Pády v němčině

Vydáno dne 01.06.2018

Kolik má němčina pádů a proč je důležité je správně používat.Pády a skloňování

Na rozdíl od češtiny, kde je pádů sedm, má němčina pouze čtyři pády. Pro správné porozumění a vyjadřování je naprosto nezbytné si osvojit následující:

Předložky

Je nutné si uvědomit, že český a německý pád se ne vždy shodují, a musíme se řídit německou předložkou:

od tebe (2. pád) → von dir (3. pád)
proti nim (3. pád) → gegen sie (4. pád)
s námi (7. pád) → mit uns (3. pád)
na stole (6. pád) → auf dem Tisch (3. pád)
na stůl (4. pád) → auf den Tisch (4. pád)

Skloňování podstatných jmen

Podstatná jména se skloňují několika rozdílnými způsoby, odlišně v jednotném a množném čísle.
V některých pádech přibírají koncovku, v jiných zůstávají bez koncovky, například:

Siehst du den Hund des Mannes? TTT ->koncovka -es
Ich weiß nicht seinen Namen. TTTkoncovka -n
Sie kommt zurück in ein paar Tagen. TTTkoncovka -en
Er macht das für die Kinder. TTTkoncovka -er
Wie viele Lehrer sind in eurer Schule? TTTbez koncovky

Skloňování přídavných jmen

Přídavná jména se skloňují třemi způsoby, v závislosti na tom, zda jim předchází určitý, neurčitý, či žádný člen, např. “nové auto”:

das neue Automit dem neuen Auto
ein neues Automit einem neuen Auto
neues Automit neuem Auto

Skloňování zájmen

Zájmen existuje vícero druhů, z nichž ne všechna lze skloňovat. Některá se skloňují podobně jako přídavná jména.

Warum fragst du mich? TTT
Gib mir deine Hand. TTT
Kennen Sie meinen Sohn? TTT
Wen interessiert das? TTT
Keiner kennt ihn. TTT

Na všechny zmíněné případy se podrobně podíváme v dalších článcích:
Předložky se 3. pádem
Předložky se 4. pádem
Předložky se 3. i 4. pádem

Skloňování osobních zájmen
Skloňování přivlastňovacích zájmen
Skloňování přídavných jmen
Skloňování podstatných jmen

Angličtina pády ve výše zmíněném smyslu nepoužívá – existují sice tzv. pádová zájmena či přivlastňovací pád, jinak se ale příslušné významy vyjadřují pomocí slovosledu či předložkových vazeb, jak se dočtete v tomto velice přehledném článku.

Přepis bublinkové nápovědy: