*
logo
*

Pleteme si: SETZEN vs SITZEN

PRE Vydáno dne 10.07.2019

Jaký je rozdíl mezi těmito dvěma slovesy ve významu a v časování? Vše najdete přehledně shrnuto v tomto článku.SETZEN vs SITZEN

V každém jazyce existují dvojice slov, která se studentům pletou. Nejinak je tomu v němčině, kde najdeme například několik párů velmi podobných sloves. V minulých článcích jsme si pověděli o rozdílu mezi stellen a stehen, a také mezi legen a liegen. Dnes se podíváme na takový mezistupeň, slovesa setzen (posadit) a sitzen (sedět).

Potíž s těmito slovesy je kromě rozdílu významového i fakt, že první z nich je pravidelné (slabé) a druhé nepravidelné (silné). Nejprve se krátce podíváme na tvary těchto sloves a potom podrobněji na jejich použití.

Časování

Přítomný čas

V přítomném čase se obě slovesa časují pravidelně. Sloveso sitzen je sice silné, ale nedochází zde ke změně ve kmeni.

  setzen sitzen
ich setze sitze
du setzt sitzt
er/sie/es setzt sitzt
wir setzen sitzen
ihr setzt sitzt
sie setzen sitzen

Minulý čas

V minulých tvarech a v příčestí již dochází u sitzen nejen ke změně kmenové samohlásky, ale i souhlásek.

Préteritum
  setzen sitzen
ich setzte saß
du setztest saßest
er/sie/es setzte saß
wir setzten saßen
ihr setztet saßt
sie setzten saßen
Perfektum (Plusquamperfektum)
  setzen sitzen
pomocné sloveso haben haben / sein
příčestí minulé gesetzt gesessen
Regionální rozdíly

V perfektu (a příbuzných časech) se nám u slovesa sitzen objevují rozdíly v použití pomocného slovesa. Zatímco na severu (severní a střední Německo) se užívá haben, na jihu (jižní Německo, Rakousko a Švýcarsko) převládá sein. Ta samá věta potom bude vypadat jinak v závislosti na původu mluvčího.

sever jih
Haben Sie bequem gesessen? Sind Sie bequem gesessen? TTT

Použití

Setzen

Setzen /ˈzɛt͡sn̩/ je pravidelné (slabé) sloveso a znamená „někoho/něco někam posadit“.
Vyjadřuje pohyb a používá se buď s předmětem nebo se zvratným zájmenem (= posadit se).

Er setzte sich unter den Baum und schlief ein. TTT
Setzt euch, Kinder! TTT

Du sollst deine Gäste immer auf den besten Platz setzen. TTT
Wohin setzen wir uns? TTT

Sitzen

Sitzen /ˈzɪt͡sn̩/ je nepravidelné (silné) sloveso a znamená „sedět“.
Vyjadřuje stav (výsledek) a používá se bez předmětu.

Jeder Tag sitzt sie auf einer Parkbank und beobachtet die Leute. TTT
Im Kino saß ein älterer Herr neben mir und lachte laut die ganze Zeit. TTT

Ich bin müde, ich habe den ganzen Tag am Steuer gesessen! TTT
Ich habe “Sitz!” gesagt, aber der Hund ist einfach weggelaufen! TTT

Závěr

Vysvětlili jsme si, jak časovat a používat dvojici sloves setzen a sitzen a viděli jsme, že jde v podstatě stále o stejné rozdíly jako u stellen / stehen či legen / liegen z minulých článků. Příště naši minisérii zakončíme problematickým slovesem hängen.Pokračovat můžete zde:

INTERMEDIATE

Test: Slovesa vyjadřující pohyb a stav

Vyznáte se ve slovesech STELLEN/STEHEN, LEGEN/LIEGEN, SETZEN/SITZEN a HÄNGEN?

PRE-INTERMEDIATE

Pleteme si: HÄNGEN (věšet vs viset)

Jaký je rozdíl mezi těmito dvěma významy slovesa HÄNGEN ve významu a v časování? Vše najdete přehledně shrnuto v tomto článku.

PRE-INTERMEDIATE

Pleteme si: STELLEN vs STEHEN

Jaký je rozdíl mezi těmito dvěma slovesy ve významu a v časování? Vše najdete přehledně shrnuto v tomto článku.

Komentáře k článku

K článku nejsou zatím žádné komentáře

Přidat komentář