*
logo
*

Výslovnost koncového -E a -ER

STARTER Vydáno dne 17.12.2019

Víte, že v koncovém -E a -ER se nevyslovuje ani „E“, ani „R“?Výslovnost koncového -E a -ER

Mnoho slov v němčině končí na -E nebo -ER. Bylo by chybou se domnívat, že se taková slova vyslovují jako v češtině, ba dokonce bychom mohli být s takovou výslovností špatně pochopeni. V tomto článku si podíváme na to, jak tato vyslovovat ve standardní němčině.

-E

Vyskytne-li se nám -e na konci slova, čteme ho jako /ə/ (nikoli /ɛ/!)

/ə/ je hláska, kterou máme i v češtině – např. když vyslovujeme samotná písmena abecedy: B /bə/, G /gə/, H /hə/.

zu Hause /ˈhaʊ̯zə/ TTT
alle /ˈalə/ TTT
böse /ˈbøːzə/ TTT
ich habe /ˈhaːbə/ TTT
ich gehe /ˈɡeːə/ TTT
die Eule /ˈɔɪ̯lə/ TTT
die Hose /ˈhoːzə/  TTT

Totéž platí o koncovém -en.

schwimmen /ˈʃvɪmən/ TTT
das Mädchen /ˈmɛːtçən/ TTT
die Jungen /ˈjʊŋən/  TTT

Ve většině případů je ale toto /ə/ před /n/ tak krátké, že splývají v jeden zvuk //.

jeden /ˈjeːdn̩/ TTT
gehen /ɡeːn̩/ TTT
der Hafen /ˈhaːfn̩/ TTT
die Hosen /ˈhoːzn̩/  TTT

V mluvené němčině se v některých oblastech dokonce setkáte s tím, že se koncové -en splyne s předchozí hláskou a vyslovuje jako //.
haben /ˈhaːm̩/ TTT

-ER

Koncové -er se naproti tomu vyslovuje /ɐ/, což je hláska vzniklá oslabením /r/ (/ʀ/), zvukem se blížící až skoro /a/.
Tento zvuk lze nacvičit: Když např. ve slově Vater začneme na /faːtr/ a ono /r/ nevyslovíme drnčivě TTT a učiníme ho slabším, neznělejším a s jakýmsi přídechem /a/.

der Bruder /ˈbʁuːdɐ/ TTT
die Schwester /ˈʃvɛstɐ/ TTT
die Mutter /ˈmʊtɐ/ TTT
der Vater /ˈfaːtɐ/ TTT
die Tochter /ˈtɔxtɐ/ TTT
größer /ˈɡʁøːsɐ/ TTT
der Lehrer /ˈleːʁɐ/ TTT
der Fehler /ˈfeːlɐ/ TTT
das Fenster /ˈfɛnstɐ/ TTT
der Drucker /ˈdʁʊkɐ/  TTT

-E vs -ER – změna významu

Jinak vyslovenou koncovkou můžeme změnit význam. Porovnejte například následující:

die Lehre /ˈleːʁə/ vyučení, odborné vzdělání
der Lehrer /ˈleːʁɐ/  učitel

böse /ˈbøːzə/ zlý, špatný
böser /ˈbøːzɐ/  horší

Landa nebo Lander?

Slova a jména končící na -ER se opravdu vyslovují s téměř čistým “a”. Když uslyšíte, že se někdo jmenuje Landa, píše se to s největší pravděpodobností Lander.
Schválně si zkuste poslechnout následující jméno a představte si, jak je asi napsané. Teprve potom se podívejte do žárovky.

TTT

Tak co, trefili jste se? :-)

Závěr

Se slovy končícími -E nebo -ER se studenti hojně setkávají od úplného začátku studia. Naučte se je rovnou vyslovovat správně, ať se později výslovnost nemusíte přeučovat.
Pamatujte, že Hause se nečte /haʊ̯zɛ/ a Mutter se nečte /mʊtr/.

Angličtina je v této záležitosti výslovností poněkud posunutá. Koncové -e se nečte vůbec, kdežto -er se vyslovuje // (v neformální výslovnosti se ale může blížit německému /ɐ/ – tak vznikla slova typu GANGSTA, PLAYA apod.Pokračovat můžete zde:

ELEMENTARY

Výslovnost E

Jak vyslovovat E v němčině. Jaký je rozdíl mezi /ɛ/ a /e/.

STARTER

Základní pravidla pro čtení německých slov

Jak čteme v němčině Z nebo V? Vyslovuje se H ve slově GEHEN?

PRE-INTERMEDIATE

Výslovnost - spodoba souhlásek

Jak správně vyslovit souhlásky na konci nebo uprostřed slov? Jak se liší německá pravidla výslovnosti od českých?

Komentáře k článku

K článku nejsou zatím žádné komentáře

Přidat komentář

© 2020 nemcina-zdarma.cz
Ochrana osobních údajů