*
logo
*

Dlouhé nebo krátké samohlásky?

ELEMENTARY Vydáno dne 25.07.2018

Které samohlásky vyslovovat dlouze a které krátce? Pár základních pravidel z našeho článku vám může pomoci.Kdy vyslovovat dlouhé a krátké samohlásky

Délkou samohlásek lze změnit význam celého slova. Proto je nutné dávat pozor na jejich správnou výslovnost. Můžeme se přibližně orientovat podle níže popsaných pravidel.

Dlouhé samohlásky

Dlouze čteme přízvučné samohlásky v následujících případech:

a) předcházejí písmenu -h (samotné h ale nevyslovujeme)

Zahn TTT, zahlen TTT, Jahr TTT, Uhr TTT, ihn TTT, Fehler TTT, fühlen TTT

b) jsou psané jako ie → vyslovujeme jako /i:/

Brief TTT, viel TTT, lieben TTT, Chemie TTT, er sieht TTT

c) jsou zdvojené (typicky aa, ee, oo)

Haar TTT, Paar TTT, Staat TTT, Kaffee TTT, leer TTT, Schnee TTT, See TTT, Boot TTT

Délka samohlásky ale často není žádnou z těchto variant vyznačena. Musíme se pak orientovat dle toho, zda přízvučná samohláska

d) stojí na konci slova

da TTT, du TTT, wo TTT, ja TTT, so TTT, zu TTT, Klo TTT, Büro TTT, Hallo TTT

e) stojí před jedinou souhlásku

wer TTT, üben TTT, rufen TTT, Tag TTT, Hof TTT, süß TTT, groß TTT, Roman TTT, Name TTT, böse TTT, oder TTT, tun TTT, gut TTT, Natur TTT

Dlouhá zůstává samohláska v odvozených tvarech i v případě, že po ní následují dvě souhlásky.

geben TTT → du gibst TTT / er gibt TTT
rufen TTT → er ruft TTT
Hof TTThöflich TTT
Natur TTTnatürlich TTT

f) stojí před r + souhláskou (toto však platí pouze ve spisovné němčině)

Art TTT, Erde TTT, Pferd TTT, werden TTT

Krátké samohlásky

Krátce čteme přízvučné samohlásky, které předcházejí dvěma souhláskám.

Herr TTT, besser TTT, kennen TTT, füllen TTT, zurück TTT, sitzen TTT, alt TTT, springen TTT, Tisch TTT, Küche TTT

Krátce většinou čteme samohlásky před CH jako třeba Küche TTT nebo sprechen TTT, nicméně např. Kuchen TTT, Buch TTT či Sprache TTT čteme dlouze.

Krátce se vyslovuje také většina samohlásek v nepřízvučných slabikách.

Büro /byˈroː/ TTT, Hotel /hoˈtεl/, rosa /ˈʀoːza/ TTT

Minimální páry

Změna jediné hlásky může zcela změnit význam, proto musíme v některých případech na správnou výslovnost obzvláště dbát. Příkladem dvojic podobně se vyslovujících slov mohou být např.:

dlouhá   krátká
fühlen /ˈfyːlən/ TTT füllen /ˈfʏlən/ TTT
Höhle /ˈhøːlə/ TTT Hölle /ˈhœlə/ TTT
Hüte /ˈhyːtə/ TTT Hütte /hʏtə/ TTT
lasen /ˈlaːzn̩/ TTT lassen /ˈlasn̩/ TTT
Ofen /ˈoːfn̩/ TTT offen /ˈɔfn̩/ TTT
Ruhm /ʀuːm/ TTT Rum /ʀʊm/ TTT
Staat /ʃtaːt/ TTT Stadt /ʃtat/ TTT
statt /ʃtat/ TTT
stehlen /ˈʃteːlən/ TTT stellen /ˈʃtɛlən/ TTT
Tränen /tʀɛːnən/ TTT trennen /ˈtʀɛnən/ TTT
Wesen /ˈveːzn̩/ TTT wessen /ˈvɛsn̩/ TTT

Německé vs české samohlásky

Výslovnost německých samohlásek je v některých případech odlišná od češtiny, především dlouhé samohlásky jsou zavřenější (jazyk je blíže patru). Více se dozvíte v připravovaném článku.

Závěr

Z pravidel výše popsaných existují samozřejmě výjimky. Proto je vždy lepší si výslovnost daného slova zkontrolovat v kvalitním slovníku.

Pravidla pro čtení samohlásek v angličtině se řídí jinými pravidly, často bohužel doprovázenými mnoha výjimkami. Více se o jednotlivých případech můžete dočíst na Help For English v sekci Výslovnost.Pokračovat můžete zde:

PRE-INTERMEDIATE

Výslovnost samohlásek

Jaký je rozdíl mezi českými a německými samohláskami a jak ty německé správně vyslovovat.

STARTER

Základní pravidla pro čtení německých slov

Jak čteme v němčině Z nebo V? Vyslovuje se H ve slově GEHEN?

STARTER

Jak se to řekne německy?

Krátký článek o základních použitích slova Deutsch.

Komentáře k článku

K článku nejsou zatím žádné komentáře

Přidat komentář

© 2020 nemcina-zdarma.cz
Ochrana osobních údajů