Mein Deutsch

Slovíčko ÄRGER

PRE-INTERMEDIATE Vydáno dne 29.07.2021

Víte, co znamená „Du kriegst Ärger!“? A hrajete rádi „Mensch, ärgere dich nicht!“ ?Slovíčko ÄRGER

Dnes se podíváme na jedno slovíčko, které vám spolu se svými příbuznými může způsobit nepříjemné mrzutosti nebo vás pěkně dopálit.
(V předchozí větě jsme si představili význam slov, které si tu dnes budeme rozebírat. :-) )

der Ärger

Podstatné jméno der Ärger /ˈɛʁɡɐ/ má dva základní významy. První je zlost či hněv.

Sein Gesicht verfärbte sich vor Ärger. TTT *1
Als er sie in dem weißen Kleid gesehen hat, hat er seinen Ärger völlig vergessen. TTT *2
Sie versuchte, den Ärger in ihrer Stimme zu verbergen, aber es war klar, dass sie wütend ist. TTT *3

Druhým významem je mrzutost, nepříjemnost. Mnohdy je ale pro češtinu přirozenější užít slova jako problém, potíže či je/bylo/bude zle.

Gerade jetzt wollte Michael Ärger mit den Eltern um jeden Preis vermeiden. TTT *4
Nichts als Ärger hat man damit. TTT *5
Als er zurückkam, gab es Ärger. TTT *6

Ich suche keinen Ärger. Meist findet der Ärger mich. TTT *7
Hören Sie mal – machen Sie keinen Ärger und nehmen Sie, was ich Ihnen gebe. Die anderen Kunden warten. TTT *8
Ach nein, wir kriegen gewaltigen Ärger! TTT *9

V podstatě do všech předchozích vět se hodí i slovo das Problem, ale je nutné jej užít v množném čísle – Probleme TTT *10.
Pozor – u slova Ärger se množné číslo nepoužívá!

ärgerlich

Přídavné jméno ärgerlich /ˈɛʁɡɐˌlɪç/ může tedy znamenat jak zlostný, rozzlobený, tak rozmrzelý, mrzutý, nepříjemný.

Als wir dem Lehrer bewiesen haben, dass er sich irrt, war er sehr ärgerlich. TTT *11
Das ist ja ärgerlich. TTT *12
Zwischen den Brüdern kam es zu einer ärgerlichen Szene. TTT *13
Er hat sie beleidigt. Deshalb wurde sie ärgerlich. TTT *14
Zahnprobleme können wirklich ärgerlich werden. TTT *15

S tím souvisí i příslovce ärgerlicherweise /ˈɛʁɡɐlɪçɐˌvaɪ̯zə/ TTT *16.
Pokročilejší studenti se mohou setkat i s podstatným jménem Ärgerlichkeit TTT *17

Ich sehe, du bist krank. – Ja, ärgerlicherwe­ise. TTT *18
Ärgerlicherweise gelang es dem Verbrecher, aus dem Gefängnis zu fliehen. TTT *19
Sein Motto war immer Ärgerlichkeiten zu vermeiden, wenn möglich. TTT *20

ärgern

Příponou -n, dostaneme sloveso ärgern /ˈɛʁɡɐn/  – (roz)zlobit, naštvat.

Ich weiß nicht, was mich mehr ärgerte – dass du das Geld gestohlen hat oder dass du mich angelogen hat! TTT *21
Er hat das bloß getan, nur um seine Schwester zu ärgern. TTT *22
Ihre Frechheit hat ihn unglaublich geärgert. TTT *23

Pozor – pokud bychom chtěli vyjádřit “zlobit SE”, musíme přidat zvratné zájmeno!

Was ist los? Warum ärgerst du dich? TTT *24
Man muss sich doch nicht über solche Kleinigkeit sofort ärgern! TTT *25
Als ihm sein Sohn sagte, dass er Musiker wird, hat er sich krank geärgert. TTT *26

Známá společenská hra se jmenuje Mensch, ärgere dich nicht:

Mutti, können wir jetzt zusammen “Mensch, ärgere dich nicht” spielen, bitte? TTT *27

S předponou ver- nám vznikne sloveso verärgern /fɛɐ̯ˈʔɛʁɡɐn/  – rozzlobit, nahněvat.
To má sice v podstatě stejný význam jako ärgern, ale dá se užít i v pasivní formě – verärgert TTT *28.

