*
logo
*

Silná (nepravidelná) slovesa v přítomném čase

ELEMENTARY Vydáno dne 26.01.2019

Jak zacházet se silnými (nepravidelnými) slovesy v přítomném čase.Kromě sloves, která se v němčině časují pravidelně a modálních sloves budeme hned od začátku studia němčiny narážet na tzv. silná slovesa, která se časují nepravidelně. V dnešním článku si řekneme, jak s nimi zacházet v přítomném čase.

Beze změny ve kmeni

Mnoho silných sloves se v přítomném čase časuje zcela pravidelně.
Pozn.: Pro zjednodušení uvádíme v tabulkách v sg. pouze zájmena er (= er, sie, es) a v pl. sie (= Sie).

  kommen TTT gehen TTT finden TTT
ich komme gehe finde
du kommst gehst findest
er kommt geht findet
wir kommen gehen finden
ihr kommt geht findet
sie kommen gehen finden

Změny ve kmeni

Jsou ale taková, u nichž dochází při časování v přítomném čase k dvěma možným změnám:
a) přehláska kmenové samohlásky (aä; auäu; oö)
b) změna kmenové samohlásky (ei / ie)

K této změně dojde pouze u 2. a 3. osoby jednotného čísla.

Ukážeme si na příkladech několika nejpoužívanějších sloves, jak to funguje.

a) přehláska kmenové samohlásky

aä; auäu; o → ö

  fahren TTT laufen TTT stoßen TTT
ich fahre laufe stoße
du fährst läufst stößt
er fährt läuft stößt
wir fahren laufen stoßen
ihr fahrt lauft stoßt
sie fahren laufen stoßen

b) změna kmenové samohlásky

ei / ie
Všimněte si, že v některých tvarech dojde kvůli výslovnosti ke zdvojení následující souhlásky.

  essen TTT geben TTT lesen TTT nehmen TTT
ich esse gebe lese nehme
du isst gibst liest nimmst
er isst gibt liest nimmt
wir essen geben lesen nehmen
ihr esst gebt lest nehmt
sie essen geben lesen nehmen

Další základní silná slovesa, u kterých dochází ke změně kmene v přítomném čase jsou např.

přehláska ei eie
fallen TTT sprechen TTT stehlen TTT
fangen TTT treffen TTT geschehen TTT
halten TTT brechen TTT sehen TTT
tragen TTT sterben TTT  
wachsen TTT    

Rozkaz

Pamatujte, že rozkazovací způsob v jednotném čísle sice tvoříme od tvaru druhé osoby, ale změna kmene se týká pouze sloves se změnou samohlásky (b).
sprechensprich! TTT
esseniss TTT
Ale
haltenhalt! TTT
fangenfang! TTT

Příklady:

Was gibt es heute zum Mittagessen? TTT
Fahrt ihr an die See mit euerem Sohn? – Nein, wir wollen allein sein. Er fährt zur Oma. TTT
Was isst du da? Einen Regenwurm? Das ist ekelhaft! TTT
Nimm das und komm! Worauf wartest du noch? TTT
Siehst du was du gemacht hast? TTT
Sag mir die Wahrheit. Wie schlecht ist es? – Du stirbst. TTT

Závěr

Ačkoli v přítomném čase nejsou pro studenty silná slovesa takovým problém jako např. v préteritu, měli bychom si jejich časováním být jistí, než se pustíme do dalších tvarů.

Anglická slovesa se až na naprosté výjimky TTT v přítomném čase nečasují (pokud nepočítáme -s ve 3. os. sg). Dělí se sice na pravidelná a nepravidelná, ale to se týká pouze tvarů pro minulý čas a příčestí minulého.Pokračovat můžete zde:

PRE-INTERMEDIATE

Unregelmäßige Verben - Einleitung

SERIÁL O NEPRAVIDELNÝCH SLOVESECH. Pojďme si německá nepravidelná slovesa rozřadit do skupin podle jejich tvarů. V úvodním článku se dozvíte o struktuře seriálu.

PRE-INTERMEDIATE

Test: Silná (nepravidelná) slovesa v přítomném čase

Test na silná i jiná slovesa v přítomném čase.

STARTER

Lückentest: Slovesa v přítomném čase #1

Víte, jaké tvary pravidelných sloves se používají u jednotlivých osob? A co slovesa SEIN a HABEN? Zkuste si tento jednoduchý doplňovací test.

Komentáře k článku

K článku nejsou zatím žádné komentáře

Přidat komentář

© 2020 nemcina-zdarma.cz
Ochrana osobních údajů