Mein Deutsch

Sloveso WISSEN

STARTER Vydáno dne 03.12.2018

Základní informace o slovese WISSEN.Sloveso WISSEN

Ačkoli je sloveso wissen TTT *1 často uváděno ve skupině s modálními slovesy, modálním není. Pouze se časuje dle stejných pravidel a je tedy pro studenty jednodušší si jej tímto způsobem zapamatovat.

Časování

Tak jako téměř u všech modálních sloves máme i zde nepravidelné časování v jednotném čísle, kde

a) dochází ke změně kmenové samohlásky,
b) 1. a 3. osoba mají stejný tvar, bez koncovky.

osoba jednotné číslo množné číslo
1. ich weiß /vaɪ̯s/ wir wissen /ˈvɪsn̩/
2. du weißt /vaɪ̯st/ ihr wisst /ˈvɪst/
3. er / sie / es weiß /vaɪ̯s/ sie / Sie wissen /ˈvɪsn̩/

Das weiß ich nicht. TTT *2
Weißt du, wo sie wohnt? TTT *3
Ihr wisst, er ist kein braver Junge. TTT *4
Wissen Sie, wie spät es ist? TTT *5

Možná si vzpomínáte na Sokrata, který pronesl slavnou větu

Ich weiß, dass ich nichts weiß. TTT *6

Podobně jako v češtině používáme toto sloveso v různých “vycpávkách”, zvoláních apod.:

Weißt du, ich will da nicht gehen. TTT *7
Weißt du, er ist nich mein Typ. TTT *8

Kommt sie? – Was ich weiß! TTT *9
Wer weiß, wo er ist! TTT *10
Sie wollen das und wer weiß was noch was alles! TTT *11

WISSEN vs KENNEN

Častou chybou, někdy ovlivněnou třeba angličtinou, je zaměňování slovesa wissen TTT *12 a kennen TTT *13.

Ich weiß das. TTT *14
Ich kenne ihn. TTT *15

WISSEN říká spíše, že je nám něco známo, že o něčem víme, že to tak je.
KENNEN naproti tomu, že někoho / něco známe.

Es ist schlecht und er weiß es sehr gut. TTT *16
Er kennt das Buch sehr gut. TTT *17

Závěr

Dnes jsme si představili základní použití slovesa wissen a vysvětlili si, jak se liší od slovesa kennen.
Pokud hledáte časování modálních sloves (která se časují obdobně jako wissen) a základní informace k nim, najdete je v článku Modální slovesa.

Pro ty, jejichž mateřským jazykem je angličtina, je výše zmíněným rozdíl mezi wissen a kennen ještě horším oříškem než pro nás Čechy, jak dokazují četné diskuse na internetových jazykových fórech. Angličtina má totiž pro obojí pouze výraz KNOW TTT *18.

Překlad:
 1. vědět, znát
 2. To nevím.
 3. Víš, kde bydlí?
 4. Víte, že to není žádný poslušný chlapeček.
 5. Nevíte, kolik je hodin?
 6. Vím, že nic nevím.
 7. Víš, mně se tam nechce chodit.
 8. Víš, on není můj typ.
 9. Přijde? – Co já vím!
 10. Kdo ví, kde je!
 11. Chtějí tohle a kdo ví , co ještě!
 12. vědět, znát
 13. znát, poznat
 14. Vím to.
 15. Znám ho.
 16. Je to špatné a on to ví moc dobře.
 17. Zná tu knihu moc dobře.
 18. vědět, znát


Pokračovat můžete zde:

STARTER

Modální sloveso MÜSSEN

Základní informace o slovese MÜSSEN pro začátečníky.

STARTER

Modální sloveso WOLLEN

Základní informace o slovese WOLLEN pro začátečníky.

STARTER

Modální sloveso KÖNNEN

Základní informace o slovese KÖNNEN pro začátečníky.

Komentáře k článku
Téma Přísp. Přečteno Poslední příspěvek
Nepřečteno Sloveso WISSEN 2 3313 Od Franta K. Barták poslední příspěvek
před 5 lety