*
logo
*

Zájmeno ES

PRE Vydáno dne 31.01.2020

Kde použít v němčině zájmeno ES; jak funguje vazba ES GIBT a jaký je rozdíl oproti spojení ES IST; kde lze ES vypustit.Zájmeno es lze v němčině použít vícero způsoby. Nad některými z nich nemusíme příliš přemýšlet, protože jsou podobné češtině, jiné zase přijdou povědomé studentům angličtiny. Na všechny se postupně podíváme.

es = to

Es schmeckt mir nicht. TTT
Es stinkt hier. TTT

Wie heißt die Hauptstadt von China? – Ich weiß es nicht. TTT
Karl, du solltest doch das Auto waschen! Warum hast du es noch nicht gemacht? TTT

es – nevyjádřený podmět

V německé větě musí být ve většině případů vyjádřený podmět, a to i v případech, ve který ho čeština nepoužívá. Pokud není jasné (nebo to nechceme říci) kdo či co něco dělá, použijeme es:

Wie geht es dir? TTT
Das Haus ist nicht mein. Es gehört meiner Schwester. TTT

To platí také např. v případě popisu počasí či udávání času.

Es regnet. TTT
Es war fünf Uhr. TTT

Poněkud neobvykle nám mohou znít spojení, v nichž v češtině používáme zájmeno “někdo”:

Es klopft. TTT
Es läutet an der Tür. TTT

V některých případech je lepší použít místo es zájmeno das. To se děje hlavně když se zájmeno vztahuje k předchozímu výroku.

Es ist wahr, dass diese Regierung nichts nützlich gemacht hat. TTT
Diese Regierung hat nichts nützlich gemacht. – Das ist wahr. TTT

Er hat gesagt, dass es seine Schuld wäre, aber das war nicht wahr. TTT

es na místě podmětu + podmět

Pro Čechy možná zvláštním případem je použití es na začátku věty (kam vlastně patří podmět), ačkoli “skutečný” podmět je ve větě umístěn až za slovesem.

Es war einmal ein König. TTT

Skutečným podmětem je ein König, nicméně pokud nechceme postavit větu “Ein König war einmal.” (což je stylisticky neobratné), musíme použít na začátku věty právě es.
Umožňuje to vlastně začít větu slovesem. Jak víme, sloveso musí v německé větě stát za normálních okolností na druhém místě – proto před něj umístíme právě es.

Es wird eine Umfrage durchgeführt. TTT
Es kommt der Frühling. TTT

Právě proto, že es nezastupuje podmět, ale jen pomáhá začít větu, můžeme ho použít i v množném čísle .

Es sind schon 3 Monate vergangen. TTT
Es kommen schwere Zeiten auf uns zu. TTT
Es wurden viele Leute in dieser Stadt getötet. TTT

Vazba es gibt

Chceme-li vyjádřit, že něco je/existuje, použijeme vazbu es gibt TTT.
Pozor na výslovnost – ačkoli by měla být samohláska krátká (následují za ní dvě souhlásky), čteme ji dlouze, protože je odvozena od slovageben /ˈɡeːbn̩/ TTT → gibt /ɡiːpt/ 

Pokud se nám pořadí slov prohodí na gibt es, je zkráceno na gibt's.

Was gibt's Neues? TTT

Po vazbě es gibt následuje předmět v akuzativu (4. pádě). To je ovšem poznat přirozeně pouze u mužského rodu v singuláru.

Es gibt schon einen Prototyp des neuen Wagens. TTT

Tuto vazbu lze použít v jakémkoli čase, i když nejčastěji ji uvidíte v přítomném čase či préteritu.

