*
logo
*

Zkoušky a certifikáty

ALL LEVELS Vydáno dne 08.12.2018

Jak prokázat svou jazykovou úroveň např. zaměstnavateli nebo škole? Pomocí jazykového certifikátu!



Zkoušky a certifikáty

Potřebujeme-li z jakého důvodu potvrdit svou jazykovou úroveň, je dnes nejběžnějším způsobem složení jazykové zkoušky s následným obdržením certifikátu.
Tyto zkoušky a certifikáty se liší dle úrovně, kterou reprezentují. Jak se jednotlivé úrovně liší a čím se vyznačuje student, který jich už dosáhl, se můžete dočíst v článku Úrovně němčiny.
Certifikáty se liší dle různých kritérií, např. věk uchazečů, zaměření či země původu.

Goethe-Zertifikat

Goethe-Institut je institut Spolkové republiky Německo s celosvětovou působností. Podporuje znalost německého jazyka v zahraničí a pěstuje mezinárodní kulturní spolupráci. Můžete se podívat na jejich web, kde mimo jiné naleznete právě informace o jazykových zkouškách, které pořádají.
Složíte-li zkoušku úspěšně, dostanete tzv. Goethe-Zertifikat, což je oficiální potvrzení vaší jazykové úrovně, mezinárodně uznávaný doklad, který můžete použít ve škole či v práci, při cestách do zahraničí apod.

Typy zkoušek

Vybrat si lze obecnou zkoušku pro dospělé nebo děti na zvolené úrovni TTT.

Dále např. zkoušku TestDaF (Test Deutsch als Fremdsprache) TTT, určenou pro ty, kdo chtějí studovat, vědecky bádat nebo pracovat v Německu nebo složit jazykovou zkoušku, kterou uznávají všechny vysoké školy v Německu, případně přesvědčit výzkumné instituce a zaměstnavatele o svých znalostech německého jazyka. Podobnou funkci má i zkouška DSH (Deutsche Sprachprüfung für den Hochschulzugang) TTT.

Kromě toho nabízí Goethe-Institut i Goethe-Test PRO: Deutsch für den Beruf TTT, což je zkouška, která se hodí pro všechny, kteří hledají místo na mezinárodním pracovním trhu. Zkouška prověří vaše jazykové znalosti vztahující se k profesi.

Seznam zkouškových center naleznete zde.

Rakouské certifikáty

Rakouská podoba výše zmíněných zkoušek se jmenuje ÖSD (Österreichisches Sprachdiplom Deutsch TTT ) a zkoušky zajišťují licencovaná zkoušková centra. Opět existují varianty pro děti nebo dospělé.

Seznam zkouškových center naleznete zde

Přehled

Vše vidíte v přehledné tabulce níže.

  A1 A2 B1 B2 C1 C2
německé (Goethe) děti GZ A1: FiD1 TTT GZ A2: FiD2 TTT GZ B1 TTT GZ B2 TTT TTT    
dospělí GZ A1: SD TTT GZ A2 TTT GZ B1TTT GZ B2 TTT GZ C1 TTT GZ C2 TTT
profesní GT-PRO TTT GT-PRO TTT GT-PRO TTT GT-PRO TTT GT-PRO TTT
studijní DSH-1 TTT DSH-2 TTT DSH-3 TTT
TestDaF TTT TestDaF TTT .
  A1 A2 B1 B2 C1 C2
rakouské děti ÖSD A1 KID 1 TTT ÖSD A2 KID 2 TTT ÖSD B1 ZDfJ TTT . .  
dospělí ÖSD A1 GD1 TTT ÖSD A2 GD2 TTT ÖSD B1 ZD TTT ÖSD B2 MD TTT ÖSD C1 OD TTT ÖSD C2 WD TTT

Co zkoušky obsahují

Obecné zkoušky jako Goethe-Zertifikat a ÖSD se skládají z písemné a ústní části.
V písemné části se ověřuje porozumění psanému textu (Lesen) TTT a mluvenému projevu (Hören) TTT, dále schopnost písemně se vyjádřit (Schreiben) TTT.
V ústní části (Sprechen) TTT prokazuje uchazeč, že je schopen mluveného projevu na dané úrovni.
Ukázkové testy najdete na webu Goethe-Institutu.

Zkoušek a certifikátů je v angličtině přímo nepřeberné množství, což je dáno mnohem větším zájmem uchazečů. Informace a zkušební testy najdete na Help for English v příslušné sekci.



Pokračovat můžete zde:

ALL LEVELS

Úrovně němčiny

Víte, jaké jsou úrovně znalosti němčiny a co znamenají pojmy starter, elementary, intermediate atd.? Víte, co je Evropský referenční rámec pro jazyky a jak určit svoji úroveň? Podívejte se na náš krátký přehled.

ADVANCED

J. W. Goethe - Erlkönig

Přečtěte si nádhernou a slavnou baladu Erlkönig (Král duchů) od J. W. Goetha a zkuste si ji přeložit. Bublinky s překladem O. Fischera jsou vám k dispozici pro kontrolu.
ALL LEVELS

Ohlédnutí za rokem 2018

Co se na našem webu událo v průběhu uplynulého roku.

Komentáře k článku

K článku nejsou zatím žádné komentáře

Přidat komentář

© 2020 nemcina-zdarma.cz
Ochrana osobních údajů