Mein Deutsch

Výslovnost dvojhlásek

ELEMENTARY Vydáno dne 07.03.2019

Čtete EIN jako „ajn“ nebo NEUN jako „nojn“? Pak se určitě podívejte, jak se tato slova vyslovují správně.Výslovnost dvojhlásek AU, EU/ÄU, EI/AI

Dvojhlásky v němčině se poměrně výrazně liší od toho, na co jsme zvyklí v češtině. Budete-li je vyslovovat “po našem”, bude vám sice pravděpodobně rozuměno, ale proč se je nenaučit vyslovovat tak jako Němci?

Důraz a “sklouznutí”

Nejdůležitějším rysem u dvojhlásek je důraz na první hlásku, kterou podržíme o něco déle než bychom to udělali v češtině. Teprve potom přejdeme (jakoby “sklouzneme”) k druhé hlásce, která je naopak kratší a mnohem méně výrazná. Více by vám mělo objasnit následující schéma výslovnosti EI /aɪ̯/, a také nahrávky u jednotlivých slovíček.

Fonetický přepis

Toto zdůraznění první hlásky platí i pro všechny níže probírané dvojhlásky. Ve fonetickém přepisu vidíme jasně psané /ɪ/ a nikoli /j/, kterým si studenti často chybně vypomáhají.

EI / AI

Dvojhlásky EI a AI se většinou čtou jako /aɪ̯/ (rozhodně ne jako “aj”!):

Ei /aɪ̯/ TTT *1
mein /maɪ̯n/ TTT *2
scheinen /ˈʃaɪ̯nən/ TTT *3

Mai /maɪ̯/ TTT *4
Hai /haɪ̯/ TTT *5

EU / ÄU

Dvojhlásky EU a ÄU se většinou čtou jako /ɔɪ̯/ (rozhodně ne jako “oj”!):

euch /ɔɪ̯ç/ TTT *6
neu /nɔɪ̯/ TTT *7
Deutsch /dɔɪ̯t͡ʃ/ TTT *8
Feuer /ˈfɔɪ̯ɐ/ TTT *9

Bäume /ˈbɔɪ̯mə/ TTT *10
räumen /ˈʁɔɪ̯mən/ TTT *11

AU

Dvojhláska AU se většinou čte jako /aʊ̯/ (podobně jako české “au”, ale s výše zmíněným důrazem na první hlásku):

auch /aʊ̯x/ TTT *12
schauen /ʃaʊ̯n/ TTT *13
kaum /kaʊ̯m/ TTT *14
genau /ɡəˈnaʊ̯/ TTT *15

Závěr

Ač se to může zdát jako nepodstatná drobnost ve výslovnosti, je dobré se naučit dvojhlásky vyslovovat správně. Není to tak obtížné a budete znít mnohem lépe.

Angličtina má sice dvojhlásky /aɪ/, /aʊ/ a /ɔɪ/, ale ty se liší od těch německých právě tím, že v nich chybí důraz na první hlásku a ono “sklouznutí”.
Dále má vlastní dvojhlásky /eɪ/, /əʊ/, /eə/, /ɪə/ a /ʊə/.
Jejich přehled najdete na Help for English v článku o fonetické abecedě.

Překlad:
 1. vejce
 2. moje
 3. svítit, zářit
 4. květen
 5. žralok
 6. vás, vám
 7. nový
 8. němčina
 9. oheň
 10. stromy
 11. odklidit, odstranit, uklidit
 12. také
 13. podívat se
 14. stěží, skoro ne, sotva
 15. přesný / právě


Pokračovat můžete zde:

ELEMENTARY

Výslovnost E

Jak vyslovovat E v němčině. Jaký je rozdíl mezi /ɛ/ a /e/.

ALL LEVELS

Je správná výslovnost důležitá?

Myslíte, že je správná německá výslovnost důležitá? Jsem přesvědčen, že ano. Proč, to se tento článek pokusí vysvětlit a demonstrovat.

ELEMENTARY

Výslovnost /ŋ/

Dokážete správně vyslovit slova jako SINGEN, DING nebo ZEITUNG?

Komentáře k článku

K článku nejsou zatím žádné komentáře

Přidat komentář