Mein Deutsch

Spiel: Präfixverben

ALL LEVELS Vydáno dne 09.02.2022

Taky vás trápí to množství předponových sloves a všechny jejich významy? Pojďme s tím něco udělat!Präfixverbenspiel

Když se řekne předponové sloveso, studentům němčiny se začnou v hlavě honit slova jako noční můra, osypky, nadávka nebo nezdolatelný úkol. Ta poslední představa není až tak od věci, protože předponových sloves je v němčině několik tisíc. Neuvěřitelné číslo, že? Jak již bylo napsáno v článku Slovesa s předponami – Úvod, nemá vůbec smysl se je biflovat. Procvičit si je potřebuje občas každý, stejně tak na ně narážíte při čtení, poslechu nebo sledování oblíbeného filmu nebo seriálu a chcete si je zapamatovat. Můžete sáhnout po některém z testů zde na stránkách, koupit si cvičebnici nebo si zahrát hru, kterou vám teď představím.

Pravidla hry

Tato hra je typem slovního fotbalu. Jak jistě víte, předponové sloveso se skládá ze dvou (nebo i více) částí. Hra spočívá v tom, že hráč navazuje na předchozí předponové sloveso, a to buď zopakováním základu (slovesa samotného) nebo předpony (předpon) a změnou toho druhého.

hráč 1: aufwachen (probudit se):

Hey, Moritz, du hast noch nicht aufgewacht, was? TTT *1

AUF

hráč 2: aufgehen (vycházet – slunce, hvězdy):

Wann geht die Sonne morgen auf? TTT *2

GEHEN

hráč 3: entgehen (uniknout – někomu, něčemu):

Ihr entgeht kein einziges Wort. TTT *3

ENT-

hráč 4: entführen (unést – člověka):

Als er entführt wurde, hatte er riesige Angst. TTT *4

FÜHREN

hráč 5: – verführen (svést, zlákat):

Der Teufel wollte das Mädchen verführen. TTT *5

atd.

Obměny

Výhodou této hry je, že ji lze hrát v libovolném počtu hráčů, ať jako domácí cvičení nebo jako zpestření hodiny ve škole nebo v kurzu.

Jak hrát doma

Je to tak jednoduché, že není potřeba to sáhodlouze vysvětlovat. Prostě vezmete tužku, papír a píšete. Nemyslím, že je nutné znát větší množství předponových sloves. Pokud se učíte na nějakou zkoušku, můžete si každý den přidat tři až pět nových a svůj seznam prodlužovat.

Jak hrát ve škole nebo v kurzu – tipy pro učitele

Vzhledem k tomu, že ve škole či v kurzu je více studentů, nabízí se zde několik možností, jak hru hrát.

Pokud je studentů méně, mohou hrát čistě sami za sebe, ne jako tým. Zkrátka se jen klasicky střídají, jako při slovním fotbalu.

Jinak můžete studenty rozdělit do skupin a ty budou mezi sebou soutěžit, která z nich napíše na tabuli delší “vláček” (větší počet předponových sloves). Studenti se samozřejmě střídají.
Další pravidla si už můžete doladit sami: zda to bude opravdu týmová spolupráce, tzn. že si budou spoluhráči napovídat, nebo se bude muset každý spolehnout pouze sám na sebe. Také můžete omezit možnosti výběru předponových sloves třeba jen na ty, které obsahují např. auf-, zu-, um-… zde záleží především na tom, co víte jen vy sami: jaká je úroveň a soutěživost vašich studentů, jaké máte možnosti vybavení (blackboard, whiteboard…) apod.

Uvádět vlastní příkladové věty sice není úplně nutné – třeba v případě, že chcete tuto hru pouze jako rychlý warm-up – ale rozhodně jsou lepší pro dobré procvičení a ujištění, že studenti významu slovesa rozumí. Příkladovými větami také studenti získají více možností, protože některá předponová slovesa mají více významů. Dají tak jasně najevo, který význam si vybrali, a předponové sloveso se tak dá použít několikrát (např. angehen, einbringen, verfallen).

Závěr

Předponová slovesa jsou pro studenty němčiny jednoznačně kamenem úrazu, ale věřím, že s touto hrou je někteří přestanou vnímat jako noční můru.


Pozn.: Námět na tuto hru jsem převzal z webu helpforenglish.cz s laskavým svolením autorky Lucie Skrčené.

Překlad:
  1. Hej, Moritzi, ty ses ještě neprobudil, viď?
  2. Kdy zítra vychází slunce?
  3. Jí neunikne ani slovo.
  4. Když ho unesli, měl obrovský strach.
  5. Ďábel chtěl dívku svést.


Pokračovat můžete zde:

ELEMENTARY

Spiel: Sechseck

Tip na zábavnou hru se slovíčky (nejen) do hodin němčiny.

ELEMENTARY

Das Familiespiel

Dnes nabízíme ke stažení a vytištění hru, ve které se studenti mohou zdokonalit v základních otázkách na členy rodiny (jak se jmenují, kolik je jim let a jaké mají zaměstnání).

ELEMENTARY

Das Adjektivspiel

Ke stažení a vytištění nabízíme několik her do hodin němčiny, ve kterých si studenti zlepší znalost přídavných jmen a jejich protikladů. Pochopitelně si tuto hru mohou zahrát i studenti sami.

Komentáře k článku

K článku nejsou zatím žádné komentáře

Přidat komentář