*
logo
*

Rozkazovací způsob

ELEMENTARY Vydáno dne 01.05.2019

Jak rozkazovat jedné či více osobám, jak při rozkaze tykat či vykat.Rozkazovací způsob

Rozkaz bývá ve většině jazyků vyjádřen tou nejjednodušší formou, a nejinak je tomu i v němčině, jak se hned přesvědčíme.

Rozkaz použijeme, pokud potřebujeme někomu přímo říci, aby něco udělal. Musíme ale rozlišovat, zda mluvíme k jedné či více osobám, a také zda těmto osobám tykáme či vykáme (k tomu více v článku Osobní zájmena).

Tykání

a) jedna osoba (ty)

Přikazujeme-li něco jedné osobě, musíme vzít nejprve tvar slovesa pro 2. osobu jednotného čísla a z něj odstranit koncovku -st:
du gehst TTTGeh! TTT
du sprichst TTTSprichTTT

U silných sloves, která v 2. a 3. osobě přehlasují (více viz zde), přehláska odpadá:
du schläfst TTTSchlaf! TTT
du läuft TTTLaufTTT

Záporný rozkaz se vytvoří jednoduše přidáním nicht.

Komm hier her und hilf mir, bitte! TTT
Mach das nicht! TTT
Schlaf endlich! TTT

b) více osob (vy)

Tvar slovesa při rozkazu více osobám (kterým tykáme) je shodný s tvarem pro 2. osobu množného čísla. V rozkaze ale použijeme samotné sloveso, bez zájmena ihr.

Was sucht ihr? TTT
Sucht es nicht da! Da kann es nicht sein. TTT

Ich arbeite hier und ihr arbeitet hier, ist das klar? TTT
Arbeitet schneller! TTT

Vykání (Vy)

U vykání je situace mnohem jednodušší, protože použijeme v jednotném i množném čísle stejný tvar – infinitiv slovesa a zájmeno Sie (s velkým S).

Fahren Sie erst nach Berlin und dann nach Hamburg. TTT
Sagen Sie mir, wer Sie sind. TTT

Singen Sie nicht jetzt, bitte. TTT
Wenn ich nicht komme, rufen Sie meine Frau an. TTT

Rozkaz nám všem (Pojďme…)

Můžeme také přikazovat skupině, které jsme sami součástí. V češtině je v tomto případě často užito slovo “pojďme”.
Použijeme tvar infinitivu a zájmeno wir.

Spielen wir das noch einmal! TTT
Essen wir. TTT
Nehmen wir jetzt dieses Beispiel. TTT

Sloveso SEIN

Sloveso sein tvoří rozkaz přímo z infinitivu:

Sei still! TTT
Seid brav, Kinder! TTT

Seien wir ehrlich – er ist ein Idiot. TTT
Seien Sie ruhig und entspannt, das hilft immer. TTT

Závěr

Přímý rozkaz, který jsme dnes probrali, samozřejmě není jediný způsob, jak lidem říci, že bychom od nich něco chtěli. Další možnosti si ukážeme v některém z příštích článků.
Zda jste vše náležitě pochopili si můžete vyzkoušet v našem testu.

V angličtině je rozkaz ještě jednodušší, protože slovesa se nečasují, nemají koncovky a nerozlišuje se rozkaz v jednotném a množném čísle. Více viz na Help for English.Pokračovat můžete zde:

PRE-INTERMEDIATE

Test: Rozkazovací způsob

Zkuste si, zda umíte správně vytvořit rozkazovací věty.

STARTER

Osobní zájmena

Jak říci německy JÁ, TY nebo třeba ONA? Jak tykat a vykat?

STARTER

Modální sloveso MÜSSEN

Základní informace o slovese MÜSSEN pro začátečníky.

Komentáře k článku

K článku nejsou zatím žádné komentáře

Přidat komentář

© 2020 nemcina-zdarma.cz
Ochrana osobních údajů