Glaubst du, dass es Gott gibt? TTT
Solche Möglichkeiten gab es damals nicht. TTT
In Berlin gibt es viele bekannte Museen. TTT
Wenn du das ihr sagst, gibt es Ärger, das sage ich dir! TTT
Es hat in den letzten zwei Monaten keine Treffen gegeben. TTT

Vazba es gibt vs es ist/es sind

Ne v každé situaci je ale vhodné vazbu es gibt použít. Někdy používáme spojení Es ist… nebo v množném čísle Es sind….
Záleží to na smyslu věty – použitím es ist/sind mluvíme spíše o existenci věcí na konkrétním místě a v konkrétním čase, kdežto es gibt je obecnější. Porovnejte:

Es gibt noch mehr Möglichkeiten. TTT
Auf einmal gab es nichts mehr zu diskutieren. TTT

Es sind zu viele Leute hier. Komm, wir gehen in eine andere Bar. TTT
Ich habe angerufen, aber es war niemand zu Hause. TTT
Es sind hier zwei T-Shirts, die dir gut stehen. Welches willst du? TTT

Vypuštění es

Zájmeno es je ve vazbě es gibt nutné použít vždy, kdežto v ostatních spojeních se při změně slovosledu (v otázce, vedlejší větě) es vypouští, když nějaké jiné slovo zaujme pozici podmětu.

Es gibt immer etwas zu tun. TTT
Gibt es etwas zu tun? TTT
Warum sagst du immer, dass es nichts zu tun gibt? TTT

Es war niemand zu Hause. TTT
War niemand zu Hause? TTT
Ich dachte, dass jemand zu Hause war. TTT

I v některých oznamovacích větách lze es vypustit, ale není to nezbytné.

Es freut/ärgert mich, dass…Mich freut/ärgert (es), dass… TTT
Wir haben (es) gewusst, dass… TTT
Ich kann (es) nicht glauben, dass… TTT

Naopak nutné je es “doplnit” do vět v pasivu, které se v aktivní podobě skládají pouze ze slovesa a zájmena man.

Man arbeitet. TTT
Es wird gearbeitet. TTT

Stačí však doplnit další větný člen a es již nutné není (dokonce je stylisticky lepší použít větu bez es).

Man arbeitet sonntags. TTT
Es wird sonntags gearbeitet. TTT (stylisticky nepříliš dobré)
Sonntags wird gearbeitet. TTT (stylisticky lepší)

Man diskutierte lange über die Gesetzesänderung. TTT
Es wurde lange über die Gesetzesänderung diskutiert. (stylisticky nepříliš dobré)
Über die Gesetzesänderung wurde lange diskutiert. (stylisticky lepší)
Lange wurde über die Gesetzesänderung diskutiert. (stylisticky lepší)

Shrnutí

  • Zájmeno es používáme jako podmět, a to i v případech, kdy ho čeština nevyjadřuje.
  • Chceme-li začít větu slovesem, umístíme před něj es. Podmět následuje až za slovesem.
  • Es je také součástí vazby es gibt, kterou bychom však neměli zaměňovat se spojeními es ist/sind.
  • Zájmeno es lze vynechávat, pokud jeho pozici zaujme dle pravidel slovosledu jiný větný člen, ovšem s výjimkou vazby es gibt, kde musí toto zájmeno vždy zůstat.

Funkce německého zájmena es se v mnohém podobá anglickému it, zvlášť v případech, kdy má čeština podmět nevyjádřený. Obsáhlý článek popisující funkce it najdete na Help for English zde.

V případě anglické vazby there is/are je třeba dát pozor, kdy se význam kryje s německým es gibt a kdy s es ist/sind. Zároveň ale i angličtina rozlišuje mezi there is a it is. Více zde.

Pozor, v angličtině k vynechání it prakticky nedochází – viz tento článek.Pokračovat můžete zde:

ALL LEVELS

Es weihnachtet...

Máme koniec novembra, dni sa krátia, v meste rozvoniava punč a vianočné trhy pomaly otvárajú svoje brány.. Čas pozrieť sa na predvianočnú slovnú zásobu. :)
PRE-INTERMEDIATE

Trpný rod (Das Passiv)

Jak se v němčině tvoří pasivum a kdy se používá.

STARTER

Osobní zájmena

Jak říci německy JÁ, TY nebo třeba ONA? Jak tykat a vykat?

Komentáře k článku

K článku nejsou zatím žádné komentáře

Přidat komentář

© 2020 nemcina-zdarma.cz
Ochrana osobních údajů