*
logo
*

Vedlejší věty #3 - Věty důvodové

PRE Vydáno dne 04.06.2020

Jak tvořit důvodové věty („…protože…“) a odpovídat na otázky „Proč…?“.Věty důvodové

Důvodová věta je vedlejší věta, která nám říká proč se odehrála (odehrává) věta hlavní. Např.

Er musste zu Hause bleiben, weil er krank war. TTT
Leute gehen ins Museum, da sie sich für Historie und Kunst interessieren. TTT

Ve významu “protože” můžeme použít dvě spojky: weil a da. Tyto spojky jsou v mnoha případech zaměnitelné, ovšem s následujícími upřesněními:

a) Pokud v hlavní větě užijeme výrazy typu deshalb, deswegen, aus dem Grund apod., lze užít pouze weil.

Er ist deshalb nach Hause gefahren, weil seine Mutter krank war. TTT
Sie hat sich aus dem Grund umgebracht, weil er sie nicht liebte. TTT
Die Leute darum demonstrieren, weil sie mit dem Premier nicht zufrieden sind. TTT

Podobně pokud odpovídáme na otázku “Proč?”, můžeme použít jen weil.

Warum ist er nach Berlin gefahren? – Weil er dort einkaufen will. TTT
Warum hast du deine Hausaufgabe nicht gemacht? – Weil ich Star Wars geguckt habe. TTT

b) Spojka da je spíše knižní a užívá se v situacích, kdy se na důvod neklade zvláštní důraz nebo není nijak překvapivý (tj. ví se o něm předem).

Da er keine Kinder hatte, vermachte er alles seinen Neffen und Nichten. TTT
Am Ende haben wir nichts gekauft, da es zu teuer für uns war. TTT

Slovíčko da

Slovo da má více významů. Jako spojku (“protože”) ho vidíme v příkladech výše. Může být ale také příslovcem s významem “tu, tady” apod.

Da kommt ein Bus. TTT
Der Zug ist schon da! TTT
Da haben wir Glück. TTT

Další příklady:

Warum hast du mir nichts gesagt? – Weil ich Angst hatte. TTT
Da Weihnachten bald kommt, hat jeder alle Hände voll zu tun. TTT
Bist du sauer, weil er dich nicht angerufen hat? TTT
Er weinte, weil er nichts vom Kuchen abbekommen hat. TTT

Rozdíl denn vs weil

Významově se tyto dvě spojky příliš neliší. Když je ale užijeme, struktura vět bude odlišná – to proto, že weil je spojka podřadící (uvádí vedlejší větu), kdežto denn spojka souřadící (spojuje dvě hlavní věty). Více viz příslušný článek.

Proto bude po weil následovat slovosled Typu III, kdežto po denn “obyčejný” slovosled Typu I (o slovosledu více v tomto článku).

Jetzt sehe ich die Zukunft positiv, denn ich bin Optimist. TTT
Jetzt seh ich die Zukunft positiv, weil ich Optimist bin.

Er hat zugestimmt, denn es war günstig für ihn. TTT
Er hat zugestimmt, weil es günstig für ihn war.

Angličtina naštěstí slovosled řešit nemusí. Zato má více možností v tom, která slova lze při udání důvodu použít. Více se dozvíte v článku na Help for English.Pokračovat můžete zde:

PRE-INTERMEDIATE

Vedlejší věty #4 - Věty účelové

Co jsou v němčině věty účelové, jak se tvoří, jak použít účelový infinitiv.

PRE-INTERMEDIATE

Vedlejší věty #2 - Věty časové

Co jsou věty časové, jaké typy existují, a jaký se v nich užívá slovosled a spojky.

INTERMEDIATE

Test: Vedlejší věty 1 - 5

V seriálu o vedlejších větách jsme se zatím věnovali pěti různým tématům. Tento test vám pomůže zjistit, kolik jste si toho o vedlejších větách zapamatovali.

Komentáře k článku

K článku nejsou zatím žádné komentáře

Přidat komentář

© 2020 nemcina-zdarma.cz
Ochrana osobních údajů