Mein Deutsch

Podobnosti mezi němčinou a angličtinou #3 - výslovnost

PRE-INTERMEDIATE Vydáno dne 01.12.2020

Čtou se slova jako FAST či BALL v němčině stejně jako v angličtině? A existují nějaká pravidla, která nám mohou s výslovností podobných slov v obou jazycích pomoci?V předchozích dvou článcích jsme se podívali na podobnosti a rozdíly pravopisné a gramatické. Dnes se budeme zabývat tím, co dělá studentům možná ještě větší problém – výslovností.

Základní rozdíl

Systém německé výslovnosti je přísně napojen na německý pravopis. Pravidelně dochází k pravopisným reformám a úpravám tak, aby zvuková stránka odpovídala písemné. Pro studenta němčiny tedy stačí naučit se pár základních pravidel výslovnosti a pak je jen používat. V 99 % budou tato pravidla platit.

Systém anglické výslovnosti jednoduchá pravidla bohužel nemá, což je dáno vývojem jazyka a praktickou neexistencí pravopisné reformy od 15. století, kdy se většina slov ještě vyslovovala více či méně tak, jak se psala.

To bychom měli mít na paměti, když narazíme na slova podobně vypadající v obou jazycích. Výslovnost německého slova se bude podobat jeho pravopisu, kdežto výslovnost anglického slova může záviset na množství pravidel, podpravidel a výjimek.

Dnešní článek vám ukáže pár příkladů, kde se stejně či velice podobně píšící slova jinak vyslovují a naopak slova stejně znějící mohou mít zcela jiný pravopis (a samozřejmě i význam).

Samohlásky

Délka

Pravděpodobně nejdůležitější výslovnostní rozdíl je délka samohlásek. Zatímco němčina ji jasně vyznačuje pravopisem (viz článek Dlouhé nebo krátké samohlásky?), v angličtině si prostě musíme zapamatovat, která slova (či kombinace písmen) se čtou s dlouhými a která s krátkými samohláskami.

Pro jistotu připomínám, že slova porovnávaná v tomto článku mohou mít často navzdory své grafické podobnosti zcela jiný význam.

Například slovo fast, je v němčině krátké (dvě souhlásky značí krátkou slabiku), kdežto v angličtině dlouhé:
(DEU) fast /fast/ TTT *1
(ENG) fast /fɑːst/ TTT *2

Naopak třeba překlad slova “Bůh” se v obou jazycích vyslovuje podobně – krátce. Na to je však nutné v němčině použít dvě souhlásky.

(DEU) Gott /gɔt/ TTT *3
(ENG) God /gɒd/ TTT *4

Podobně používá němčina jen jednu souhlásku i třeba v těchto slovech:
(DEU) Glas TTT *5, Gras TTT *6
(ENG) glass TTT *7, grass TTT *8

Jiný způsob, jak v němčině vyjádřit dlouhou samohlásku, je zdvojování. Naneštěstí i zde je angličtina poměrně nekonzistentní.

(DEU) Boot /boːt/ TTT *9
(ENG) foot /fʊt/ TTT *10
(ENG) food /fuːd/ TTT *11

A dokonce ani v následujícím případě nezní slova stejně:
(DEU) gut /guːt/ TTT *12
(ENG) good /gʊd/ TTT *13

Jiná samohláska

Někdy se v angličtině samohláska zcela odlišuje od pravopisu, nebo se dokonce ten samý spelling čte různě v různých slovech.

