*
logo
*

Základní předložky - čas

STARTER Vydáno dne 14.06.2020

Základní předložky při udávání času. Dny v týdnu, měsíce v roce, roční období a další…Základní časové předložky

V tomto článku se seznámíme se základními předložkami, které potřebujeme pro vyjádření časových údajů už na úplném začátku studia němčiny.
Nebojte, bude to snadné!

Pro zjednodušení lze říci, že půjde o tři předložky, které všechny končí na -M: am, im a um.

AM – dny a denní doby

Předložka am je vlastně složenina an+dem. Používáme ji pro dny.
A rovnou si zopakujeme, jak se jmenují německé dny v týdnu:

am Montag /ˈmoːnˌtaːk/ TTT
am Dienstag /ˈdiːnsˌtaːk/ TTT
am Mittwoch /ˈmɪtˌvɔx/ TTT
am Donnerstag /ˈdɔnɐsˌtaːk/ TTT
am Freitag /ˈfʁaɪ̯taːk/ TTT
am Samstag /ˈzamstaːk/ TTT
am Sonntag /ˈzɔnˌtaːk/  TTT

Was machst du am Montag? – Ich spiele Fußball. TTT
Am Mittwoch gehen wir ins Theater. TTT
Können Sie am Freitag? – Nein, es tut mir leid. TTT

Lze ji použít i při udávání data (den+měsíc):

am 1. September TTT
am 18. Oktober TTT
am 31. Januar TTT

Wann ist er geboren? – Am 31. Juli 1981. TTT
Die Feier findet am 10. Mai statt. TTT

Denní doby

Pokud chceme říci, že se něco děje “ráno, večer” apod., použijeme rovněž předložku am:

am Morgen /ˈmɔʁɡŋ̍/ TTT
am Mittag /ˈmɪtaːk/ TTT
am Abend /ˈaːbn̩t/  TTT

am Vormittag /ˈfoːɐ̯mɪtaːk/ TTT
am Nachmittag /ˈnaːxmɪˌtaːk/  TTT

Pozor, je třeba rozlišovat, zda říkáme KDY nebo CO.

KDY?

Die Kinder gehen zur Schule am Morgen. TTT
Am Abend will ich ins Kino. TTT
Wann treffen wir uns? – Am Nachmittag. TTT

CO?

Hallo! Es ist schon Morgen! TTT
Es ist ein schöner Abend. TTT
Der Nachmittag ist so kurz! TTT

IM – měsíce, roky a roční období

Předložka im je složenina in+dem. Používáme ji pro měsíce.
A zase si rovnou německé měsíce zopakujeme:

im Januar /ˈjanuaːɐ̯/ TTT
im Februar /ˈfeːbʁuaːɐ̯/ TTT
im März /mɛʁt͡s/ TTT
im April /aˈpʁɪl/ TTT
im Mai /maɪ̯/ TTT
im Juni /ˈjuːni/ TTT
im Juli /ˈjuːli/ TTT
im August /aʊ̯ˈɡʊst/ TTT
im September /zɛpˈtɛmbɐ/ TTT
im Oktober /ɔkˈtoːbɐ/ TTT
im November /noˈvɛmbɐ/ nebo také /noˈfɛmbɐ/ TTT
im Dezember /deˈt͡sɛmbɐ/  TTT

Im August fahren wir ans Meer. TTT
Das Ostern ist dieses Jahr im April. TTT
Wann hat sie Geburtstag? – Im September, glaube ich. TTT

Roční období

Stejnou předožku použijeme pro roční období:

im Frühling /ˈfʁyːlɪŋ/ TTT
im Sommer /ˈzɔmɐ/ TTT
im Herbst /hɛʁpst/ TTT
im Winter /ˈvɪntɐ/  TTT

Wir haben den Urlaub im Frühling. TTT
Wohin fahrt ihr im Sommer? TTT

Roky

Im užijeme i při udání samotného roku.

das Jahr /jaːɐ/ TTT

im Jahr 2000 TTT
im Jahr 1945 TTT

Es beginnt im Jahr 2020. TTT
Das war im Jahr 1968. TTT

Lze užít i variantu bez předložky.

Sie ist 1995 geboren. TTT
Es endet 2025. TTT

Pozor, musíme rozlišovat, zda uvádíme celé datum (= den, měsíc a rok) nebo samotný rok:

Sie ist am 2. Februar 1995 geboren.
Sie ist im Jahr 1995 geboren.

UM – hodiny, čas

Předložka um není složenina, je to opravdu um. Používáme ji při udávání času (hodin).

um 5 Uhr /uːɐ̯/ TTT
um 2:30 TTT
um Mitternacht /ˈmɪtɐˌnaxt/  TTT

Pozor, kdybychom chtěli říci “v poledne”, bude to am Mittag (viz výše).


Poznámka k rodům, pádům a předložkám

Jak dny, tak měsíce a roční období jsou v němčině rodu mužského (der). Při udávání časových údajů používáme 3. pád, tedy dem.

Více se o předložkách a jejich použitích v příslušných pádech dočtete v našich starších článcích.


V angličtině jsou některé předložky stejné (IN pro měsíce), některé podobné (ON pro dny) a některé zcela jiné (AT pro hodiny). Viz následující články:
Základní časové předložky
Měsíce a roční období
Dny v týdnuPokračovat můžete zde:

STARTER

Test: Základní předložky - čas

Vyzkoušejte si, zda ovládáte základní předložky, které se používají při udávání času.

ELEMENTARY

Základní předložky - místo

Základní předložky při udávání místa. Odkud kam, kde, kudy…

ELEMENTARY

Test: Základní předložky - místo

Test na použití základních předložek při udávání místa a směru.

Komentáře k článku

K článku nejsou zatím žádné komentáře

Přidat komentář

© 2020 nemcina-zdarma.cz
Ochrana osobních údajů