Mein Deutsch

Psaní: Velká písmena

ELEMENTARY Vydáno dne 12.10.2020

Tento článek vysvětluje, kdy se v němčině píší velká písmena a objasňuje např. rozdíl mezi „schuld/Schuld“ či „recht/Recht“.Velká písmena

Správné psaní velkých písmen má v němčině možná ještě mnohem důležitější roli než např. v angličtině či románských jazycích – může totiž měnit význam slov. V tomto článku se podíváme na to, kdy a proč velká písmena psát.

Ještě než začneme, podívejme se na pár výrazů, která se mohou hodit, když si budete chtít vyhledat něco k tématu v němčině.

der Buchstabe; -en /ˈbuːxˌʃtaːbə/ = písmeno
der Großbuchstabe; -en /ˈɡʁoːsbuːxˌʃtaːbə/ = velké písmeno TTT *1
großschreiben /ˈɡʁoːsˌʃʁaɪ̯bn̩/ = psát velkými písmeny

Začátek věty

Tak jako např. i v češtině, první písmeno německé věty je vždy velké.

Was willst du jetzt machen? TTT *2
Eine Tasse Tee, bitte! TTT *3

Vykání a projev úcty

Slovo sie znamená v jednotném čísle “ona” a v množném “oni”. Pokud ho ale napíšeme s velkým písmenem, vykáme jedné či více osobám.

Wo ist sie? TTT *4
Wo sind sie? TTT *5
Wo sind Sie? TTT *6

Velké písmeno užijeme i v ostatních formách osobního a dokonce i přivlastňovacího zájmena:

Wie geht es Ihnen, Herr Fruchter? TTT *7
Wie alt ist Ihre Tochter? TTT *8
Fahren wir mit Ihrem Auto? TTT *9

Více se dočtete v článcích v sekci o zájmenech.

Chceme-li projevit úctu i někomu, komu tykáme, píšeme s velkým písmenem i zájmeno du a všechny jeho formy.

Hallo Opa, wie geht's Dir? TTT *10
Liebe Grüße an Deine Familie / Deine Frau… TTT *11

Jména lidí a názvy míst

Velkým písmenem začínají – stejně jako v češtině – i jména lidí, zvířat a názvy míst.

Hast du Ben gesehen? TTT *12
Möchten Sie nach Deutschland fahren? TTT *13
Wir haben eine Katze Mitza. TTT *14
Sie müssen zu “Neuer Markt” und dann zu “Auf dem Sand”. TTT *15

Podstatná jména

Německým specifikem je psaní velkých písmen na začátku všech podstatných jmen.

Der Tisch war kaputt. TTT *16
Hast du ein bisschen Wasser? TTT *17
Sie hat meinen Schuh verloren. TTT *18

Velké písmeno píšeme i v případě, že slovo patřilo původně k jinému slovnímu druhu a “zpodstatnělo”:

Komm, wir essen! TTT *19
Komm schnell, oder das Essen wird kalt! TTT *20

Ich habe das Buch schon zweimal gelesen. TTT *21
Das nächste Mal solltest du vorsichtiger sein. TTT *22

Wer ist der gute Mann, der das gesagt hat? TTT *23
Er glaubt nicht, es gibt das Gute in der Welt. TTT *24

Es kostet neun Euro pro Person. TTT *25
Aber Thomas, du schreibst eine Neun wie eine Sechs! TTT *26

Der fünfte Läufer ist noch nicht angekommen. TTT *27
Wo ist der Fünfte? TTT *28

Velké nebo malé písmeno?

U některých slov je studentům nejasné, zda se jedná o podstatná jména a často v pravopise chybují:

Sonntag vs sonntags

Příslovce, která vznikla z podstatných jmen, píšeme s malým písmenem:

Hast du Zeit heute Abend? TTT *29
Ich habe nie Zeit abends. TTT *30

Jeden Sonntag gehen wir in die Kirche. TTT *31
Können Sie sonntags arbeiten? TTT *32

Wahr, shade, schuld…

Es ist nicht Wahr.
Es ist nicht wahr. TTT *33

Zde je slovo wahr /vaːɐ̯/ vlastně přídavné jméno (“pravdivý”), proto ho píšeme s malým písmenem.
Pokud bychom chtěli říci podstatné jméno “pravda”, bylo by to die Wahrheit.

