
Am Abend will ich ins Kino. TTT *22
Wann treffen wir uns? – Am Nachmittag. TTT *23

CO?

Hallo! Es ist schon Morgen! TTT *24
Es ist ein schöner Abend. TTT *25
Der Nachmittag ist so kurz! TTT *26

IM – měsíce, roky a roční období

Předložka im je složenina in+dem. Používáme ji pro měsíce.
A zase si rovnou německé měsíce zopakujeme:

im Januar /ˈjanuaːɐ̯/ TTT *27
im Februar /ˈfeːbʁuaːɐ̯/ TTT *28
im März /mɛʁt͡s/ TTT *29
im April /aˈpʁɪl/ TTT *30
im Mai /maɪ̯/ TTT *31
im Juni /ˈjuːni/ TTT *32
im Juli /ˈjuːli/ TTT *33
im August /aʊ̯ˈɡʊst/ TTT *34
im September /zɛpˈtɛmbɐ/ TTT *35
im Oktober /ɔkˈtoːbɐ/ TTT *36
im November /noˈvɛmbɐ/ nebo také /noˈfɛmbɐ/ TTT *37
im Dezember /deˈt͡sɛmbɐ/ TTT *38

Im August fahren wir ans Meer. TTT *39
Das Ostern ist dieses Jahr im April. TTT *40
Wann hat sie Geburtstag? – Im September, glaube ich. TTT *41

Roční období

Stejnou předožku použijeme pro roční období:

im Frühling /ˈfʁyːlɪŋ/ TTT *42
im Sommer /ˈzɔmɐ/ TTT *43
im Herbst /hɛʁpst/ TTT *44
im Winter /ˈvɪntɐ/ TTT *45

Wir haben den Urlaub im Frühling. TTT *46
Wohin fahrt ihr im Sommer? TTT *47

Roky

Im užijeme i při udání samotného roku.

das Jahr /jaːɐ/ TTT *48

im Jahr 2000 TTT *49
im Jahr 1945 TTT *50

Es beginnt im Jahr 2020. TTT *51
Das war im Jahr 1968. TTT *52

Lze užít i variantu bez předložky.

Sie ist 1995 geboren. TTT *53
Es endet 2025. TTT *54

Pozor, musíme rozlišovat, zda uvádíme celé datum (= den, měsíc a rok) nebo samotný rok:

Sie ist am 2. Februar 1995 geboren.
Sie ist im Jahr 1995 geboren.

UM – hodiny, čas

Předložka um není složenina, je to opravdu um. Používáme ji při udávání času (hodin).

um 5 Uhr /uːɐ̯/ TTT *55
um 2:30 TTT *56
um Mitternacht /ˈmɪtɐˌnaxt/ TTT *57

Pozor, kdybychom chtěli říci “v poledne”, bude to am Mittag (viz výše).


Poznámka k rodům, pádům a předložkám

Jak dny, tak měsíce a roční období jsou v němčině rodu mužského (der). Při udávání časových údajů používáme 3. pád, tedy dem.

Více se o předložkách a jejich použitích v příslušných pádech dočtete v našich starších článcích.


V angličtině jsou některé předložky stejné (IN pro měsíce), některé podobné (ON pro dny) a některé zcela jiné (AT pro hodiny). Viz následující články:
Základní časové předložky
Měsíce a roční období
Dny v týdnu

Překlad:
 1. v pondělí
 2. v úterý
 3. ve středu
 4. ve čtvrtek
 5. v pátek
 6. v sobotu
 7. v neděli
 8. Co děláš v pondělí? – Hraju fotbal.
 9. Ve středu jdeme/chodíme do divadla.
 10. Můžete v pátek? – Ne, je mi líto.
 11. 1. září
 12. 18. října
 13. 31. ledna
 14. Kdy se narodil? – 31. července 1981.
 15. Ta oslava se koná 10. května.
 16. ráno
 17. v poledne
 18. večer
 19. dopoledne
 20. odpoledne
 21. Děti chodí do školy ráno.
 22. Večer chci do kina.
 23. Kdy se sejdeme? – Odpoledne.
 24. Haló! Už je ráno.
 25. Je krásný večer.
 26. To odpoledne je tak krátké!
 27. v lednu
 28. v únoru
 29. v březnu
 30. v dubnu
 31. v květnu
 32. v červnu
 33. v červenci
 34. v srpnu
 35. v září
 36. v říjnu
 37. v listopadu
 38. v prosinci
 39. V srpnu jedeme k moři.
 40. Velikonoce jsou letos v dubnu.
 41. Kdy má narozeniny? – V září, myslím.
 42. na jaře
 43. v létě
 44. na podzim
 45. v zimě
 46. Máme dovolenou na jaře.
 47. Kam jedete/jezdíte v létě?
 48. rok
 49. v roce 2000
 50. v roce 1945
 51. Začne to v roce 2020.
 52. To bylo v roce 1968.
 53. Narodila se v roce 1995.
 54. Skončí to v roce 2025.
 55. v 5 hodin
 56. v 2:30
 57. o půlnoci


Pokračovat můžete zde:

STARTER

Test: Základní předložky - čas

Vyzkoušejte si, zda ovládáte základní předložky, které se používají při udávání času.

ELEMENTARY

Základní předložky - místo

Základní předložky při udávání místa. Odkud kam, kde, kudy…

STARTER

Předložky v němčině

Základní informace o německých předložkách – rozdělení, postavení, použití.

Komentáře k článku

K článku nejsou zatím žádné komentáře

Přidat komentář