*
logo
*

Zvratná zájmena

ELEMENTARY Vydáno dne 24.08.2019

Jak říci např. „Myje se.“ či „Mají se rádi.“Zvratná zájmena

Zvratná zájmena patří v německé gramatice do té jednodušší oblasti, protože se používají se v podstatě velmi podobně jako české SE a SI.

4. pád (mýt SE)

První možnost je použít zvratná zájmena namísto přímého předmětu. Porovnejte:

Ich ziehe mein Kind an. TTT
Ich ziehe mich an. TTT

Sie fühlt seine Hand an ihrem Arm. TTT
Sie fühlt sich schlecht. TTT

Wir möchten die Eltern über das Problem informieren. TTT
Wir möchten uns über das Problem informieren. TTT

U všech osob použijeme tvar totožný s tvarem osobního zájmena ve 4. pádě, s výjimkou 3. osoby jednotného a množného čísla, kde užíváme vždy sich.
To platí i pro užití zvratných zájmen se 3. pádem, které uvádíme dále.

3. pád (mýt SI ruce)

V druhém případě nahrazují zvratná zájmena nepřímý předmět, tedy “dělám NĚKOMU něco”. Porovnejte:

Ich habe meinem Bruder den Arm gebrochen. TTT
Ich habe mir den Arm gebrochen. TTT

Sie wünscht ihm alles Gute. TTT
Sie wünscht sich ein neues Handy. TTT

Tvary pro obě použití vidíte níže v tabulce.

  3. pád 4. pád
ich mir mich
du dir dich
er / sie / es sich sich
wir uns uns
ihr euch euch
sie sich sich

Pro porovnání obou způsobů můžeme užít např. následující věty:

Ich wasche mich. TTT
Ich wasche mir die Hände. TTT

3. osoba

Možná vás napadlo, proč se ve 3. osobě nepoužijí obyčejné tvary osobních zájmen. Je to proto, aby nedocházelo k významové záměně. Víc napoví následující věty:

Er hasst ihn. TTT
Er hasst sich. TTT

Sie sieht sie an. TTT
Sie sieht sich an. TTT

Sie wäscht ihr die Haare. TTT
Sie wäscht sich die Haare. TTT

Mají SE rádi.

Ne každé české SE lze ale přeložit zvratným zájmenem. Pokud chceme vyjádřit “jeden druhému” či “jeden druhého”, užijeme zájmeno einander TTT.

Sie lieben einander. TTT
Sie lieben sich. TTT

Wir ärgern einander. TTT
Wir ärgern uns. TTT

Zájmeno einander bývá často spojováno s předložkami do jednoho výrazu.

Wir spielen oft miteinander. TTT
Sie denken nur aneinander, wie Romeo und Julia. TTT

Uvidíme se.

Bohužel, ne vždy jde pravidlo “sám sebe” vs “jeden druhého” použít. Například když řekneme “Uvidíme se… / Potkáme se…”, je jasné, že jeden druhého. Přesto zní německé věty takto:

Wir sehen uns morgen. TTT
Wann treffen wir uns? TTT

Najít správný výraz vám opět pomůže kvalitní slovník.

Shrnutí

Jak jste viděli, použití přivlastňovacích zájmen není obtížné, hlavní je správně rozeznat pád.
Drtivá většina českých zvratných sloves má své protějšky v němčině, ale mohou se vyskytnout i výjimky, proto je vždy lepší si sloveso zkontrolovat ve slovníku.

Zda jste vše správně pochopili si můžete ověřit v tomto testu.

Angličtina se od češtiny a němčiny dost odlišuje, co se zvratných zájmen týče. Většina anglických sloves je nepoužívá, pouze u některých je pro zdůraznění použit tvar -self. Německé einander má určitý protějšek v anglickém each other, či dokonce doslovném one another. Jak všechny tyto tvary správně použít, případně kdy je nepoužít apod. se dozvíte v článku na Help for English.Pokračovat můžete zde:

ELEMENTARY

Test: Zvratná zájmena

Vyznáte SE ve zvratných zájmenech? Jste SI jistí, kde je užít?

STARTER

Osobní zájmena

Jak říci německy JÁ, TY nebo třeba ONA? Jak tykat a vykat?

STARTER

Skloňování přivlastňovacích zájmen

Jak skloňovat německá přivlastňovací zájmena jako můj, tvůj, náš apod., a jak se vyhnout nedorozuměním u slova IHR.

Komentáře k článku

K článku nejsou zatím žádné komentáře

Přidat komentář

© 2020 nemcina-zdarma.cz
Ochrana osobních údajů