all

(DEU) Ball /bal/ TTT *14
(ENG) ball /bɔːl/ TTT *15

podobně
(DEU) all TTT *16, Fall TTT *17, Stall TTT *18, Wall TTT *19
(ENG) all TTT *20, fall TTT *21, stall TTT *22, wall TTT *23

ar

(DEU) arm /aʁm/ TTT *24
(ENG) arm /ɑːm/ (UK) či /ɑɹm/ (US) TTT *25

ale
(DEU) warm /vaʁm/ TTT *26
(ENG) warm /wɔːm/ TTT *27

(DEU) warnen /vaʁnən/ TTT *28
(ENG) warn /wɔːn/ TTT *29

Jak vidíte, německá výslovnost se na rozdíl od anglické stále drží písemné podoby slova. To lze vidět i na dalších příkladech:

and

Němčina kopíruje pravopis i zde:
(DEU) das/der Band /bant/ TTT *30
(ENG) band /bænd/ TTT *31

podobně
(DEU) der Brand TTT *32, die Hand TTT *33, der Hammer TTT *34, das Land TTT *35, der Sack TTT *36, der Sand TTT *37, der Stand TTT *38, der Strand TTT *39
→ čteme s /a/

(ENG) brand TTT *40, hand TTT *41, hammer TTT *42, land TTT *43, sack TTT *44, sand TTT *45, stand TTT *46, strand TTT *47
→ čteme s /æ/

ale například
(DEU) der Schwan /ʃvaːn/ TTT *48
(ENG) swan /swɒn/ (UK) či /swɑn/ (US) TTT *49

Další rozdíly v samohláskách

u
(DEU) Butter /ˈbʊtɐ/ TTT *50,
(ENG) butter /ˈbʌtə/ TTT *51

podobně
(DEU) Dung TTT *52, Hunger TTT *53, Lust TTT *54→ čteme s /ʊ/
(ENG) dung TTT *55, hunger TTT *56, lust TTT *57 → čteme s /ʌ/

i
(DEU) der Wind /vɪnt/ TTT *58
(ENG) wind /waɪnd/ TTT *59 (ve významu “vítr” čteme /wɪnd/  )

podobně
(DEU) mild TTT *60, wild TTT *61, blind TTT *62, finden TTT *63 → čteme s /ɪ/
(ENG) mild TTT *64, wild TTT *65, blind TTT *66, find TTT *67 → čteme s //

o
(DEU) das Gold /ɡɔlt/ TTT *68
(ENG) gold /gəʊld/ TTT *69

podobně
(DEU) der Sold TTT *70, hold TTT *71 → čteme s /ɔ/
(ENG) sold TTT *72, hold TTT *73 → čteme s /əʊ/

Jiný pravopis, stejná výslovnost

Existuje naopak i mnoho slov, která se velice podobně čtou, a logicky se musí kvůli pravopisným rozdílům v obou jazycích jinak psát.

(DEU) fein /faɪ̯n/ TTT *74
(ENG) fine /faɪ̯n/ TTT *75

Podobně
(DEU) mein TTT *76, die Pein TTT *77, der Schein TTT *78, der Wein TTT *79, das Eis TTT *80, der Preis TTT *81, der Reis TTT *82, breit TTT *83
(ENG) mine TTT *84, pine TTT *85, shine TTT *86, wine TTT *87, ice TTT *88, price TTT *89, rice TTT *90, bright TTT *91

(DEU) das Haus /haʊ̯s/ TTT *92
(ENG) house /haʊ̯s/ TTT *93

Podobně
(DEU) die Laus TTT *94, die Maus TTT *95, braun TTT *96, die Sau TTT *97, sauer TTT *98, faul TTT *99
(ENG) louse TTT *100, mouse TTT *101, brown TTT *102, sow TTT *103, sour TTT *104, foul TTT *105

Souhlásky

Výslovnost koncových souhlásek

Jedním z největších rozdílů je výslovnost znělých a neznělých souhlásek, a to především na konci slov. Je to zádrhel pro mnoho Němců (a Čechů), kteří se učí anglicky, ale i naopak.
Zatímco němčina je v tomto ohledu podobná češtině a znělé souhlásky se mění na neznělé, angličtina se tu výjimečně drží spellingu (navíc znělá hláska dokonce ovlivňuje délku předcházející samohlásky). Porovnejte:

(DEU) Bad /baːt/ TTT *106
(ENG) bard /bɑːd/ TTT *107

Schválně jsem zvolil dvě slova s dlouhým A a s D na konci, ač se jinak jejich pravopis liší. Vidíme, že D se v němčině (stejně jako v češtině) změní na T, kdežto angličtina si drží D.
Výjimkou je v němčině koncové Z které se čte samozřejmě /ts/.

