*
logo
*

Výslovnost E

ELEMENTARY Vydáno dne 04.08.2019

Jak vyslovovat E v němčině. Jaký je rozdíl mezi /ɛ/ a /e/.Výslovnost E

Nadpis článku možná některé z vás zarazí – jakápak výslovnost E? E je přece E! Ovšem v němčině to není tak jednoduché, protože tu existují dva druhy E.

E /ɛ/

První a pro Čechy jednodušší varianta je /ɛ/, což je stejná hláska, jako máme v češtině. Objevuje se většinou jak v krátké /ɛ/, tak dlouhé formě /ɛː/.

nett /nɛt/ TTT
senden /ˈzɛndn̩/ TTT
brechen /ˈbʁɛçn̩/ TTT
endlich /ˈɛntlɪç/  TTT

/ɛ/ a /ɛː/ se nám objeví vždy ve slovech, v nichž se píše ä.

ständig /ˈʃtɛndɪç/ TTT
zu lächeln /ˈlɛçl̩n/ TTT
mächtig /ˈmɛçtɪç/ TTT
älter /ˈɛltɐ/  TTT

während /ˈvɛːʁənt/ TTT
ich wäre /ˈvɛːʁə/ TTT
sich schämen /ˈʃɛːmən/ TTT
Zähne /ˈt͡sɛːnə/  TTT

E /e/

Druhou variantou je /e/, které se většinou objevuje v dlouhé formě /eː/. Pro Čechy ho lze popsat přibližně tak, že nastavíme pusu na /iː/ ale snažíme se říci v této poloze /ɛ/. Takové E “tlačené nahoru” – jazyk je více zvednutý než u /ɛ/, ale méně než u /i/.

Více vám objasní následující schéma a nahrávky.

der Meter /ˈmeːtɐ/ TTT
neben /ˈneːbm̩/ nebo /ˈneːbn̩/ TTT
wer /veːɐ̯/ TTT
der/die See /zeː/ TTT TTT

/ɛ/ vs /e/

Obě hlásky spolu najdete např. ve slově

fernsehen /ˈfɛʁnˌzeːən/ TTT

E-Paare

Existují dvojice, které se liší právě pouze výslovností E a nesprávná podoba E může změnit jejich význam, např.

wenn /vɛn/ TTT
wen /veːn/ TTT

denn /dɛn/ TTT
den /deːn/  TTT

wir nehmen /ˈneːmən/ TTT
wir nähmen /ˈnɛːmən/  TTT

Bären /ˈbɛːʁən/ TTT
Beeren /ˈbeːʁən/  TTT

Regionální rozdíly

Každý jazyk a jeho výslovnost se vyvíjí a nejinak je tomu v němčině. Ve většině německy mluvících oblastech se dnes setkáte s tím, že lidé vyslovují i slova s -ä- jako //. Výslovnost /ɛː/ je tam považována za sice spisovnou, ale prakticky nepoužívanou.

Slyšet tak můžete obě varianty:
der Käse /ˈkɛːzə/ nebo /ˈkzə/ TTT
das Mädchen /ˈmɛːtçən/ nebo /ˈmtçən/ TTT
wählen /ˈvɛːlən/ nebo /ˈvlən/ TTT

Shrnutí

Pamatujte, že E se dá v němčině vyslovovat dvěma odlišnými způsoby. Kdy se který z nich používá ve standardní německé výslovnosti vám vždy poradí fonetický přepis v kvalitním slovníku.

Angličtina má sice jen jedno E, ale v jeho značení ve slovnících je trochu zmatek. Slovníky se totiž snaží pro uživatele přepis co nejvíce zjednodušit a zpříjemnit, takže platí pravidlo, že pokud se v daném jazyce vyskytuje pouze jeden druh určitého fonému (zvuku, hlásky), může být značen “obyčejným” písmenem. Proto najdete v anglických slovnících /r/, ačkoli se samozřejmě nejedná o stejný zvuk jako v češtině. Přesný přepis by užíval znak /ɹ/, ale je to vlastně svým způsobem zbytečné.
Na druhou stranu to potom může studenty mást, jako se tomu děje v případě /e/. To je užíváno v anglických slovnících, ač se ve skutečnosti jedná o /ɛ/. Student němčiny z toho pak může nabýt dojmu, že angličtina používá ono “tlačené E”, což není samozřejmě pravda.

Přesný přepis výslovnosti najdete ve slovnících, které se zabývají více jazyky, jako např. wiktionary, nebo v některých odbornějších publikacích.Pokračovat můžete zde:

STARTER

Výslovnost koncového -E a -ER

Víte, že v koncovém -E a -ER se nevyslovuje ani „E“, ani „R“?

STARTER

Základní pravidla pro čtení německých slov

Jak čteme v němčině Z nebo V? Vyslovuje se H ve slově GEHEN?

ELEMENTARY

Výslovnost CH

Víte, že například ve slovech MICH a AUCH není CH vyslovováno stejně? V článku si vysvětlíme, jak tato dvě CH vytvořit a kdy které z nich použít.

Komentáře k článku

K článku nejsou zatím žádné komentáře

Přidat komentář

© 2020 nemcina-zdarma.cz
Ochrana osobních údajů