Mein Deutsch

Slovesa s předponami #7 - MACHEN

PRE-INTERMEDIATE Vydáno dne 24.09.2023

Jak pomocí slovesa MACHEN vyjádřit např. otevřít/zavřít, zapnout/vypnout a další.Slovesa s předponami # 7 – MACHEN

Slovesa s předponami jsou v němčině jednou z velmi obtížných skupin slovní zásoby. V úvodním článku jsme si vysvětlili, proč jsou tato slovesa důležitá , jaké mají gramatické vlastnosti a co nám může pomoci při jejich učení.

V tomto článku se podíváme na pár nejpoužívanějších sloves odvozených od slovesa machen, především pak na ta, u nichž se význam těžko odhaduje.

Tip! Zaveďte si notýsek či soubor v počítači/te­lefonu/online, kam si budete nová slovesa s předponami zaznamenávat. Zapisujte si je i s příkladovými větami a hlavně se pokuste vymyslet si vlastní věty, které se týkají vás, které vám svým významem budou blízké. Pokud vám třeba kritici ztrhají vašeho oblíbeného zpěváka, můžete si např. zapsat:

Die Kritiken sagen, es sei nichts Originalles und er mache nur Elvis nach. TTT *1

Stoprocentně si tak sloveso nachmachen zapamatujete lépe, než pomocí příkladových vět nabízených zde či ve slovníku.

Tvary slovesa

Než začneme, připomeňme si raději, že sloveso machen je slabé a časuje se tudíž pravidelně:

machen /ˈmaxn̩/
er macht /ˈmaxt/
er machte /ˈmaxtə/
gemacht /ɡəˈmaxt/  

Pomocným slovesem je haben.

Většina předponových sloves s machen patří k méně formálním či dokonce hovorovým. U některých proto uvádíme i jejich formálnější synonyma.

otevřít / zavřít

aufmachen

Sloveso aufmachen bývá často používáno jako synonymum slovesa öffnen TTT *2.

Er machte das Fenster auf. TTT *3
Kann ich die Tür aufmachen? Es stinkt hier drin. TTT *4
Das Geschäft hier macht erst um 10 Uhr auf. TTT *5
Könntest du mir die Dose aufmachen? TTT *6
Sie hatte die ganze Fahrt solche Angst, dass sie ihre Augen nicht aufgemacht hat. TTT *7
Warum bloß machte sie den ganzen Tag die Vorhänge nicht auf? TTT *8
Es war warm und er hat seinen Mantel aufgemacht. TTT *9

zumachen

Opakem výše zmíněného slovesa je zumachen, synonymum slovesa schließen TTT *10.

Ich habe vergessen, die Tür zuzumachen, und der Kater ist nach draußen gelaufen. TTT *11
Hermione macht die Mund nie zu. TTT *12
Machen Sie die Augen zu, ich gehe weg… TTT *13
Als er den Koffer zugemacht hat, stellte er fest, dass seine Taucherbrille noch daneben lag. TTT *14
Entschuldigen Sie, bitte, aber wie machen heute schon zu. TTT *15
Am Wochenende macht die Kneipe erst um 2 zu. TTT *16

zapnout / vypnout

Druhou dvojicí sloves jsou anmachen a ausmachen.

anmachen

Anmachen znamená “zapnout, (s)pustit”, v určitých situacích ho můžeme překládat i jako “rozsvítit” (doslova “zapnout světlo/lampu”).
Synonymem anmachen může být v tomto smyslu einschalten.

Warum must du gleich das Radio anmachen? Könnten wir uns nicht unterhalten? TTT *17
Kannst du bitte die Lampe anmachen? Es ist schon dunkel. TTT *18
Pass auf – mach die Augen zu, ich mache das Licht an. TTT *19
Können wir nicht die Klimaanlage anmachen? – Leider nicht, sie ist kaputt. TTT *20

Dalším významem tohoto slovesa je např. “rozdělat (oheň)”, přičemž i v tomto případě jde o hovorové použití.

Wir schafften es nicht, das Feuer anzumachen. TTT *21
Halt aus, ich mache schon mal das Feuer an. TTT *22

ausmachen

Opakem je sloveso ausmachen, jež je synonymem ausschalten TTT *23.

