*
logo
*

Unregelmäßige Verben 1b

PRE Vydáno dne 23.08.2020

SERIÁL O NEPRAVIDELNÝCH SLOVESECH. Skupina 1 (EI-I-I), podskupina 1b (výslovnost /aɪ/ → /ɪ/ → /ɪ/), např. BEIßEN.První skupina nepravidelných sloves, na kterou se podíváme, se vyznačuje pravopisnou změnou:

EIII

Dle výslovnosti si můžeme tuto skupinu rozdělit na dvě podskupiny:

1a)

// → // → //

1b)

// → /ɪ/ → /ɪ/

Na první z nich jsme se podívali v minulém článku, druhou si probereme dnes.

1b) /aɪ/ → /ɪ/ → /ɪ/

Do této podskupiny patří následující:

beißen TTT biss gebissen
gleichen TTT glich geglichen
greifen TTT griff gegriffen
leiden TTT litt gelitten
pfeifen TTT pfiff gepfiffen
reiten TTT ritt ist/hat geritten
schmeißen TTT schmiss geschmissen
schneiden TTT schnitt geschnitten
schreiten TTT schritt ist geschritten
streichen TTT strich gestrichen
streiten TTT stritt gestritten

Sloveso reiten se většinou používá s pomocným sein pokud je bez předmětu (jezdit na koni, jezdit, rajtovat), kdežto s pomocným haben s předmětem (rajtovat koně, jezdit se TTT ).

Bist du je auf einem Pferd geritten? TTT
Bei diesem Wetter hat es sich schlecht geritten. TTT

Pro pokročilejší

Pokročilejší studenti by měli znát i další slovesa:

bleichen TTT blich ist geblichen
gleiten TTT glitt ist geglitten
kneifen TTT kniff gekniffen
reißen TTT riss hat/ist gerissen
scheißen TTT schiss geschissen
schleifen TTT schliff geschliffen
schleichen TTT schlich hat/ist geschlichen
weichen TTT wich ist gewichen

Použijeme-li sloveso reißen s pomocným ist znamená “roztrhnout se”, kdežto s pomocným hat “roztrhnout (něco)”.

Die Kette ist gerissen. TTT
Sie hat den Brief gerissen. TTT

Rozdíl mezi užitím s pomocným hat či ist u slovesa schleichen je minimální, ovšem s hat je třeba použít zvratné zájmeno:

Sie ist aus dem Zimmer geschlichen. TTT
Sie hat sich aus dem Zimmer geschlichen. TTT

Pravopis

Všimněte si zdvojení souhlásek v druhém a třetím sloupci. Dochází k němu proto, že vyslovujeme krátké “I” /ɪ/ – to se graficky znázorňuje dvěma souhláskami. Více viz článek Dlouhé nebo krátké samohlásky?

Toto pravidlo se vztahuje i na ß vs SS. Ačkoli bývají tyto dva zápisy zaměnovány, nový německý pravopis je používá logicky jako jeden (ß), resp. dva (SS) znaky. Po dvojhlásce ei následuje tedy ß, kdežto po krátkém I píšeme SS.

Více viz článek Pravopis: SS nebo ß?

Některá zde zmíněná německá slovesa jsou více či méně podobná těm anglickým, např.
BITE – BIT – BITTEN / beißen – biss – gebissen
RIDE / reiten
SHIT / schissPokračovat můžete zde:

PRE-INTERMEDIATE

Unregelmäßige Verben 2b

SERIÁL O NEPRAVIDELNÝCH SLOVESECH. Skupina 2 (IE-O-O), podskupina 2b (výslovnost /iː – ɔ – ɔ/), např. FLIEßEN.

PRE-INTERMEDIATE

Unregelmäßige Verben 3.1a

SERIÁL O NEPRAVIDELNÝCH SLOVESECH. Skupina 3 (A-IE-A), podskupina 3.1a (výslovnost /a – iː – a/), např. FALLEN.

PRE-INTERMEDIATE

Unregelmäßige Verben 2a

SERIÁL O NEPRAVIDELNÝCH SLOVESECH. Skupina 2 (IE-O-O), podskupina 2a (výslovnost /iː/ → /oː/ → /oː/), např. ZIEHEN.

Komentáře k článku

K článku nejsou zatím žádné komentáře

Přidat komentář