*
logo
*

Pleteme si: LEGEN vs LIEGEN

PRE Vydáno dne 30.06.2019

Jaký je rozdíl mezi těmito dvěma slovesy ve významu a v časování? Vše najdete přehledně shrnuto v tomto článku.LEGEN vs LIEGEN

V každém jazyce existují dvojice slov, která se studentům pletou. Nejinak je tomu v němčině, kde najdeme například několik párů velmi podobných sloves. V minulém článku jsme si pověděli o rozdílu mezi stellen a stehen, dnes se podíváme na jejich “vodorovnou” variantu, legen (položit) a liegen (ležet).

Potíž s těmito slovesy je kromě rozdílu významového i fakt, že první z nich je pravidelné (slabé) a druhé nepravidelné (silné). Nejprve se krátce podíváme na tvary těchto sloves a potom podrobněji na jejich použití.

Časování

Přítomný čas

V přítomném čase se obě slovesa časují pravidelně. Sloveso liegen je sice silné, ale nedochází zde ke změně ve kmeni.

  legen liegen
ich lege liege
du legst liegst
er/sie/es legt liegt
wir legen liegen
ihr legt liegt
sie legen liegen

Minulý čas

V minulých tvarech a v příčestí již dochází u liegen ke změně kmenové samohlásky.
Dejte si pozor na velkou podobnost obou sloves ve tvaru příčestí minulého! Právě tam je dobré mít na paměti, že liegen je silné sloveso a má tedy typickou koncovku -en.

Préteritum
  legen liegen
ich legte lag
du legtest lagst
er/sie/es legte lag
wir legten lagen
ihr legtet lagt
sie legten lagen
Perfektum (Plusquamperfektum)
  legen liegen
pomocné sloveso haben haben / sein
příčestí minulé gelegt gelegen
Regionální rozdíly

V perfektu (a příbuzných časech) se nám u slovesa liegen objevují rozdíly v použití pomocného slovesa. Zatímco na severu (severní a střední Německo) se užívá haben, na jihu (jižní Německo, Rakousko a Švýcarsko) převládá sein. Ta samá věta potom bude vypadat jinak v závislosti na původu mluvčího.

sever jih
Er hat im Krakenhaus lang gelegen. Er ist im Krakenhaus lang gelegen. TTT

Použití

Legen

Legen /ˈleːɡn̩/ je pravidelné (slabé) sloveso a znamená „něco někam položit“.
Vyjadřuje pohyb a používá se buď s předmětem nebo se zvratným zájmenem (= položit se).

Legen Sie sich auf den Boden und atmen Sie tief. TTT
Rex! Leg dich, du Biest! TTT

Sie hat sich in die Sonne gelegt. TTT
Wo sollen wir das hinlegen, gnädige Frau? TTT

Liegen

Liegen /ˈliːɡn̩/ je nepravidelné (silné) sloveso a znamená „ležet“.
Vyjadřuje stav (výsledek) a používá se bez předmětu.

Nach dem Unfall konnte er wegen des Schmerzes nicht auf dem Rücken liegen. TTT
Es liegt Schnee auf den Bergen. TTT

Das Baby lag an ihrer Brust und schlief. TTT
Du hast den ganzen Tag im Bett gelegen! Steh endlich auf! TTT

Závěr

Vysvětlili jsme si, jak časovat a používat dvojici sloves legen a liegen a viděli jsme, že jde o stejné rozdíly jako u stellen a stehen v minulém článku. Příště se podíváme na rozdíl mezi setzen a sitzen.Pokračovat můžete zde:

INTERMEDIATE

Test: Slovesa vyjadřující pohyb a stav

Vyznáte se ve slovesech STELLEN/STEHEN, LEGEN/LIEGEN, SETZEN/SITZEN a HÄNGEN?

PRE-INTERMEDIATE

Pleteme si: HÄNGEN (věšet vs viset)

Jaký je rozdíl mezi těmito dvěma významy slovesa HÄNGEN ve významu a v časování? Vše najdete přehledně shrnuto v tomto článku.

PRE-INTERMEDIATE

Pleteme si: STELLEN vs STEHEN

Jaký je rozdíl mezi těmito dvěma slovesy ve významu a v časování? Vše najdete přehledně shrnuto v tomto článku.

Komentáře k článku

K článku nejsou zatím žádné komentáře

Přidat komentář