Du solltest jetzt den Fernseher ausmachen und schlafen gehen. TTT *24
Mach das Handy aus und komm frühstücken! TTT *25
Vergiss nicht die Heizung auszumachen, bevor wir in den Urlaub fahren. TTT *26
Ich Dummkopf machte das Licht nicht aus und es war die ganze Nacht an! TTT *27
Man braucht das Gerät nicht auszumachen – es schaltet sich nach 5 Minuten automatisch in den Standby-Modus. TTT *28

Ausmachen má ještě několik významů, s nimiž se celkem často setkáte, např. “uhasit” – je to hovorová varianta slovesa löschen:

Den Feuerwehrleuten ist es gelungen, den Brand nach 3 Stunden auszumachen (= … zu löschen). TTT *29
Er machte (= löschte) seine Zigarette aus und ging hinein. TTT *30

Druhý velmi užitečný význam je “vadit”.

Macht es Ihnen etwas aus, wenn das Fenster geöffnet bleibt? TTT *31
Seine Bemerkungen machen mir echt nichts aus. TTT *32

Lze použít buď vedlejší větu s dass nebo infinitivní strukturu:

Es macht mir nichts aus, dass er mit Anna ausgeht. TTT *33
Es macht mir nichts aus, mit ihm auszugehen. TTT *34

mitmachen

Mitmachen se dá přeložit jako “zúčastnit se, podílet se (na)”, nicméně často ho vyjadřujeme i jinými slovesy, jako “přidat se” apod.

Was spielt ihr? Darf ich mitmachen? TTT *35
Sag ihm, dass wir Karten spielen und frag ihn, ob er mitmachen möchte. TTT *36
Wir werden Fußball spielen. Möchtest du auch mitmachen? TTT *37
Der Wettbewerb ist für jedermann, man muss sich nur anmelden, wenn man mitmachen will. TTT *38
Hast du je bei einem Marathon mitgemacht? TTT *39
Wenn ich Dungeons & Dragons vorbereite, wer will dann mitmachen? TTT *40

nachmachen

Nachmachen má dva významy:
1) “dělat něco jako někdo, po někom” – používáme s dativem.
2) “napodobovat, imitovat” – používáme s akuzativem

Er ist der Einzige, der etwas Originalles bringt. Alle anderen machen ihn nur nach. TTT *41
Es ist ein ziemlich einfacher Trick. Meine schöne Assistentin zeigt ihn euch und ihr könnt dann versuchen, es ihr nachzumachen. TTT *42
Ihrer Meinung nach ist der Imitator sogar besser als die, die er nachmacht? TTT *43
Und alle nach mir: Linke Hand hoch! Rechte Hand hoch! Alle mit mir gemeinsam! Macht es mir nach! TTT *44
Der Schüler machte die Unterschrift seines Vaters nach, aber der Lehrer entdeckte es. TTT *45
Mein Papagei kann die Stimme unserer Katze nachmachen. TTT *46
Seine Schwester hat die Frisur ihres Lieblingssängers nachgemacht. TTT *47

abmachen

Abmachen znamená něco dohodnout či sjednat, ale také vyřídit, či vyřešit.

Also abgemacht! TTT *48
Ich mache das ab und gehe. TTT *49
Haben wir das abgemacht? TTT *50
Sie haben abgemacht, dass sie ihn zu töten. TTT *51

V hovorové němčině se používá ve významu “odstranit” (např. ze zdi, z oblečení).

Du hast einen Käfer auf deinen Rücken. Soll ich ihn abmachen? TTT *52
Er hat das Plakat aus der Wand so ungeschickt abgemacht, dass Löcher zurückgeblieben sind. TTT *53

Pro pokročilejší:

vermachen

Toto sloveso má jen jeden význam – odkázat (majetek, peníze…).

Mein Onkel hat sein ganzes Geld einem Kinderkrankenhaus vermacht. TTT *54
Der Professor vermachte seine Arbeitspapiere und Dokumente einer Bibliothek. TTT *55
Viele Leute vermachen ihr Vermögen einer gemeinnützigen Organisation. TTT *56
Er hat sein Haus seinem Sohn vermacht. TTT *57
Ihr Großvater vermachte euch seine Korkensammlung – ihr seid gewiss glücklich! TTT *58
Sie hat ihre alte Bücher ihren Töchtern vermacht. TTT *59

Závěr

Ukázali jsme si pár užitečných kombinací slovesa machen a předpon. Nezapomeňte, že nemá příliš smysl učit se slovíčka izolovaná. Mnohem smysluplnější je číst, poslouchat a dívat se na filmy – když tam narazíte na předponové sloveso, většinou ho z kontextu dokážete pochopit. Každé další setkání s ním bude pro vás jednodušší a po nějaké době si na něj tak zvyknete, že ho začnete sami bez problémů používat.