Toto platí vždy u dvojic B-P, D-T, G-K, V-F a Z-S.

  Deutsch English
D der Hund /hʊnt/ TTT *108 head /hed/ TTT *109
G der Zug /t͡suːk/ TTT *110 dog /dɒɡ/ TTT *111
B der Dieb /diːp/ TTT *112 job /d͡ʒɒb/ TTT *113
V aktiv /akˈtiːf/ TTT *114 stove /stəʊv/ TTT *115
Z jazz /dʒæz/ TTT *116

Více k tomuto jevu anglické výslovnosti najdete jako vždy na Help for English.

Pokud byste se chtěli dozvědět více o znělých a neznělých souhláskách v němčině, přečtěte si článek Výslovnost – spodoba souhlásek.

W / V

Pro některé z vás je to naprostá samozřejmost, ale přesto raději připomínám, že tato dvě písmena se v obou jazycích vyslovují jinak. V němčině W /v/ a V /f/, kdežto v angličtině W /w/ a /v/.
Více viz také na Help for English.

(DEU) was /vas/ TTT *117
(ENG) was /wɒz/ TTT *118

(DEU) weil /vaɪl/ TTT *119
(ENG) while /waɪl/ TTT *120

(DEU) das Volk /fɔlk/ TTT *121
(ENG) folk /fəʊk/ TTT *122

Š

O tom, jak se v němčině graficky znázorňuje “š” (sch) a “č” (tsch) jsem už psal v článku Základní pravidla pro čtení německých slov.
Pozor si ale musíme dát také na výslovnost spřežek SP a ST. Angličtina čte písmena tak, jak jsou, kdežto v němčině se objeví “š” /ʃ/. To platí dokonce i pro německá jména – angličtina si je zkrátka “poangličtí”.

(DEU) Frankenstein /ˈfʀaŋkənʃtaɪn/
(ENG) Frankenstein /ˈfɹʌŋkənstaɪn/ 

Stejné je to u dalších jmen německého původu jako Einstein, Spielberg, Switzerland, Stuttgart, Strauss apod. Dokonce i der Strudel se v angličtině čte se S.
Více se dozvíte na Help for English.

Toto se pochopitelně neomezuje jen na jména. Další příklady jsou třeba still, stand, stopp či speck (že se tato slova liší i významem, je ještě další věc).

S

V němčině se v slabikách začínajících samotným S (bez spřežky) vyslovuje /z/, jinak /s/.

(DEU) sauber /ˈzaʊ̯bɐ/ TTT *123
(DEU) lesen /ˈleːzn̩/ TTT *124
ale
(DEU) aus /aʊ̯s/ TTT *125
(DEU) die Wespe /vespə/ TTT *126

V angličtině je výslovnost S jako /s/ vs /z/ poměrně nejasná a někdy se dokonce řídí spíše gramatickými než pravopisnými pravidly.

(ENG) advise /ədˈvaɪz/ TTT *127
ale
(ENG) precise /pɹɪˈsaɪs/ TTT *128
(ENG) paradise /ˈpæɹədaɪs/ TTT *129

a dokonce
(ENG) use /juːs/ podstatné jméno TTT *130
(ENG) use /juːz/ sloveso TTT *131

G / C

G a C se v angličtině čtou v závislosti na následují hlásce.
V kombinacích GE, GI, GY čteme G jako //, kdežto GA, GO, GU jako /g/. Podobně v kombinacích CE, CI, CY vyslovujeme /s/, zatímco CA, CO, CU se čte s /k/. Více v článku na Help for English.

