Mein Deutsch

Skloňování osobních zájmen

STARTER Vydáno dne 07.12.2023

Jak vyjádřit mně, tebe, jim apod.Skloňování osobních zájmen

V předchozích článcích jsme si představili německé pády a vysvětlili si, proč jsou důležité. Také už známe německá osobní zájmena. Dnes se podíváme, jak tato zájmena skloňovat.

Jednotné číslo

pád ty on ona ono/to
1. ich /ɪç/ TTT *1 du /duː/ TTT *2 er /eːɐ̯/ TTT *3 sie /ziː/ TTT *4 es /ɛs/ TTT *5
2. téměř se nepoužívá
3. mir /miːɐ̯/ TTT *6 dir /diːɐ̯/ TTT *7 ihm /iːm/ TTT *8 ihr /iːɐ̯/ TTT *9 ihm /iːm/ TTT *10
4. mich /mɪç/ TTT *11 dich /dɪç/ TTT *12 ihn /iːn/ TTT *13 sie/ziː/ TTT *14 es /ɛs/ TTT *15

Množné číslo

pád my vy oni Vy TTT *16
1. wir /viːɐ̯/ TTT *17 ihr /iːɐ̯/ TTT *18 sie /ziː/ TTT *19 Sie /ziː/ TTT *20
2. téměř se nepoužívá
3. uns /ʊns/ TTT *21 euch /ɔɪ̯ç/ TTT *22 ihnen /ˈiːnən/ TTT *23 Ihnen /ˈiːnən/ TTT *24
4. uns /ʊns/ TTT *25 euch /ɔɪ̯ç/ TTT *26 sie /ziː/ TTT *27 Sie /ziː/ TTT *28

Jak jste si asi všimli, neuvádíme zde tvar zájmen pro 2. pád. Tyto tvary se téměř nepoužívají a jsou stále více nahrazovány jinými způsoby vyjádření, takže je potkáte opravdu zřídka (např. v ustálených vazbách).

Jak tvary zájmen používat?

Už jsme si naznačili v článku o pádech, že tyto tvary použijeme především

 • po předložkách (musíme vědět, s kterým pádem se předložka pojí),
 • po slovesech (i zde musíme znát pád, s kterým je sloveso spjato).

Například:

Komm zu mir. TTT *29

Použijeme 3. pád, protože předložka zu TTT *30 se s ním pojí.

Gib ihm den Ball. TTT *31

Použijeme 3. pád, protože ten následuje po slovese geben TTT *32.

Ale pozor, ne všechna vyjádření používají v němčině stejný pád jako v češtině:

Ich spiele nach dir. TTT *33

V češtině je zde 6. pád, německá předložka nach se ale pojí s pádem třetím.

Ich verstehe dich nicht. TTT *34

Na rozdíl od češtiny, kde užíváme rozumět “komu, čemu” (3. pád), používá němčina vazbu se 4. pádem.

Více se dočtete v těchto článcích:
Pády v němčině
Předložky v němčině

Závěr

Skloňování osobních zájmen je věc, bez které se v němčině neobejdeme. Zkuste si v německých textech těchto tvarů všímat a vždy si zdůvodnit použitý pád, případně si s nimi pokuste sami vytvářet krátká spojení. Postupně vám tato zájmena přejdou do krve a budete je používat automaticky.

V následujících článcích se podíváme na skloňování přivlastňovacích zájmen a poté na předložky pojící se se 3. či 4. pádem:
Skloňování přivlastňovacích zájmen
Předložky se 3. pádem
Předložky se 4. pádem
Předložky se 3. i 4. pádem

V angličtině dnes nalezneme už pouze pozůstatky skloňování osobních zájmen.

Rozlišujeme tzv. podmětový tvar (I, he, she… – obdoba 1. pádu) a předmětový tvar (me, him, her… – používá se po slovesech a předložkách, je to tedy obdoba 3. a 4. pádu).
Jako reziduum 2. pádu lze chápat přivlastňovací tvary (my/mine; his; her/hers…).

Přehledné shrnutí všech tvarů anglických osobních a přivlastňovacích zájmen nalezenete v této tabulce.

Překlad:
 1. ty
 2. on
 3. ona
 4. to/ono
 5. mně, mi
 6. tobě, ti
 7. jemu, mu
 8. jemu, mu
 9. mě, mne
 10. tě, tebe
 11. jeho, ho
 12. ji, ni
 13. to/ono
 14. vykání
 15. my
 16. vy
 17. oni/ony/ona
 18. Vy – při vykání
 19. nám
 20. vám
 21. jim
 22. Vám
 23. nás
 24. vás
 25. je
 26. Vás
 27. Pojď ke mně.
 28. k, na, do
 29. Dej mu ten míč.
 30. dát
 31. Hraju po tobě.
 32. Nerozumím ti.


Pokračovat můžete zde:

STARTER

Skloňování přivlastňovacích zájmen

Jak skloňovat německá přivlastňovací zájmena jako “můj, tvůj, náš” apod., a jak se vyhnout nedorozuměním u slova IHR.

STARTER

Osobní zájmena

Jak říci německy JÁ, TY nebo třeba ONA? Jak tykat a vykat?

INTERMEDIATE

Test: Skloňování podstatných jmen #1

Procvičte si, jak umíte skloňovat podstatná jména.

Komentáře k článku

K článku nejsou zatím žádné komentáře

Přidat komentář