Mein Deutsch

Unregelmäßige Verben - mapa seriálu

ALL LEVELS Vydáno dne 24.11.2022

SERIÁL O NEPRAVIDELNÝCH SLOVESECH – přehled dostupných materiálů.Tento článek přináší přehled všech zatím dostupných materiálů týkajících se nepravidelných sloves, jež naleznete na Mein Deutsch.
Především vám pak pomůže se zorientovat v dělení nepravidelných sloves do jednotlivých skupin.

Úvod do problematiky nepravidelných sloves najdete v tomto článku.

Uvědomte si, že podobné přehledy slouží především k vyhledání příslušných tvarů. V žádném případě nemá cenu se tabulky učit zpaměti bez toho, abychom se slovesy potkali v praxi!

Tip: Chcete-li si přečíst daný článek, klikněte na číslo skupiny nebo příkladová slovesa.

skupina hlásková změna příklad
podskupina      výslovnost  
1 EIII  
           1a      /aɪ – iː – iː/ bleiben – blieb – geblieben
           1b      /aɪ – ɪ – ɪ/ beißen – biss – gebissen
2 IEOO  
           2a      /iː – oː – oː/ ziehen – zog – gezogen
           2b      /iː – ɔ – ɔ/ riechen – roch – gerochen
3.1 A – IE – A  
           3.1a      /a – iː – a/ fallen – fiel – gefallen
       /aː – iː – aː/ schlafen – schlief – geschlafen
           3.1b      /a – ɪ – a/ fangen – fing – gefangen
3.2 A – U – A  
           3.2a      /aː – uː – aː/ fahren – fuhr – gefahren
           3.2b      /a – uː – a/ wachsen – wuchs – gewachsen
       /a – ʊ – a/ waschen – wusch – gewaschen
4 I – A – O/U  
           4a      /ɪ – a – ɔ/ schwimmen – schwamm – geschwommen
           4b      /ɪ – a – ʊ/ finden – fand – gefunden
5 E – A – E  
           5a       /ɛ – a: – ɛ/ essen – aß – gegessen
           5b       /e: – a: – e:/ lesen – las – gelesen
6 E – A – O  
           6a       /ɛ – aː – ɔ/ sprechen – sprach – gesprochen
           6b       /ɛ – a – ɔ/ sterben – starb – gestorben
           6c       /e: – a: – oː/ stehlen – stahl – gestohlen
7 E/Ä/Ö/Ü – O – O  
           7a       /eː – oː – oː/ heben – hob – gehoben
        /ɛː – oː – oː/ erwägen – erwog – erwogen
        /øː – oː – oː/ schwören – schwor – geschworen
        /yː – oː – oː/ lügen – log – gelogen
           7b       /ɛ – ɔ – ɔ/ schmelzen – schmolz – geschmolzen
        /œ – ɔ – ɔ/ erlöschen – erlosch – erloschen
8 AU/EI/O/U – IE – AU/EI/O/U  
           8a       /aʊ – iː – aʊ/ laufen – lief – gelaufen
           8b       /aɪ – iː – aɪ/ heißen – hieß – geheißen
           8c       /oː – iː – oː/ stoßen – stieß – gestoßen
           8d       /uː – iː – uː/ rufen – rief – gerufen
9 (mění se i souhlásky)  
  gehen – ging – gegangen
  stehen – stand – gestanden
  tun – tat – getan
  werden – wurde (/ward) – geworden
10 (smíšená)  
          10a brennen – brannte – gebrannt
          10b bringen – brachte – gebracht
          10c senden – sandte – gesandt


Pokračovat můžete zde:

PRE-INTERMEDIATE

Unregelmäßige Verben - Einleitung

SERIÁL O NEPRAVIDELNÝCH SLOVESECH. Pojďme si německá nepravidelná slovesa rozřadit do skupin podle jejich tvarů. V úvodním článku se dozvíte o struktuře seriálu.

PRE-INTERMEDIATE

Unregelmäßige Verben 10 (Gemischte Verben)

SERIÁL O NEPRAVIDELNÝCH SLOVESECH. Skupina 10 – slovesa smíšená, např. KENNEN.

PRE-INTERMEDIATE

Unregelmäßige Verben 4a

SERIÁL O NEPRAVIDELNÝCH SLOVESECH. Skupina 4, podskupina 4a (I-A-O), např. BEGINNEN.

Komentáře k článku

K článku nejsou zatím žádné komentáře

Přidat komentář