Mein Deutsch

Předpony

PRE-INTERMEDIATE

Slovesá s odlučiteľnými predponami

Mária Dovičák Hýllová | 13. 12. 2017

V nemčine, na rozdiel od češtiny a slovenčiny, existujú slovesá, ku ktorým je možné pripojiť odlučiteľnú predponu. Zmení to nielen ich význam, ale i gramatické správanie.

Pokračování článku »