*
logo
*

Pleteme si: WIEDER / WIDER / WEDER / ENTWEDER

PRE Vydáno dne 15.04.2020

Jak se liší tato čtyři slova, jak se vyslovují a v jakých vazbách a spojeních je lze použít.Pleteme si: WIEDER / WIDER / WEDER / ENTWEDER

Některá slova v němčině nás mohou mást, protože se podobně píší, ale význam mají odlišný. Dnes se podíváme na čtveřici slov, z nichž tři jsou si velice podobná a dvě se dokonce vyslovují úplně stejně.

WIEDER

Se slovem wieder /ˈviːdɐ/ se pravděpodobně setkáte nejčastěji. Znamená “zase, opět, znovu”.

Ach nein, ich habe es wieder vergessen! TTT
Wir werden vielleicht wieder einmal zusammenarbeiten. TTT
Ich bin froh, wieder hier zu sein. TTT

V některých větách se vlastně jedná o slovesa s odlučitelnou předponou (wiedersehen, wiederkommen…), proto je v nich slovíčko wieder na konci.

Wann sehen wir uns wieder? TTT
Wir kommen bald wieder, versprochen. TTT
Ihr Vater kommt nicht früher als morgen wieder. TTT

Hojně se samozřejmě používají i podstatná jména s touto předponou.

Wiedergeburt gibt es in vielen Religionen. TTT
Die Wiederholung ist die Mutter der Weisheit. TTT
Auf Wiedersehen und Gute Reise! TTT

Tschüss und auf Wiederhören morgen! TTT
Deutschland feiert nächstes Jahr den dreißigsten Jahrestag der Wiedervereini­gung. TTT

WIDER

Slovo wider /ˈviːdɐ/ znamená “proti, v rozporu”. Jako předložka se užívá s akuzativem.

Er tat die Arbeit wider Willen. TTT
Ich tue das wider meine bessere Überzeugung. TTT
Es ist klar, dass er wider die Vorschriften gehandelt hat. TTT
Wir hatten wider Erwaten großen Erfolg. TTT

Wider lze také použít jako odlučitelnou či neodlučitelnou předponu u sloves, či předponu u podstatných jmen.

Diese Theorie ist schon lange widerlegt. TTT
Du widersprichst dich ja selbst! TTT
Das Wasser spiegelte die Lichter wider. TTT
Sie waren bereit für den bewaffneten Widerstand. TTT

Adjektivum widerlich /ˈviːdɐlɪç/ znamená “odporný, nechutný, odpoudivý, protivný”.

Er sagt, sein Vater ist ein widerlicher Alte. TTT
Pfui, das riecht widerlich! TTT

WEDER

Posledním slovíčkem je weder /ˈveːdɐ/ , které se používá ve dvojici weder… noch… /ˈveːdɐ … nɔx/  – “ani… ani…”
Vyslovujeme s //, které možná mnohým zní stejně jako //. K tomuto tématu se více dočtete v článku Výslovnost E.

weder… noch…

Ich habe dafür weder Zeit noch Geld. TTT
Er wollte weder essen noch trinken. TTT
Das kann ich weder bestätigen noch abstreiten. TTT
Sie nutzt weder Computer noch Handy. TTT

entweder… oder…

Pozor, nepleťte si předchozí konstrukci s podobnou dvojicí, entweder… oder… /ˈɛntˌveːdɐ … ˈoːdɐ]/ , která znamená “buď… anebo…”

Du musst wählen, Schätzchen, entweder ich oder sie! TTT
Das ist völlig unmöglich. Entweder er lügt, oder er ist verrückt. TTT
Man muss entweder alles nehmen oder nichts. TTT
Hören Sie mal, entweder Sie gehen, oder ich hole die Wachen. TTT

Shrnutí

Pojďme si nakonec ještě stručně zrekapitulovat všechna dnešní slovíčka:
wieder /ˈviːdɐ/ → zase, opět, znovu
wider /ˈviːdɐ/ → proti, v rozporu
weder… noch… /ˈveːdɐ … nɔx/ → ani… ani…
entweder… oder… /ˈɛntˌveːdɐ … ˈoːdɐ]/ → buď… anebo…

V angličtině odpovídají německým vazbám tyto:

  Deutsch English
ani… ani… weder… noch… neither… nor…
buď… a nebo etweder… oder… either… or…

Více v článku na Help for English.Pokračovat můžete zde:

PRE-INTERMEDIATE

Pleteme si: FORDERN / FÖRDERN

Liší se pouze přehláskou, ale význam mají odlišný. Jaký, to se dozvíte v tomto článku.

INTERMEDIATE

Pleteme si: Slovesa pohybu a stavu (pro pokročilejší)

Shrnutí a rozšíření předchozích článků o slovesech STELLEN/STEHEN, LEGEN/LIEGEN, SETZEN/SITZEN a HÄNGEN.

PRE-INTERMEDIATE

Pleteme si: STELLEN vs STEHEN

Jaký je rozdíl mezi těmito dvěma slovesy ve významu a v časování? Vše najdete přehledně shrnuto v tomto článku.

Komentáře k článku

K článku nejsou zatím žádné komentáře

Přidat komentář

© 2020 nemcina-zdarma.cz
Ochrana osobních údajů