Mein Deutsch

Pravidelná slovesa v přítomném čase

STARTER Vydáno dne 26.10.2023

Jak časovat německá pravidelná slovesa v přítomném čase? Tento článek vám s tím pomůže.Časování pravidelných (slabých) sloves v přítomném čase

Německá slovesa se dají dělit podle různých kritérií do několika kategorií. Jako začátečníky vás bude asi nejvíce zajímat, že některá slovesa se časují TTT *1 pravidelně a jiná nepravidelně. My se dnes podíváme na tu jednodušší část, pravidelná slovesa.
Nejprve si ale musíme vyjasnit několik důležitých pojmů.

Infinitiv

Infinitiv (základní tvar) německých sloves končí nejčastěji příponou -EN.

wohnen /ˈvoːnən/ TTT *2 laufen /ˈlaʊ̯fn̩/ TTT *3 bitten /ˈbɪtn̩/ TTT *4
schreiben /ˈʃʀaɪ̯bn̩/ TTT *5 kaufen /ˈkaʊ̯fn̩/ TTT *6 kommen /ˈkɔmən/ TTT *7
bleiben /ˈblaɪ̯bn̩/ TTT *8 gehen /ˈɡeːən/ TTT *9 fallen /ˈfalən/ TTT *10

Kmen

Část slovesa před koncovkou se nazývá kmen.
Např. sloveso hören lze rozdělit takto:

hör- (kmen) + -en (koncovka)

Toto je velice důležité, protože slovesa časujeme přidáváním koncovek za kmen, nikoli za infinitiv.

ich hörene, du hörenst

Časování pravidelných sloves

Většina pravidelných sloves TTT *11 přidává v přítomném čase koncovky takto:

Jednotné číslo Množné číslo
ich höre /ˈhøːʁə/ TTT *12 wir hören /ˈhøːʁən/ TTT *13
du hörst /høːɐ̯st/ TTT *14 ihr hört /høːɐ̯t/ TTT *15
er / sie / es hört /høːɐ̯t/ TTT *16 sie hören /ˈhøːʁən/ TTT *17
  Sie hören /ˈhøːʁən/ TTT *18

Ich mache das Fenster auf. TTT *19
Wir wohnen in München. TTT *20
Warum fragst du? TTT *21

Shodné tvary

Pokud se podíváte pozorně, zjistíte, že 3. osoba jednotného čísla má stejný tvar jako 2. osoba množného čísla (hört).
Dále se shoduje 1. a 3. osoba množného čísla (hören).
Dohromady se nám tedy vyskytují pouze 4 tvary slovesa (höre, hörst, hört, hören).

Výjimky v časování

Slovesa přidávající -e-

Pokud kmen slovesa končí na -t, -d, (a v některých případech i -m či -n), přidává se v některých tvarech kvůli snadnější výslovnosti hláska -e-:

Jednotné číslo Množné číslo
ich arbeite /ˈaʁbaɪ̯tə/ TTT *22 wir arbeiten /ˈaʁbaɪ̯tən/ TTT *23
du arbeitest /ˈaʁbaɪ̯təst/ TTT *24 ihr arbeitet /ˈaʁbaɪ̯tət/ TTT *25
er / sie / es arbeitet /ˈaʁbaɪ̯tət/ TTT *26 sie arbeiten /ˈaʁbaɪ̯tən/ TTT *27
  Sie arbeiten /ˈaʁbaɪ̯tən/ TTT *28

Pozor na časté chyby:
Sie arbeit als Lehrerin.
Sie arbeitet als Lehrerin. TTT *29

Er redt im Schlaf.
Er redet im Schlaf. TTT *30

Wartst du auf mich?
Wartest du auf mich? TTT *31

Es regnt.
Es regnet. TTT *32

Kmen se sykavkou

Pokud kmen slovesa končí na sykavku (-s/ß, -x nebo -z), přidává se v druhé osobě jednotného čísla pouze -t, nikoli -st.

Jednotné číslo Množné číslo
ich reise /ˈʁaɪ̯zə/ TTT *33 wir reisen /ˈʁaɪ̯zn̩/ TTT *34
du reist /ˈʁaɪ̯zt/ TTT *35 ihr reist /ˈʁaɪ̯zt/ TTT *36
er / sie / es reist /ˈʁaɪ̯zt/ TTT *37 sie reisen /ˈʁaɪ̯zn̩/ TTT *38
  Sie reisen /ˈʁaɪ̯zn̩/ TTT *39

Opět pozor na rozdíl oproti pravidelnému časování:

Reisst du gern?
Reist du gern? TTT *40

Was putzst du?
Was putzt du? TTT *41

Warum grüßst du nicht Frau Nowatschek?
Warum grüßt du nicht Frau Nowatschek? TTT *42

Existují i výjimky z výše uvedených pravidel, ale těmi se zatím začátečník trápit nemusí.

Závěr

Ukázali jsme si, jak časovat německá pravidelná (slabá) slovesa v přítomném čase.
V dalších článcích se podíváme na slovesa nepravidelná, či na tvary sloves v jiných časech.

Zda jste vše v tomto článku správně pochopili, si můžete ověřit v našem testu.

Překlad:
 1. mají tvary u jednotlivých osob
 2. bydlet
 3. běžet, chodit
 4. prosit
 5. psát
 6. koupit
 7. přijít
 8. zůstat
 9. jít, chodit
 10. padat
 11. také se jim říká “slabá” slovesa
 12. slyším
 13. slyšíme
 14. slyšíš
 15. slyšíte
 16. slyší
 17. slyší
 18. slyšíte (Vy – při vykání)
 19. Otevřu okno.
 20. Bydlíme v Mnichově.
 21. Proč se ptáš?
 22. pracuji
 23. pracujeme
 24. pracuješ
 25. pracujete
 26. pracuje
 27. pracují
 28. pracujete (Vy – při vykání)
 29. Pracuje jako učitelka.
 30. Mluví ve spaní.
 31. Čekáš na mne?
 32. Prší.
 33. cestuji
 34. cestujeme
 35. cestuješ
 36. cestujete
 37. cestuje
 38. cestují (oni)
 39. cestujete (Vy – při vykání)
 40. Cestuješ rád(a)?
 41. Co to čistíš?
 42. Proč nezdravíš paní Nowatschek?


Pokračovat můžete zde:

STARTER

Test: Pravidelná slovesa v přítomném čase #1

Vyzkoušejte si, jak umíte časovat pravidelná slovesa v přítomném čase.

STARTER

Lückentest: Slovesa v přítomném čase #1

Víte, jaké tvary pravidelných sloves se používají u jednotlivých osob? A co slovesa SEIN a HABEN? Zkuste si tento jednoduchý doplňovací test.

ELEMENTARY

Silná (nepravidelná) slovesa v přítomném čase

Jak zacházet se silnými (nepravidelnými) slovesy v přítomném čase.

Komentáře k článku
Téma Přísp. Přečteno Poslední příspěvek
Nepřečteno Pravidelná slovesa v přítomném čase 2 4835 Od Franta K. Barták poslední příspěvek
před 5 lety