*
logo
*

Trpný rod (Das Passiv)

PRE Vydáno dne 05.06.2019

Jak se v němčině tvoří pasivum a kdy se používá.Trpný rod (Passiv)

Kromě rozlišení různých časů (přítomný, minulý…) a slovesných způsobů (oznamovací, rozkazovací…) má téměř každý jazyk ještě jedno důležité rozdělení slovesných vyjádření – aktivní a pasivní.
Aktivní znamená, že podmět věty je původcem děje. Hodně zjednodušeno: O kom se mluví, ten něco dělá:

Er bringt den Einkauf. TTT
Sie hat das Geld gestohlen. TTT
Wir brauchen ihre Hilfe. TTT

Pasivní znamená, že původcem děje je něco či někdo jiný než podmět. Opět zjednodušeno: O kom se mluví, ten nic nedělá, ale dělají to s ním jiní:

Der Einkauf wird gebracht. TTT
Das Geld ist gestohlen worden. TTT
Ihre Hilfe wird gebraucht. TTT

Nenechte se zmást rozličným překladem. Čeština nepoužívá pasivum tolik jako jiné jazyky a v mnoha situacích v ní pasivní konstrukce zní nepřirozeně či příliš formálně. Často si vypomáháme neurčitým vyjádřením v 3. osobě singuláru či plurálu – “udělali”, “ukradli”, “staví se”, “dělá se” apod.

Tvoření

Trpný rod tvoříme kombinací pomocného slovesa werden a příčestí minulého. Pro vytvoření příslušného tvaru časujeme pouze sloveso werden – příčestí zůstává vždy stejné.

Ich werde gerufen.
Du wirst gerufen.
Er wird gerufen.

Přítomný čas

Časování pomocného slovesa werden:

  sg. pl.
1. ich werde /ˈveːɐ̯də/ wir werden /ˈveːɐ̯dn̩/
2. du wirst /vɪʁst/ ihr werdet /ˈveːɐ̯dət/ (/ˈvɛʁdət/) 
3. er wird /vɪʁt/ sie werden /ˈveːɐ̯dn̩/

Er wird erwartet. TTT
Ihr werdet gesucht. TTT
Die Kinder werden zum Tee eingeladen. TTT

Vidíme, že stejně jako v ostatních případech v němčině je věta zakončena slovesným tvarem (příčestím) a tvoří tzv. větný rámec. To už známe např. z článku o použití perfekta.

Minulý čas

Préteritum

Časování pomocného slovesa werden:

  sg. pl.
1. ich wurde /ˈvʊʁdə/ wir wurden /ˈvʊʁdn̩/
2. du wurdest /ˈvʊʁdəst/ ihr wurdet /ˈvʊʁdət/
3. er wurde /ˈvʊʁdə/ sie wurden /ˈvʊʁdn̩/

Es wurde hier viel gebaut. TTT
Die Prager Universität wurde von Karl IV. gegründet. TTT
Die Journalisten wurden fast erschossen. TTT

Perfektum

ich bin / du bist / er istworden /ˈvɔʁdn̩/
Pozor – příčestí minulé slovesa werden se v pasivu tvoří bez předpony ge-!

Ist die Regierung schon gebildet worden? TTT
Leugnen Sie nicht! Sie sind da gestern gesehen worden! TTT
Der Film ist schon zweimal gezeigt worden. TTT

Plusquamperfektum

Třebaže je plusquamperfektum látkou pro pokročilejší studenty, uvedeme si zde pro pořádek, jak v tomto čase pasivum vytvořit.
Je to vcelku snadné, protože jde o stejný tvar jako v perfektu, jen vždy zaměníme přítomný tvar slovesa sein za tvar minulý.

perfektum   plusquamperfektum
Ich bin gerufen worden. Ich war gerufen worden. TTT
Es ist getan worden. Es war getan worden. TTT
Es ist repariert worden. Es war repariert worden. TTT

Budoucnost

Zde potřebujeme werden dvakrát:

  • jedno vytváří budoucnost a je v určitém tvaru – časujeme ho jako v přítomném čase
  • druhé tvoří pasivum a je v infinitivu

Ich werde das tun. TTTEs wird getan werden. TTT
Ich werde das herstellen. TTTEs wird hergestellt werden. TTT

Mach das nicht! Du wirst erwischt werden! TTT
Das Buch wird gekürzt werden. TTT

Pozor na záměnu pasiva a budoucího času – oba používají pomocné werden!

