Mein Deutsch

Osobní zájmena

STARTER Vydáno dne 20.05.2018

Jak říci německy JÁ, TY nebo třeba ONA? Jak tykat a vykat?Osobní zájmena

Německá osobní zájmena vidíme v přehledné tabulce níže:

osoba jednotné číslo množné číslo
1. ich /ɪç/ TTT *1 wir /viːɐ̯/ TTT *2
2. du /duː/ TTT *3 ihr /iːɐ̯/ TTT *4
3. er /eːɐ̯/ TTT *5 sie /ziː/ TTT *6
  sie /ziː/ TTT *7  
  es /ɛs/ TTT *8  
  Sie /ziː/ TTT *9

Tykání

Pokud někomu v němčině tykáme, použijeme zájmeno du TTT *10.

Du bist so klug! TTT *11
Wo bist du? TTT *12

Mluvíme-li k více osobám, kterým tykáme (např. kamarádi, děti apod.), použijem zájmeno ihr TTT *13:

Lebt ihr hier? TTT *14
Ihr seid dumme Hunde! TTT *15

Vykání

Složitější je to s vykáním. Jak jste si možná všimli, vykání je zařazeno do třetí osoby množného čísla (Sie – psáno vždy s velkým S).
V němčině si totiž lidé místo vykání vlastně onikají.

Haben Sie Zeit, Herr Schmidt? TTT *16
Wo leben Sie, Frau Kohn? TTT *17

Zájmeno Sie použijeme ale i v případě, že mluvíme k více osobám, kterým vykáme:

Meine Damen und Herren, kommen Sie bitte mit mir. TTT *18

Shrnutí

Českému oslovení “VY” tedy odpovídá buď druhá osoba množného čísla (vy všichni), nebo třetí osoba množného čísla (Vy, když někomu vykáme).

Ihr seid zu Hause. TTT *19
Sie sind zu Hause. TTT *20

Moderní angličtina nerozlišuje tykání a vykání, používá pro obojí zájmeno you.
Pozor, píšeme ho vždy s malým písmenem – neexistuje tedy žádné Vy = You!

Více najdete v sekci pro začátečníky či v článku o psaní velkých písmen.

Podobnost některých německých a anglických osobních zájmen je více či méně zřejmá:
ich → I
du → thou (ve starší angličtině)
sie → she
wir → we

Překlad:
 1. my
 2. ty
 3. vy
 4. on
 5. oni/ony/ona
 6. ona
 7. to/ono
 8. Vy – při vykání
 9. ty
 10. Ty jsi tak chytrá!
 11. Kde jsi?
 12. vy
 13. Bydlíte tady?
 14. Vy jste ale hloupí psi!
 15. Máte čas, pane Schmidt?
 16. Kde bydlíte, paní Kohn?
 17. Dámy a pánové, pojďte prosím se mnou.
 18. Jste doma. (vy všichni – tykáme)
 19. Jste doma. (Vy – při vykání)


Pokračovat můžete zde:

STARTER

Skloňování osobních zájmen

Jak vyjádřit mně, tebe, jim apod.

STARTER

Skloňování přivlastňovacích zájmen

Jak skloňovat německá přivlastňovací zájmena jako můj, tvůj, náš apod., a jak se vyhnout nedorozuměním u slova IHR.

ELEMENTARY

Indefinitpronomen - neurčitá zájmena

Jak vyjádříme někdo, nikdo, něco a člověk? Stejně jako v češtině.

Komentáře k článku
Téma Přísp. Přečteno Poslední příspěvek
Nepřečteno Osobní zájmena 17 3323 Od Franta K. Barták poslední příspěvek
před 2 měsíci