*
logo
*

Pravidelná slovesa v přítomném čase

STARTER Vydáno dne 28.06.2018

Jak časovat německá pravidelná slovesa v přítomném čase? Tento článek vám s tím pomůže.Časování pravidelných (slabých) sloves v přítomném čase

Německá slovesa se dají dělit podle různých kritérií do několika kategorií. Jako začátečníky vás bude asi nejvíce zajímat, že některá slovesa se časují TTT pravidelně a jiná nepravidelně. My se dnes podíváme na tu jednodušší část, pravidelná slovesa.
Nejprve si ale musíme vyjasnit několik důležitých pojmů.

Infinitiv

Infinitiv (základní tvar) německých sloves končí nejčastěji příponou -EN.

wohnen /ˈvoːnən/ TTT laufen /ˈlaʊ̯fn̩/ TTT bitten /ˈbɪtn̩/ TTT
schreiben /ˈʃʀaɪ̯bn̩/ TTT kaufen /ˈkaʊ̯fn̩/ TTT kommen /ˈkɔmən/ TTT
bleiben /ˈblaɪ̯bn̩/ TTT gehen /ˈɡeːən/ TTT fallen /ˈfalən/ TTT

Kmen

Část slovesa před koncovkou se nazývá kmen.
Např. sloveso GEHEN lze rozdělit takto:

GEH- (kmen) + -EN (koncovka)

Toto je velice důležité, protože slovesa časujeme přidáváním koncovek za kmen, nikoli za infinitiv.

ich gehene, du gehenst

Časování pravidelných sloves

Většina pravidelných sloves TTT přidává v přítomném čase koncovky takto:

Jednotné číslo Množné číslo
ich gehe /ˈɡeːə/ TTT wir gehen /ˈɡeːən/ TTT
du gehst /ɡeːst/ TTT ihr geht /ɡeːt/ TTT
er / sie / es geht /ɡeːt/ TTT sie gehen /ˈɡeːən/ TTT
  Sie gehen /ˈɡeːən/ TTT

Ich komme aus Berlin. TTT
Wir wohnen in München. TTT
Frau Schulz geht ins Kino. TTT

Shodné tvary

Pokud se podíváte pozorně, zjistíte, že 3. osoba jednotného čísla má stejný tvar jako 2. osoba množného čísla (geht).
Dále se shoduje 1. a 3. osoba množného čísla (gehen).
Dohromady se nám tedy vyskytují pouze 4 tvary slovesa (gehe, gehst, geht, gehen).

Výjimky v časování

Slovesa přidávající -e-

Pokud kmen slovesa končí na -t, -d, (a v některých případech i -m či -n), přidává se v některých tvarech kvůli snadnější výslovnosti hláska -e-:

Jednotné číslo Množné číslo
ich arbeite /ˈaʁbaɪ̯tə/ TTT wir arbeiten /ˈaʁbaɪ̯tən/ TTT
du arbeitest /ˈaʁbaɪ̯təst/  TTT ihr arbeitet /ˈaʁbaɪ̯tət/  TTT
er / sie / es arbeitet /ˈaʁbaɪ̯tət/  TTT sie arbeiten /ˈaʁbaɪ̯tən/ TTT
  Sie arbeiten /ˈaʁbaɪ̯tən/ TTT

Pozor na časté chyby:
Sie arbeit als Lehrerin.
Sie arbeitet als Lehrerin. TTT

Er redt im Schlaf.
Er redet im Schlaf. TTT

Wartst du auf mich?
Wartest du auf mich? TTT

Es regnt.
Es regnetTTT

Kmen se sykavkou

Pokud kmen slovesa končí na sykavku (-s/ß, -x nebo -z), přidává se v druhé osobě jednotného čísla pouze -t, nikoli -st.

Jednotné číslo Množné číslo
ich heiße /ˈhaɪ̯sə/ TTT wir heißen /ˈhaɪ̯sən/ TTT
du heißt /ˈhaɪ̯st/ TTT ihr heißt ˈhaɪ̯st/ TTT
er / sie / es heißt /ˈhaɪ̯st/ TTT sie heißen /ˈhaɪ̯sən/ TTT
  Sie heißen /ˈhaɪ̯sən/ TTT

Opět pozor na rozdíl oproti pravidelnému časování:
Heißst du Jürgen?
Heißt du Jürgen? TTT

Reisst du gern?
Reist du gern? TTT

Was putzst du?
Was putzt du? TTT

Existují i výjimky z výše uvedených pravidel, ale těmi se zatím začátečník trápit nemusí.

Závěr

Ukázali jsme si, jak časovat německá pravidelná (slabá) slovesa v přítomném čase. V dalších článcích se podíváme na slovesa nepravidelná, či na tvary sloves v jiných časech.
Zda jste vše v tomto článku správně pochopili si můžete ověřit v našem testu.Pokračovat můžete zde:

STARTER

Test: Pravidelná slovesa v přítomném čase #1

Vyzkoušejte si, jak umíte časovat pravidelná slovesa v přítomném čase.

STARTER

Test: HABEN (mít) a SEIN (být) v přítomném čase

Vyzkoušejte si, jak umíte časovat slovesa HABEN a SEIN v přítomném čase.

STARTER

HABEN (mít) a SEIN (být) v přítomném čase

Jak časovat slovesa HABEN a SEIN v přítomném čase? Tento krátký článek vám s tím pomůže.

Komentáře k článku
Téma Přísp. Přečteno Poslední příspěvek
Nepřečteno Pravidelná slovesa v přítomném čase 2 1088 Od Franta K. Barták poslední příspěvek
před rokem

© 2020 nemcina-zdarma.cz
Ochrana osobních údajů