Ich werde rufen. TTT – významové sloveso je v infinitivu → aktivní budoucí vyjádření
Ich werde gerufen. TTT – významové sloveso je ve tvaru příčestí minulého → pasivní vyjádření


Použití

Trpný rod používáme převážně v těchto situacích:

a) Původce děje není znám nebo jej nechceme zmiňovat

Das wird nicht gesagt! TTT
Es wird oft davon gesprochen. TTT
Was wird heute gespielt? TTT

Pokud chceme podobnou větu začít např. příslovečným určením, dochází ke změně slovosledu (viz náš článek). V takových větách se vynechává es.

Heute wird getrunken! (= Es wird heute getrunken!) TTT
Hier wird Deutsch gesprochen. (= Es wird hier Deutsch gesprochen.) TTT

V těchto situacích odpovídá trpný rod větám s neurčitým zájmenem man (ty samotné jsou ovšem v rodě činném, aktivním):

Das sagt man nicht! TTT
Man spricht davon. TTT
Was spielt man heute? TTT
Hier spricht man Deutsch. TTT

b) Co se událo je důležitější než kdo to udělal

Er wurde von den Lehrern überzeugt. TTT

– zde je podstatný on, proto tím větu začínáme

Die Stadt wurde durch Bomben zerstört. TTT

– jde nám o město, které bylo zničeno

Předložce von se dává přednost u osob, předložce durch u věcí. Abstrakta lze používat s oběma.Pasivum stavové

V tomto článku jsme doposud hovořili pouze o tzv. pasivu dějovém, které říká, co je právě děláno.
Naproti tomu pasivum stavové vyjadřuje spíše, že je něco hotové. Tvoří se stejně jako obyčejný trpný rod, s tím rozdílem, že místo pomocnho werden používáme sein. Porovnejte:

Das Geschäft wird (gerade) geschlossen. TTT – děj probíhá
Das Geschäft ist (schon) geschlossen. TTT – děj je již dokončen

Die Ware wird verkauft. TTT
Die Ware ist verkauft. TTT

Das Haus wird gebaut. TTT
Das Haus ist gebaut. TTT

Stavové pasivum se používá převážně v přítomném čase, ale také v préteritu.

Die Geschäfte wurden geschlossen. TTT
Die Geschäfte waren schon geschlossen. TTT

Často se s tímto druhem pasiva setkáte, když vyjadřujeme, kdy se kdo narodil.

Wann sind Sie geboren? – Ich bin 1992 geboren. TTT

U nežijících lidí však používáme obyčejné minulé pasivum:

Wann wurde Goethe geboren? – Er wurde 1749 geboren. TTT

Shrnutí:

Pasivum v němčině vytváříme pomocí příslušného tvaru slovesa werden (případně sein) a příčestí minulého. Používáme ho tam, kde původce děje není vyjádřen nebo není tolik důležitý.

Trpný rod je jedna z věcí, kde vás může znalost druhého jazyka dost plést. Angličtina totiž používá podobný vzorec jako němčina, ale v podstatě výhradně s pomocným slovesem být.
It is done. TTT
It's been made. TTT
It'll be finished. TTT

V němčině může věta v obyčejném pasivu znamenat jak to, že se to dělá právě nyní, tak obecný děj. V angličtině odpovídá první možnosti průběhová forma, druhé prostá forma.

Es wird getan. It's being done. TTT
  It's done. TTT

Na druhou stranu německé stavové pasivum je vyjádřeno v angličtině pořád tou samou formou.

Es ist getan. It's done. TTT

Více se o pasivu v angličtině dočtete na Help for English.Pokračovat můžete zde:

INTERMEDIATE

Trpný rod (Das Passiv) #2 - bekommen

Jak se v němčině tvoří a kdy se používá pasivum se slovesem BEKOMMEN (a dalšími podobnými slovesy).

INTERMEDIATE

Test: Trpný rod (Das Passiv)

Vyznáte se v pasivních konstrukcích? Zkuste náš test.

INTERMEDIATE

Test: Passiv #2

Víte, kdy používat pasiv s BEKOMMEN, KRIEGEN, WERDEN a kdy ne?

Komentáře k článku

K článku nejsou zatím žádné komentáře

Přidat komentář

© 2020 nemcina-zdarma.cz
Ochrana osobních údajů