Překlad:
 1. Kritici říkají, že to není nic nového a jen napodobuje Elvise.
 2. otevřít
 3. Otevřel okno.
 4. Mohu otevřít dveře? Páchne to tu.
 5. Zdejší obchod otvírá až v 10 hodin.
 6. Mohl bys mi otevřít tu plechovku?
 7. Celou jízdu měla takový strach, že neotevřela oči.
 8. Proč prosím tě neroztáhla celý den závěsy?
 9. Bylo takové teplo, že si rozepnul kabát.
 10. zavřít
 11. Zapomněl jsem zavřít dveře a kocour utekl ven.
 12. Hermione nikdy nezavře pusu.
 13. Zavřete oči, odcházím… (slavný citát z filmu Kristián)
 14. Když zavřel kufr, všiml si, že jeho potápěčské brýle ještě leží vedle.
 15. Promiňte, prosím, ale dnes už zavíráme.
 16. O víkendu zavírá hospoda až ve dvě.
 17. Proč musíš hned zapínat rádio? Nemůžeme si povídat?
 18. Mohl bys prosím rozsvítit lampu? Už je tma.
 19. Pozor – zavři oči, rozsvítím.
 20. Můžeme zapnout klimatizaci? – Bohužel ne, je rozbitá.
 21. Nepovedlo se nám rozdělat oheň.
 22. Vydrž, už rozdělávám oheň.
 23. vypnout
 24. Měl bys už tu televizi vypnout a jít spát.
 25. Vypni ten mobil a pojď snídat!
 26. Nezapomeň vypnout topení, než odjedeme na dovolenou.
 27. Já blbec nevypnul světlo a svítilo se celou noc!
 28. Není třeba přístroj vypínat – po 5 minutách se sám přepne do pohotovostního režimu (stand-by).
 29. Hasičům se podařilo požár po třech hodinách uhasit.
 30. Típl cigaretu a šel dovnitř.
 31. Vadilo by Vám, kdybych nechal otevřené okno?
 32. Jeho poznámky mi fakt nevadí.
 33. Nevadí mi, že chodí s Annou.
 34. Nevadí mi, že s ním chodím. / Nevadí mi s ním chodit. = Klidně s ním budu chodit.
 35. Co hrajete? Můžu taky? / Můžu se přidat?
 36. Řekni mu, že hrajeme karty a zeptej se ho, zda se chce přidat.
 37. Budeme hrát fotbal. Zahrál by sis s námi?
 38. Soutěž je pro každého – pokud se chce člověk zúčastnit, stačí se jen zaregistrovat.
 39. Běžels někdy maraton?
 40. Když připravím Dračí doupě, kdo všechno si se mnou zahraje?
 41. Je jediný, kdo přináší něco originálního. Ostatní ho jen napodobují.
 42. Je to poměrně jednoduchý trik. Moje krásná asistentka vám ho předvede a vy se ji pak můžete pokusit napodobit.
 43. Takže podle Vás je ten imitátor lepší než ti, které napodobuje?
 44. A všichni po mně: Zvedněte levou ruku! Zvedněte pravou ruku! A všichni! Dělejte to po mně!
 45. Školák napodobil podpis svého otce, ale učitel na to přišel.
 46. Můj papoušek dokáže napodobit zvuky naší kočky.
 47. Jeho sestra si udělala stejný účes, jako nosí její oblíbený zpěvák.
 48. Takže domluveno! Platí!
 49. Domluvím to a jdu.
 50. Jsme dohodnuti?
 51. Smluvili se, že ho zabijí.
 52. Máš na zádech brouka. Mám ti ho sundat?
 53. Sundal ten plakát ze zdi tak nešikovně, že na ní zůstaly díry.
 54. Strýc odkázal všechny své peníze dětské nemocnici.
 55. Profesor odkázal své plány a dokumenty knihovně.
 56. Mnoho lidí odkazuje své jmění nějaké dobročinné organizaci.
 57. Odkázal dům synovi.
 58. Váš dědeček vám odkázal svou sbírku zátek – jste jistě šťastní, že?
 59. Odkázala své staré knihy svým dcerám.


Pokračovat můžete zde:

PRE-INTERMEDIATE

Test: Slovesa s předponami #7 – MACHEN

Test, v kterém si procvičíte předponová slovesa vytvořená od slovesa MACHEN.

PRE-INTERMEDIATE

Slovesa s předponami #6 - SEHEN

Předponová slovesa jako např. FERNSEHEN, AUSSEHEN, ANSEHEN a další.

PRE-INTERMEDIATE

Slovesa s předponami #8 – ZIEHEN

Jak pomocí slovesa ZIEHEN vyjádřit např. obléci/svléci, odstěhovat/nas­těhovat/přestě­hovat apod.

Komentáře k článku

K článku nejsou zatím žádné komentáře

Přidat komentář