Sie hat mich am Telefon so verärgert, dass ich aufgelegt habe. TTT *29
Ich weiß nicht, warum Peter so verärgert ist. TTT *30
Die Arbeitnehmer waren sehr verärgert, und das mit Grund. TTT *31

V podobných případech lze užít i přídavná jména zornig či böse.

Bist du böse auf mich? TTT *32
Tom wurde grundlos zornig auf die Kinder. TTT *33

Pozor, Ärger je podstatné jméno a proto ho píšeme s velkým písmenem. Potkáte-li slovo ärger (psané s malým písmenem), jedná se o komparativ (2. stupeň) od přídavného jména arg TTT *34. To se ale používá především v knižním jazyce nebo v nářečích.

Německé Ärger je příbuzné anglickému anger a odvozenému přídavnému jménu angry.
Přečíst si více významu můžete zde, o výslovnosti potom zde.

Překlad:
 1. Obličej se mu zabarvil zlostí.
 2. Když ji viděl v těch bílých šatech, úplně ho přešla zlost.
 3. Snažila se ve svém hlase skrýt hněv, ale bylo jasné, že je rozzlobená.
 4. Zrovna teď se chtěl Michael za každou cenu vyhnout problémům s rodiči.
 5. Jsou z toho jen potíže / nepříjemnosti.
 6. Když se vrátil, bylo zle.
 7. Já problémy nevyhledávám. Ony si většinou najdou mne.
 8. Poslouchejte – nedělejte tu problémy a vemte si, co Vám dávám. Ostatní zákazníci čekají.
 9. Ale ne, teď z toho budeme mít obrovské problémy!
 10. problémy
 11. Když jsme učiteli dokázali, že se mýlí, hrozně se zlobil.
 12. To je tedy k vzteku.
 13. Mezi bratry došlo k nepříjemné hádce.
 14. Urazil ji. Proto se rozzlobila.
 15. Problémy se zuby mohou být pěkně nepříjemné.
 16. k zlosti / bohužel
 17. mrzutost, rozzlobenost / nepříjemnost, těžkost
 18. Vidím, že jsi nemocný. – Ano, bohužel.
 19. Zločinci se bohužel podařilo z vězení utéci.
 20. Jeho heslem vždy bylo vyhýbat se nepříjemnostem, pokud to jde.
 21. Nevím, co mne naštvalo více – že jsi ty peníze ukradla nebo to, žes mi lhala!
 22. Udělal to jen proto, aby nazlobil sestru.
 23. Její drzost ho neuvěřitelně rozčílila.
 24. Co se děje? Proč se zlobíš?
 25. Není přece třeba se kvůli takové maličkosti hned zlobit!
 26. Když mu syn oznámil, že se chce stát muzikantem, k smrti se rozzlobil.
 27. Mami, můžeme si teď všichni zahrát “Člověče, nezlob se”, prosím?
 28. naštvaný, rozzlobený
 29. Tak mne do telefonu naštvala, že jsem zavěsil.
 30. Nevím, proč je Petr tak rozzlobený.
 31. Pracující byli velice rozhněváni, a právem.
 32. Zlobíš se na mne? / Jsi na mne naštvaný?
 33. Tom se bezdůvodně naštval na děti.
 34. zlý, špatný, hloupý


Pokračovat můžete zde:

PRE-INTERMEDIATE

Slovíčko GRUND

Co všechno znamená německé slovo GRUND a jak se užívá v idiomatických spojeních.

STARTER

Familie #1

Slovní zásoba z kruhu rodinného.
ELEMENTARY

Výslovnost ä, ö, ü

Původ, užití a výslovnost německých přehlásek.

Komentáře k článku

K článku nejsou zatím žádné komentáře

Přidat komentář