Mein Deutsch

Pořádek slov ve větě (pro začátečníky)

STARTER Vydáno dne 13.06.2024

Jak správně uspořádat slova v německé větě? Není to tak složité, stačí dodržet pár základních pravidel.Slovosled v německé větě

Dnešní článek se vám pokusí stručně vysvětlit, v jakém pořadí poskládat slova v jednoduché větě (tedy nikoli v souvětí). Tento článek je určen pro začátečníky, proto se zatím omezíme na přítomný čas základních sloves.

Oznamovací věta a otázka otevřená (doplňovací)

Nejdříve si rozebereme věty oznamovací a otevřené otázky (co je otázka otevřená a uzavřená naleznete v článku Otázky – základní slova).
V těchto větách je sloveso ve větě vždy na druhém místě.

Podívejte se na příklady:

Er kommt aus Bern. TTT *1
Anja tanzt sehr gern. TTT *2
Maria wohnt in Hamburg. TTT *3

Was ist das? TTT *4
Woher kommst du? TTT *5
Wo wohnst du? TTT *6

V následujících větách si povšimněte, že podmět může být složen i z více slov (Frau Wollner či Der Zug aus Köln), ale bereme jej jako jeden větný člen, takže sloveso je opravdu stále na druhém místě, jak velí zmíněné pravidlo.

Frau Wollner ist zu Hause. TTT *7
Der Zug aus Köln kommt um sieben Uhr. TTT *8

Podívejme se na tabulku:

první místo ve větě sloveso další části věty
Ich arbeite jeden Tag. TTT *9
Wohin gehst du? TTT *10
Jetzt fahren wir nach Wien. TTT *11
Woher kommen Sie, Herr Schwarz? TTT *12
Sie sucht ihren Mann. TTT *13
Die Frau sehe ich auch. TTT *14
Im Sommer spielen wir Fußball. TTT *15
Johanna, Laura und Angelina gehen in die Schule. TTT *16

Pozor na časté chyby:

Im Winter spielen wir Hockey. TTT *17
Im Winter wir spielen Hockey.

Wo arbeitest du? TTT *18
Wo du arbeitest?

Nur Laura und Angelina gehen zur Schule. TTT *19
Zur Schule gehen nur Laura und Angelina. TTT *20
Nur Laura und Angelina zur Schule gehen.

Otázka uzavřená (zjišťovací)

Otázka uzavřená je taková, kterou něco zjišťujeme, a na kterou odpovídáme “Ano.” či “Ne.”
V němčině, stejně jako v češtině, je v takových otázkách sloveso na prvním místě. Podívejme se na pár příkladů:

Wohnst du in Prag? TTT *21
Hat sie Kinder? TTT *22
Studiert sie Medizin? TTT *23
Ist hier frei? TTT *24
Arbeiten Sie hier, Herr Blum? TTT *25
Wartest du schon lange? TTT *26
Ist das Frau Nowak? TTT *27
Seid ihr im Bett, Kinder? TTT *28
Hat ihre Wohnung einen Balkon? TTT *29

Vyjádřený podmět

Jak jste si asi všimli, ve všech větách v němčině musí být – na rozdíl od češtiny – vyjádřený podmět.

Es schneit. TTT *30
Es ist dunkel. TTT *31
Er kommt um 5. TTT *32
Sie ist müde. TTT *33
Ich liebe Hard Rock. TTT *34

Varianta bez podmětu není ve spisovné němčině přípustná.

Schneit.
Liebe Hard Rock.
Kommt um 5.

Shrnutí

Zapamatujte si, že sloveso stojí ve větě vždy na druhém místě, s výjimkou otázek zjišťovacích. Tedy

Dein Bruder wohnt in Berlin. TTT *35
Wo wohnt dein Bruder? TTT *36

ale

Wohnt dein Bruder in Berlin? TTT *37

Závěr

Věříme, že poskládat německou jednoduchou větu pro vás odteď nebude problém. Zda jste vše pochopili správně, si můžete ověřit v našem testu.
V některém z příštích článků se podíváme na slovosled v souvětí.

Slovosled v anglické větě se řídí jinými pravidly. Jelikož angličtina nemá skloňování, je slovosled jedním z nástrojů pro jeho vyjádření. Proto se při tvorbě vět většinou přísně držíme schématu podmět → přísudek → předmět. Více se dozvíte v příslušné sekci na Help For English.
Stejně jako v němčině ale musí být podmět vyjářený, alespoň ve spisovné angličtině. Více viz zde.

Překlad:
 1. Pochází z Bernu.
 2. Anja moc ráda tancuje.
 3. Maria bydlí v Hamburku.
 4. Co je to?
 5. Odkud jsi? (Odkud pocházíš?)
 6. Kde bydlíš?
 7. Paní Wollner je doma.
 8. Vlak z Kolína přijede v sedm hodin.
 9. Každý den pracuji.
 10. Kam jdeš?
 11. Jedeme teď do Vídně.
 12. Odkud pocházíte, pane Schwarz?
 13. Hledá svého muže.
 14. Tu paní vidím i já. (Tu paní také vidím.)
 15. V létě hrajeme fotbal.
 16. Johanna, Laura a Angelina jdou do školy.
 17. V zimě hrajeme hokej.
 18. Kde pracuješ?
 19. Jen Laura a Angelina chodí do školy.
 20. Do školy chodí jen Laura a Angelina.
 21. Bydlíš v Praze?
 22. Má děti?
 23. Studuje medicínu? (ona)
 24. Je tu místo?
 25. Pracujete zde, pane Blum?
 26. Čekáš už dlouho?
 27. Je to paní Nowak?
 28. Jste v posteli, děti?
 29. Má její byt balkón?
 30. Sněží.
 31. Je tma.
 32. Přijde v 5.
 33. Je unavená.
 34. Miluju hard rock.
 35. Tvůj bratr bydlí v Berlíně.
 36. Kde bydlí tvůj bratr?
 37. Bydlí tvůj bratr v Berlíně?


Pokračovat můžete zde:

STARTER

Test: Pořádek slov ve větě (pro začátečníky)

Zkuste si, zda umíte správně uspořádat slova v jednoduchých větách.

PRE-INTERMEDIATE

Pořádek slov ve větě (pro pokročilejší)

Základy německého slovosledu a vysvětlení větné rámcové konstrukce.

INTERMEDIATE

Test: Pořádek slov ve větě (pro pokročilejší)

Víte, jak seřadit slova v hlavní i vedlejší větě?

Komentáře k článku
Téma Přísp. Přečteno Poslední příspěvek
Nepřečteno Pořádek slov ve větě (pro začátečníky) 8 6086 Od Franta K. Barták poslední příspěvek
před 4 lety