Mein Deutsch

Pravidelná slovesa v přítomném čase

STARTER Vydáno dne 28.06.2018

Jak časovat německá pravidelná slovesa v přítomném čase? Tento článek vám s tím pomůže.Časování pravidelných (slabých) sloves v přítomném čase

Německá slovesa se dají dělit podle různých kritérií do několika kategorií. Jako začátečníky vás bude asi nejvíce zajímat, že některá slovesa se časují TTT *1 pravidelně a jiná nepravidelně. My se dnes podíváme na tu jednodušší část, pravidelná slovesa.
Nejprve si ale musíme vyjasnit několik důležitých pojmů.

Infinitiv

Infinitiv (základní tvar) německých sloves končí nejčastěji příponou -EN.

wohnen /ˈvoːnən/ TTT *2 laufen /ˈlaʊ̯fn̩/ TTT *3 bitten /ˈbɪtn̩/ TTT *4
schreiben /ˈʃʀaɪ̯bn̩/ TTT *5 kaufen /ˈkaʊ̯fn̩/ TTT *6 kommen /ˈkɔmən/ TTT *7
bleiben /ˈblaɪ̯bn̩/ TTT *8 gehen /ˈɡeːən/ TTT *9 fallen /ˈfalən/ TTT *10

Kmen

Část slovesa před koncovkou se nazývá kmen.
Např. sloveso GEHEN lze rozdělit takto:

GEH- (kmen) + -EN (koncovka)

Toto je velice důležité, protože slovesa časujeme přidáváním koncovek za kmen, nikoli za infinitiv.

ich gehene, du gehenst

Časování pravidelných sloves

Většina pravidelných sloves TTT *11 přidává v přítomném čase koncovky takto:

Jednotné číslo Množné číslo
ich gehe /ˈɡeːə/ TTT *12 wir gehen /ˈɡeːən/ TTT *13
du gehst /ɡeːst/ TTT *14 ihr geht /ɡeːt/ TTT *15
er / sie / es geht /ɡeːt/ TTT *16 sie gehen /ˈɡeːən/ TTT *17
  Sie gehen /ˈɡeːən/ TTT *18

Ich komme aus Berlin. TTT *19
Wir wohnen in München. TTT *20
Frau Schulz geht ins Kino. TTT *21

Shodné tvary

Pokud se podíváte pozorně, zjistíte, že 3. osoba jednotného čísla má stejný tvar jako 2. osoba množného čísla (geht).
Dále se shoduje 1. a 3. osoba množného čísla (gehen).
Dohromady se nám tedy vyskytují pouze 4 tvary slovesa (gehe, gehst, geht, gehen).

Výjimky v časování

Slovesa přidávající -e-

Pokud kmen slovesa končí na -t, -d, (a v některých případech i -m či -n), přidává se v některých tvarech kvůli snadnější výslovnosti hláska -e-:

Jednotné číslo Množné číslo
ich arbeite /ˈaʁbaɪ̯tə/ TTT *22 wir arbeiten /ˈaʁbaɪ̯tən/ TTT *23
du arbeitest /ˈaʁbaɪ̯təst/ TTT *24 ihr arbeitet /ˈaʁbaɪ̯tət/ TTT *25
er / sie / es arbeitet /ˈaʁbaɪ̯tət/ TTT *26 sie arbeiten /ˈaʁbaɪ̯tən/ TTT *27
  Sie arbeiten /ˈaʁbaɪ̯tən/ TTT *28

Pozor na časté chyby:
Sie arbeit als Lehrerin.
Sie arbeitet als Lehrerin. TTT *29

Er redt im Schlaf.
Er redet im Schlaf. TTT *30

Wartst du auf mich?
Wartest du auf mich? TTT *31

Es regnt.
Es regnet. TTT *32

Kmen se sykavkou

Pokud kmen slovesa končí na sykavku (-s/ß, -x nebo -z), přidává se v druhé osobě jednotného čísla pouze -t, nikoli -st.

Jednotné číslo Množné číslo
ich heiße /ˈhaɪ̯sə/ TTT *33 wir heißen /ˈhaɪ̯sən/ TTT *34
du heißt /ˈhaɪ̯st/ TTT *35 ihr heißt ˈhaɪ̯st/ TTT *36
er / sie / es heißt /ˈhaɪ̯st/ TTT *37 sie heißen /ˈhaɪ̯sən/ TTT *38
  Sie heißen /ˈhaɪ̯sən/ TTT *39

Opět pozor na rozdíl oproti pravidelnému časování:
Heißst du Jürgen?
Heißt du Jürgen? TTT *40

Reisst du gern?
Reist du gern? TTT *41

Was putzst du?
Was putzt du? TTT *42

Existují i výjimky z výše uvedených pravidel, ale těmi se zatím začátečník trápit nemusí.

Závěr

Ukázali jsme si, jak časovat německá pravidelná (slabá) slovesa v přítomném čase. V dalších článcích se podíváme na slovesa nepravidelná, či na tvary sloves v jiných časech.
Zda jste vše v tomto článku správně pochopili si můžete ověřit v našem testu.

Překlad:
 1. mají tvary u jednotlivých osob
 2. bydlet
 3. běžet, chodit
 4. prosit
 5. psát
 6. koupit
 7. přijít
 8. zůstat
 9. jít, chodit
 10. padat
 11. také se jim říká slabá slovesa
 12. jdu
 13. jdeme
 14. jdeš
 15. jdete
 16. jde
 17. jdou
 18. jdete (Vy – při vykání)
 19. Pocházím z Berlína.
 20. Bydlíme v Mnichově.
 21. Paní Schulz jde do kina.
 22. pracuji
 23. pracujeme
 24. pracuješ
 25. pracujete
 26. pracuje
 27. pracují
 28. pracujete (Vy – při vykání)
 29. Pracuje jako učitelka.
 30. Mluví ve spaní.
 31. Čekáš na mne?
 32. Prší.
 33. jmenuji se
 34. jmenujeme se
 35. jmenuješ se
 36. jmenujete se
 37. jmenuje se
 38. jmenují se
 39. jmenujete se (Vy – při vykání)
 40. Jmenuješ se Jürgen?
 41. Cestuješ rád(a)?
 42. Co to čistíš?


Pokračovat můžete zde:

STARTER

Test: Pravidelná slovesa v přítomném čase #1

Vyzkoušejte si, jak umíte časovat pravidelná slovesa v přítomném čase.

STARTER

HABEN (mít) a SEIN (být) v přítomném čase

Jak časovat slovesa HABEN a SEIN v přítomném čase? Tento krátký článek vám s tím pomůže.

STARTER

Test: HABEN (mít) a SEIN (být) v přítomném čase

Vyzkoušejte si, jak umíte časovat slovesa HABEN a SEIN v přítomném čase.

Komentáře k článku
Téma Přísp. Přečteno Poslední příspěvek
Nepřečteno Pravidelná slovesa v přítomném čase 2 2813 Od Franta K. Barták poslední příspěvek
před 3 lety