Podobné je to u slova schade /ˈʃaːdə/ , které je také přídavným jménem.

Das ist schade. TTT *34

Pokud bychom chtěli mluvit o “škodě/škodách”, podstatné jméno je der Schaden / Schäden.

Der Schaden ist 50 Euro. TTT *35

Ještě složitější je to u slovíčka schuld /ʃʊlt/ , které má stejný tvar pro adjektivum i substantivum.
Přídavné jméno se obvykle pojí se slovesem “být”, kdežto podstatné jméno s “mít”:

Ich bin schuld daran. TTT *36
Ich habe Schuld daran. TTT *37

Recht vs recht

Otázka, kdy psát Recht/recht /ʁɛçt/ je poměrně složitá a je vždy nejjednodušší se podívat do kvalitního slovníku, např. zde.
Zjednodušeně se ale dá říci, že tam, kde si slovo více či méně zachovává význam podstatného, píšeme písmeno velké, v ostatních malé. Ve spojení “Recht haben” je možné obojí.

Du hast recht/Recht, es hat keinen Sinn, ihn jetzt anzurufen. TTT *38

Ist es dir recht? TTT *39
Ich habe meine Rechte! TTT *40

Shrnutí

Můžete si tedy pamatovat, že velké písmeno na záčátku německých slov píšeme na rozdíl od češtiny u všech podstatných jmen, i tam, kde se jiný slovní druh v podstatné jméno změnil.
Naopak tam, kde se podstatné jméno proměnilo např. v příslovce, píšeme první písmeno malé.

Angličtina užívá velká písmeno někdy stejně jako němčina, někdy jako čeština, jindy odlišně od obou. Shrnutí této problematiky najdete na Help for English

Překlad:
 1. všimněte si, že je to v němčině jedno slovo vzniklé ze tří – spojováním slov až po absurdně dlouhé tvary je němčina proslulá
 2. Co teď chceš dělat?
 3. Šálek čaje, prosím!
 4. Kde je? (ona)
 5. Kde jsou?
 6. Kde jste? (vykání)
 7. Jak se Vám vede, pane Fruchter?
 8. Jak je stará Vaše dcera?
 9. Pojedeme Vaším autem?
 10. Ahoj dědo, jak se máš?
 11. Srdečné pozdravy Tvojí rodině / Tvojí paní…
 12. Neviděl jsi Bena?
 13. Chtěl byste jet do Německa?
 14. Máme kočku Mícu.
 15. Musíte na “Nový trh” a pak do ulice “Na písku”.
 16. Stůl byl rozbitý.
 17. Nemáš trochu vody?
 18. Ztratila mi botu.
 19. Pojď, najíme se!
 20. Pojď rychle, nebo to jídlo vychladne!
 21. Četl jsem tu knihu již dvakrát.
 22. Příště bys měla být opatrnější.
 23. Kdo je ten dobrý muž, co to řekl?
 24. Nevěří, že ve světě existuje dobro.
 25. Stojí to devět euro na osobu.
 26. Ale Tomáši, ty píšeš devítku jako šestku!
 27. Pátý běžec ještě nedorazil.
 28. Kde je ten pátý?
 29. Máš čas dnes večer?
 30. Večer (=večery, po večerech) nemám nikdy čas.
 31. Každou neděli chodíme do kostela.
 32. Můžete pracovat o nedělích?
 33. To není pravda.
 34. To je škoda.
 35. Škoda je 50 euro.
 36. Mám na tom vinu. (doslova: “Jsem na tom vinný.”)
 37. Mám na tom vinu.
 38. Máš pravdu, teď nemá smysl mu volat.
 39. Hodí se ti to?
 40. Mám svá práva!


Pokračovat můžete zde:

PRE-INTERMEDIATE

Psaní - Apostrof

Kdy se v němčině používá apostrof a proč je užitečné mu rozumět.

PRE-INTERMEDIATE

Jak vyjádřit: Souhlasím!

Jak říci „Dohodnuto!“, „Samozřejmě!“, „V žádném případě!“ nebo třeba „Je mi to fuk!“?

ELEMENTARY

Napište, co slyšíte #1

Dnes je tu pro vás nové poslechové cvičení, při němž si procvičíte i pravopis. Dokážete napsat slovo, které slyšíte?

Komentáře k článku

K článku nejsou zatím žádné komentáře

Přidat komentář