Mein Deutsch

Zvratná zájmena

ELEMENTARY Vydáno dne 24.08.2019

Jak říci např. „Myje se.“ či „Mají se rádi.“Zvratná zájmena

Zvratná zájmena patří v německé gramatice do té jednodušší oblasti, protože se používají v podstatě velmi podobně jako české SE a SI.

4. pád (mýt SE)

První možnost je použít zvratná zájmena namísto přímého předmětu. Porovnejte:

Ich ziehe mein Kind an. TTT *1
Ich ziehe mich an. TTT *2

Sie fühlt seine Hand an ihrem Arm. TTT *3
Sie fühlt sich schlecht. TTT *4

Wir möchten die Eltern über das Problem informieren. TTT *5
Wir möchten uns über das Problem informieren. TTT *6

U všech osob použijeme tvar totožný s tvarem osobního zájmena ve 4. pádě, s výjimkou 3. osoby jednotného a množného čísla, kde užíváme vždy sich.
To platí i pro užití zvratných zájmen se 3. pádem, které uvádíme dále.

3. pád (mýt SI ruce)

V druhém případě nahrazují zvratná zájmena nepřímý předmět, tedy “dělám NĚKOMU něco”. Porovnejte:

Ich habe meinem Bruder den Arm gebrochen. TTT *7
Ich habe mir den Arm gebrochen. TTT *8

Sie wünscht ihm alles Gute. TTT *9
Sie wünscht sich ein neues Handy. TTT *10

Tvary pro obě použití vidíte níže v tabulce.

  3. pád 4. pád
ich mir mich
du dir dich
er / sie / es sich sich
wir uns uns
ihr euch euch
sie sich sich

Pro porovnání obou způsobů můžeme užít např. následující věty:

Ich wasche mich. TTT *11
Ich wasche mir die Hände. TTT *12

3. osoba

Možná vás napadlo, proč se ve 3. osobě nepoužijí obyčejné tvary osobních zájmen. Je to proto, aby nedocházelo k významové záměně. Víc napoví následující věty:

Er hasst ihn. TTT *13
Er hasst sich. TTT *14

Sie sieht sie an. TTT *15
Sie sieht sich an. TTT *16

Sie wäscht ihr die Haare. TTT *17
Sie wäscht sich die Haare. TTT *18

Mají SE rádi.

Ne každé české SE lze ale přeložit zvratným zájmenem. Pokud chceme vyjádřit “jeden druhému” či “jeden druhého”, užijeme zájmeno einander TTT *19.

Sie lieben einander. TTT *20
Sie lieben sich. TTT *21

Wir ärgern einander. TTT *22
Wir ärgern uns. TTT *23

Zájmeno einander bývá často spojováno s předložkami do jednoho výrazu.

Wir spielen oft miteinander. TTT *24
Sie denken nur aneinander, wie Romeo und Julia. TTT *25

Uvidíme se.

Bohužel, ne vždy jde pravidlo “sám sebe” vs “jeden druhého” použít. Například když řekneme “Uvidíme se… / Potkáme se…”, je jasné, že jeden druhého. Přesto zní německé věty takto:

Wir sehen uns morgen. TTT *26
Wann treffen wir uns? TTT *27

Najít správný výraz vám opět pomůže kvalitní slovník.

Shrnutí

Jak jste viděli, použití přivlastňovacích zájmen není obtížné, hlavní je správně rozeznat pád.
Drtivá většina českých zvratných sloves má své protějšky v němčině, ale mohou se vyskytnout i výjimky, proto je vždy lepší si sloveso zkontrolovat ve slovníku.

Zda jste vše správně pochopili si můžete ověřit v tomto testu.

Angličtina se od češtiny a němčiny dost odlišuje, co se zvratných zájmen týče. Většina anglických sloves je nepoužívá, pouze u některých je pro zdůraznění použit tvar -self. Německé einander má určitý protějšek v anglickém each other, či dokonce doslovném one another. Jak všechny tyto tvary správně použít, případně kdy je nepoužít apod. se dozvíte v článku na Help for English.

Překlad:
 1. Oblékám dítě.
 2. Oblékám se.
 3. Cítí jeho ruku na svém rameni.
 4. Cítí se špatně.
 5. Chtěli bychom o tom problému informovat rodiče.
 6. Chtěli bychom se o tom problému informovat.
 7. Zlomila jsem bratrovi ruku.
 8. Zlomila jsem si ruku.
 9. Přeje mu hodně štěstí.
 10. Přeje si nový telefon.
 11. Myji se.
 12. Myji si ruce.
 13. Nenávidí ho.
 14. Nenávidí se.
 15. Dívá se na ni.
 16. Dívá se na sebe.
 17. Myje jí vlasy.
 18. Myje si vlasy.
 19. doslova “jeden druhého”, “jeden někoho jiného”
 20. Mají se rádi. (Navzájem, jeden druhého.)
 21. Mají se rádi. (Sami sebe, každý sám sebe, ne druhého.)
 22. Zlobíme se – navzájem.
 23. Zlobíme se. = Jsme rozčileni.
 24. Často si spolu hrajeme.
 25. Myslí jen na sebe (jeden na druhého), jako Romeo a Julie.
 26. Uvidíme se zítra.
 27. Kdy se potkáme?


Pokračovat můžete zde:

ELEMENTARY

Test: Zvratná zájmena

Vyznáte SE ve zvratných zájmenech? Jste SI jistí, kde je užít?

STARTER

Osobní zájmena

Jak říci německy JÁ, TY nebo třeba ONA? Jak tykat a vykat?

STARTER

Skloňování osobních zájmen

Jak vyjádřit mně, tebe, jim apod.

Komentáře k článku
Téma Přísp. Přečteno Poslední příspěvek
Nepřečteno Zvratná zájmena 9 3820 Od Franta K. Barták poslední příspěvek
před 3 lety