Mein Deutsch

Ohlédnutí za rokem 2022

ALL LEVELS Vydáno dne 08.01.2023

Co se na tomto webu událo v průběhu uplynulého roku.Ohlédnutí za rokem 2022

Už pět let je tu Mein Deutsch, web pro studenty a příznivce německého jazyka! :--)
Rok 2022 skončil a my se jako obvykle trochu ohlédneme a zhodnotíme, co se tu za těch posledních 365 dní událo.

Web navštívilo přes 370 000 uživatelů, od kterých bylo zaznamenáno téměř 600 000 návštěv celkem. Otevřeno bylo přes 1 200 000 stránek a celkem jste tu strávili 22 000 hodin svého času!

Nejčtenějšími články byly o skloňování přídavných jmen, slovesech haben a sein v přítomném čase, členech u podstatných jmen a o předložkách se 3. i 4. pádem.

Velmi mne těší, že uživatelé již našli cestu do diskusního fóra a neposílají už tolik své dotazy soukromou zprávou. Ve fóru může totiž dotaz a odpověď na něj dobře posloužit nejen tazateli, ale i mnoha dalším lidem.

Možná si pamatujete, jak jsem loni inzeroval, že hledám autory pro spolupráci. Několik se mi jich opravdu přihlásilo a s některými z nich zatím vypadá spolupráce nadějně.
Ovšem autorů není nikdy dost, proto víte-li o někom, kdo by byl ochoten pracovat pro vás ve svém volném čase, dejte mi, prosím, vědět.

Co bylo

V roce 2022 např.

Co bude

V roce 2023 se můžete těšit např. na

  • pokračování seriálů o předponových slovesech a Tscheutsch
  • novou řadu cvičení na přepis vět pomocí klíčového slova, jak ji můžete znát např. z mezinárodních jazykových zkoušek
  • novou sérii testů věnujících se nepravidelným slovesům
  • další materiály o rakouské němčině, zejména zábavné kvízy porovnávající obě verze němčiny
  • přepracované a rozšířené materiály pro začátečníky

    a mnoho dalšího!

Téměř celé čtyři roky jsem dokázal vydávat nový článek nebo test každých pět dní – toto tempo ale bohužel není nadále udržitelné, a to ani přesto, že mi občas s tvorbou obsahu vypomůže někdo s externistů. Od ledna proto bude frekvence vydávání nových materiálů nižší, ovšem jako náhradu budou některé starší články přepracovány, rozšířeny a znovu zařazeny do edičního plánu.

Poděkování:

Můj velký dík patří opět paní Haně Varró. Po třech letech, kdy mi ochotně a obětavě vypomáhala svými bohatými znalostmi a zkušenostmi, musela bohužel spolupráci ukončit. Podařilo se mi ale sehnat skvělou náhradu – paní Annu Pejchal, dvojjazyčnou rodilou mluvčí z Rakouska!
Dále jako vždy děkuji mateřskému webu Help for English, že mi poskytuje prostor a technické zázemí.

Pevně doufám, že webu Mein Deutsch zůstanete věrni i v roce 2023. Přeji vám, ať do nového roku vykročíte klidně a příjemně.
Ať se vám daří nejen při učení němčiny! :--)

Za Mein Deutsch
Franta K. BartákPokračovat můžete zde:

ALL LEVELS

Ohlédnutí za rokem 2021

Co se na tomto webu událo v průběhu uplynulého roku.

ALL LEVELS

Ohlédnutí za rokem 2020

Co se na našem webu událo v průběhu uplynulého roku.

ALL LEVELS

Ohlédnutí za rokem 2018

Co se na našem webu událo v průběhu uplynulého roku.

Komentáře k článku

K článku nejsou zatím žádné komentáře

Přidat komentář