Mein Deutsch

Zájmena

STARTER

Skloňování přivlastňovacích zájmen

Franta K. Barták | 29. 1. 2024 | komentáře: 2

Jak skloňovat německá přivlastňovací zájmena jako “můj, tvůj, náš” apod., a jak se vyhnout nedorozuměním u slova IHR.

Pokračování článku »

STARTER

Skloňování osobních zájmen

Franta K. Barták | 7. 12. 2023

Jak vyjádřit mně, tebe, jim apod.

Pokračování článku »

STARTER

Osobní zájmena

Franta K. Barták | 20. 2. 2023 | komentáře: 17

Jak říci německy JÁ, TY nebo třeba ONA? Jak tykat a vykat?

Pokračování článku »

PRE-INTERMEDIATE

Einer meiner Freunde...

Franta K. Barták | 27. 10. 2021 | komentáře: 2

Jak se německy řekne „jeden z mých přátel“ nebo třeba „jedna z jeho knih“? A jak takové konstrukce fungují gramaticky?

Pokračování článku »

PRE-INTERMEDIATE

Zájmeno ES

Franta K. Barták | 31. 1. 2020

Kde použít v němčině zájmeno ES; jak funguje vazba ES GIBT a jaký je rozdíl oproti spojení ES IST; kde lze ES vypustit.

Pokračování článku »

ELEMENTARY

Zvratná zájmena

Franta K. Barták | 24. 8. 2019 | komentáře: 9

Jak říci např. „Myje se.“ či „Mají se rádi.“

Pokračování článku »

ELEMENTARY

Indefinitpronomen - neurčitá zájmena

Jindrich Zdrazil | 13. 1. 2013

Jak vyjádříme někdo, nikdo, něco a člověk? Stejně jako v češtině.

Pokračování článku »