Mein Deutsch

Verbind die Punkte

STARTER Vydáno dne 30.01.2021

Jednoduchá aktivita pro začátečníky, kteří se učí čísla (např. na prvním stupni ZŠ). Vhodná i pro párovou či skupinovou práci.Verbind die Punkte

Učíte-li začátečníky, obzvláště pokud se jedná o děti na prvním stupni ZŠ, máme pro vás jednoduchou aktivitu, pomocí které si vaši žáci procvičí čísla od 0 do 19.

Čísla jsou pro mnoho dětí velkým problémem. Mají totiž pocit, že když umí napočítat do 20 či dále, čísla už umí. Přitom ale samostatná čísla neumí pojmenovat bez počítání na prstech a když nějaké číslo slyší vyslovené, nedokáží ho zapsat či identifikovat.

Dnešní aktivita by jim měla poměrně zábavnou formou pomoci si čísla lépe procvičit a zažít.

Budete potřebovat takovouto jednoduchou mřížku:

Stáhnout si ji můžete kliknutím na obrázek. Na jednom archu jsou tyto mřížky čtyři.

Verze 1: Lehrer → Schüler

První verze aktivity je dobrá k tomu, aby se žáci naučili s mřížkou pracovat. Učitel si do mřížky zakreslí nějaký tvar či obrázek a diktuje dětem čísla. Žáci spojují čísla dle diktátu učitele. Děti si takto procvičí čísla pouze receptivně, tedy slyší číslo a to identifikují na mřížce. Slyší ale čísla se správnou výslovností.

Verze 2: Schüler → Schüler

Druhou verzi aktivity lze používat i pro práci ve dvojicích či malých skupinkách. Jedno dítě má mřížku s nějakým obrázkem či obrazcem (buď si ho vytvořilo samo nebo ho získalo od učitele) a diktuje čísla druhému dítěti, které čísla spojuje ve své prázdné mřížce. Po dokončení si vymění role.

Obrazce

Do mřížky lze nakreslit spoustu možných obrázků či obrazců. Může se jednat o abstraktní tvary:

Výhodou zde je, že žák si nemůže domýšlet, kam další čára povede a musí se nechat skutečně vést jen diktátem.

Při zapojení trochy fantazie můžete ale vymyslet zcela konkrétní obrázky:

Takové kreslení je pro děti rozhodně zábavnější. Vzniklého šneka nebo prasátko si navíc mohou nakonec vybarvit a případně se naučit, jak se hlemýžď nebo prase řekne německy. Už v průběhu aktivity děti možná budou hádat, co to asi bude. Aby to děti neuhádly hned, lze obrázek např. kreslit vzhůru nohama.

Tip 1: Domácí úkol

Můžete dát dětem za domácí úkol nakreslit si do mřížky nějaký obrázek, ale ve škole ho potom nikomu neukazovat. Děti, které si úkol přinesou, mohou v další hodině pracovat se svými obrázky ve dvojicích či skupinkách. Děti, které zapomenou, mohou od učitele dostat předkreslené obrázky.

Tip 2: Průběžná kontrola

Diktuje-li učitel, je dobré po prvních dvou číslech ověřit, zda děti aktivitu pochopily. Může mít na zadní straně tabule např. předkreslených prvních pár čar a potom s dětmi zkontrolovat, zda to zatím mají správně či nikoliv. Kdyby si dítě od začátku nebylo jisté, že pracuje správně, mohlo by se ve změti čísel ztratit a nakonec pouze obkreslovat od souseda.

Tip 3: Kontrola na konci aktivity

Na konci aktivity si mohou děti porovnat výsledné obrázky mezi sebou nebo podle předkresleného obrázku na tabuli. Případně může naopak učitel postupovat podle toho, jak děti mají obrázek nakreslený – nechat si to od nich nadiktovat zpět a přitom to nakreslit na tabuli.

Možné adaptace

Větší mřížka, jiná čísla, písmena

Aktivitu samozřejmě lze adaptovat i na další čísla či dokonce písmena abecedy. Pokud se are rozhodnete mřížku např. zvětšit, aby se do ní vešlo více čísel či písmen, mohlo by se stát, že se v ní bude těžko hledat. Potom to, že žák mřížku nevyplní správně, může být ne proto, že číslům apod. nerozumí, ale že se v mřížce prostě ztratí. Proto se domníváme, že je ideální mřížka cca ve velikosti 5 × 4.

Čísla na přeskáčku

Čísla by mohla být v mřížce na přeskáčku, ale i to by mohlo komplikovat orientaci. Zakreslování obrázků už samo o sobě způsobí, že si děti nebudou procvičovat čísla jen v řadě za sebou.

Nejen jedním tahem

V původní aktivitě se všechny obrázky kreslí jedním tahem, tedy někdy je potřeba se vrátit po stejné čáře i zpět. Děti prostě vždy z posledního přečteného čísla udělají čáru k nově přečtenému číslu. Jedna možná úprava ale je, že diktujeme vždy odkud kam se má čára nakreslit (von fünf zu sechs, von fünf zu zehn atd.) Tak musí žák zpracovat vždy dvě informace najednou, což může být ovšem pro některé kognitivně náročnější.

Pozn.: Námět na tuto hru jsme převzali z webu helpforenglish.cz s laskavým svolením Marka Víta.Pokračovat můžete zde:

STARTER

Němčina pro začátečníky

Přehled dostupných materiálů na tomto webu, které jsou určeny začátečníkům.

STARTER

Číslovky 1 (pro začátečníky)

Přehled základních a řadových číslovek pro začátečníky.

STARTER

Pořádek slov ve větě (pro začátečníky)

Jak správně uspořádat slova v německé větě? Není to tak složité, stačí dodržet pár základních pravidel.

Komentáře k článku

K článku nejsou zatím žádné komentáře

Přidat komentář