*
logo
*

Osobní zájmena

STARTER Vydáno dne 20.05.2018

Jak říci německy JÁ, TY nebo třeba ONA? Jak tykat a vykat?Osobní zájmena

Německá osobní zájmena vidíme v přehledné tabulce níže:

osoba jednotné číslo množné číslo
1. ich /ɪç/ TTT wir /viːɐ̯/ TTT
2. du /duː/ TTT ihr /iːɐ̯/ TTT
3. er /eːɐ̯/ TTT sie /ziː/ TTT
  sie /ziː/ TTT  
  es /ɛs/ TTT  
  Sie /ziː/ TTT

Tykání

Pokud někomu v němčině tykáme, použijeme zájmeno du TTT.

Du bist so klug! TTT
Wo bist du? TTT

Mluvíme-li k více osobám, kterým tykáme (např. kamarádi, děti apod.), použijem zájmeno ihr TTT:

Lebt ihr hier? TTT
Ihr seid dumme Hunde! TTT

Vykání

Složitější je to s vykáním. Jak jste si možná všimli, vykání je zařazeno do třetí osoby množného čísla (Sie – psáno vždy s velkým S).
V němčině si totiž lidé místo vykání vlastně onikají.

Haben Sie Zeit, Herr Schmidt? TTT
Wo leben Sie, Frau Kohn? TTT

Zájmeno Sie použijeme ale i v případě, že mluvíme k více osobám, kterým vykáme:

Meine Damen und Herren, kommen Sie bitte mit mir. TTT

Shrnutí

Českému oslovení “VY” tedy odpovídá buď druhá osoba množného čísla (vy všichni), nebo třetí osoba množného čísla (Vy, když někomu vykáme).

Ihr seid zu Hause. TTT
Sie sind zu Hause. TTT

Moderní angličtina nerozlišuje tykání a vykání, používá pro obojí zájmeno you.
Pozor, píšeme ho vždy s malým písmenem – neexistuje tedy žádné Vy = You!

Více najdete v sekci pro začátečníky či v článku o psaní velkých písmen.

Podobnost některých německých a anglických osobních zájmen je více či méně zřejmá:
ich → I
du → thou (ve starší angličtině)
sie → she
wir → wePokračovat můžete zde:

STARTER

Skloňování osobních zájmen

Jak vyjádřit mně, tebe, jim apod.

ALL LEVELS

Osobní zájmena nesamostaná

V článku osobní zájmena jsme se seznámili jen s prvním pádem. V tomto článku si povíme, jak tvořit tvary jako mně, mne, jemu, Vám, mu ho, mu ji…Možná to bude vypadat složitě, ale jako asi u většiny věcí ze španělské gramatiky jde o cvik a získání zkušenosti.
STARTER

Skloňování přivlastňovacích zájmen

Jak skloňovat německá přivlastňovací zájmena jako můj, tvůj, náš apod., a jak se vyhnout nedorozuměním u slova IHR.

Komentáře k článku
Téma Přísp. Přečteno Poslední příspěvek
Nepřečteno Osobní zájmena 2 1416 Od Franta K. Barták poslední příspěvek
před rokem

© 2020 nemcina-zdarma.cz
Ochrana osobních údajů