*
logo
*

Skloňování osobních zájmen

STARTER Vydáno dne 07.07.2018

Jak vyjádřit mně, tebe, jim apod.Skloňování osobních zájmen

V předchozích článcích jsme si představili německé pády a vysvětlili si, proč jsou důležité. Také už známe německá osobní zájmena. Dnes se podíváme jak tato zájmena skloňovat.

Jednotné číslo

pád ty on ona ono/to
1. ich /ɪç/ TTT du /duː/ TTT er /eːɐ̯/ TTT sie /ziː/ TTT es /ɛs/ TTT
2. téměř se nepoužívá
3. mir /miːɐ̯/ TTT dir /diːɐ̯/ TTT ihm /iːm/ TTT ihr /iːɐ̯/ TTT ihm /iːm/ TTT
4. mich /mɪç/ TTT dich /dɪç/ TTT ihn /iːn/ TTT sie/ziː/ TTT es /ɛs/ TTT

Množné číslo

pád my vy oni Vy TTT
1. wir /viːɐ̯/ TTT ihr /iːɐ̯/ TTT sie /ziː/ TTT Sie /ziː/ TTT
2. téměř se nepoužívá
3. uns /ʊns/ TTT euch /ɔɪ̯ç/ TTT ihnen /ˈiːnən/ TTT Ihnen /ˈiːnən/ TTT
4. uns /ʊns/ TTT euch /ɔɪ̯ç/ TTT sie /ziː/ TTT Sie /ziː/ TTT

Jak jste si asi všimli, neuvádíme zde tvar zájmen pro 2. pád. Tyto tvary se téměř nepoužívají a jsou stále více nahrazovány jinými způsoby vyjádření, takže je potkáte opravdu zřídka (např. v ustálených vazbách).

Jak tvary zájmen používat?

Už jsme si naznačili v článku o pádech, že tyto tvary použijeme především

  • po předložkách (musíme vědět, s kterým pádem se předložka pojí),
  • po slovesech (i zde musíme znát pád, s kterým je sloveso spjato).

Například:

Komm zu mir. TTT

Použijeme 3. pád, protože předložka zu TTT se s ním pojí.

Gib ihm den Ball. TTT

Použijeme 3. pád, protože ten následuje po slovese geben TTT.

Ale pozor, ne všechna vyjádření používají v němčině stejný pád jako v češtině:

Ich spiele nach dir. TTT

V češtině je zde 6. pád, německá předložka nach se ale pojí s pádem třetím.

Ich verstehe dich nicht. TTT

Na rozdíl od češtiny, kde užíváme rozumět “komu, čemu” (3. pád), používá němčina vazbu se 4. pádem.

Závěr

Skloňování osobních zájmen je věc, bez které se v němčině neobejdeme. Zkuste si v německých textech těchto tvarů všímat a vždy si zdůvodnit použitý pád, případně si s nimi pokuste sami vytvářet krátká spojení. Postupně vám tato zájmena přejdou do krve a budete je používat automaticky.

V následujících článcích se podíváme na skloňování přivlastňovacích zájmen a poté na předložky pojící se se 3. či 4. pádem.

V angličtině dnes nalezneme už pouze pozůstatky skloňování osobních zájmen.

Rozlišujeme tzv. podmětový tvar (I, he, she… – obdoba 1. pádu) a předmětový tvar (me, him, her… – používá se po slovesech a předložkách, je to tedy obdoba 3. a 4. pádu).
Jako reziduum 2. pádu lze chápat přivlastňovací tvary (my/mine; his; her/hers…).

Přehledné shrnutí všech tvarů anglických osobních a přivlastňovacích zájmen nalezenete v této tabulce.Pokračovat můžete zde:

STARTER

Osobní zájmena

Jak říci německy JÁ, TY nebo třeba ONA? Jak tykat a vykat?

STARTER

Skloňování přivlastňovacích zájmen

Jak skloňovat německá přivlastňovací zájmena jako můj, tvůj, náš apod., a jak se vyhnout nedorozuměním u slova IHR.

ALL LEVELS

Osobní zájmena nesamostaná

V článku osobní zájmena jsme se seznámili jen s prvním pádem. V tomto článku si povíme, jak tvořit tvary jako mně, mne, jemu, Vám, mu ho, mu ji…Možná to bude vypadat složitě, ale jako asi u většiny věcí ze španělské gramatiky jde o cvik a získání zkušenosti.
Komentáře k článku

K článku nejsou zatím žádné komentáře

Přidat komentář

© 2020 nemcina-zdarma.cz
Ochrana osobních údajů