Němčina žádné takové pravidlo nemá, G je /g/ a C se používá prakticky jen v přejatých slovech, kde přebírá i původní výslovnost – často je ale v takových případech C nahrazováno Z /ts/ nebo K /k/ (což je právě ona německá systematičnost, o níž jsem hovořil na začátku).

(DEU) die Giraffe /ˌɡiˈʁafə/ TTT *132
(ENG) giraffe /dʒɪˈɹɑːf/ TTT *133

Podobně i slovo die Regierung TTT *134 by nás mohlo svádět k výslovnosti “ž” /ʒ/ – německá výslovnost je ale s “g” /ʁeˈɡiːʁʊŋ/  .

Závěr

Po tom všem, co jsme si výše popsali, je s podivem, že se výslovnostně tak složitý a nesystematický jazyk jako angličtina tolik rozšířil. Oč jednodušší by přece pro svět bylo naučit se jednoduchou německou výslovnost! :--)

Překlad:
 1. skoro, téměř
 2. rychlý
 3. Bůh
 4. Bůh
 5. sklo
 6. tráva
 7. sklo
 8. tráva
 9. loď
 10. chodidlo, noha
 11. jídlo
 12. dobrý, dobře
 13. dobrý
 14. míč / ples
 15. míč / ples
 16. všechen
 17. pád, případ
 18. chlév, stáj
 19. val
 20. veškerý
 21. padat
 22. stánek
 23. zeď
 24. chudý, ubohý
 25. ruka, paže
 26. teplý
 27. teplý
 28. varovat
 29. varovat
 30. stuha, šňůrka/svazek
 31. kapela / páska
 32. požár
 33. ruka
 34. kladivo
 35. země
 36. pytel
 37. písek
 38. stoj, stání
 39. pláž
 40. obchodní značka
 41. ruka
 42. kladivo
 43. země
 44. pytel
 45. písek
 46. stát (sloveso)
 47. pramínek, vlákno
 48. labuť
 49. labuť
 50. máslo
 51. máslo
 52. hnůj
 53. hlad
 54. chuť, nálada
 55. hnůj
 56. hlad
 57. chtíč, sexuální touha
 58. vítr
 59. vinout se
 60. mírný
 61. divoký
 62. nevidomý
 63. najít
 64. mírný, slabý
 65. divoký
 66. nevidomý
 67. najít
 68. zlato
 69. zlato
 70. žold
 71. půvabný, spanilý
 72. tvar slovesa SELL – prodat
 73. držet
 74. jemný, tenký
 75. dobrý, fajn
 76. moje
 77. trápení
 78. svit, záře
 79. víno
 80. led; zmrzlina
 81. cena
 82. rýže
 83. široký
 84. moje
 85. borovice
 86. zářit
 87. víno
 88. led
 89. cena
 90. rýže
 91. jasný
 92. dům
 93. dům
 94. veš
 95. myš
 96. hnědý
 97. prasnice, svině
 98. kyselý
 99. shnilý, zkažený / líný
 100. veš
 101. myš
 102. hnědý
 103. prasnice, svině
 104. kyselý
 105. špinavý, nechutný / sprostý, oplzlý
 106. koupel
 107. bard
 108. pes
 109. hlava
 110. vlak
 111. pes
 112. zloděj
 113. zaměstnání
 114. aktivní
 115. kamna
 116. jazz
 117. co
 118. minulý tvar slovesa být
 119. protože
 120. chvíle
 121. lid, národ
 122. v plurálu lidé, lid; adj.: lidový
 123. čistý
 124. číst
 125. z
 126. vosa
 127. radit
 128. přesný
 129. ráj, nebe
 130. použití
 131. použít
 132. žirafa
 133. žirafa
 134. vláda


Pokračovat můžete zde:

PRE-INTERMEDIATE

Podobnosti mezi němčinou a angličtinou #1 - pravopis

Co je podobného na slovech DEEP a TIEF? Znalost anglických slov nám pomůže rozumět slovům německým díky několik jednoduchým pravidlům.

PRE-INTERMEDIATE

Podobnosti mezi němčinou a angličtinou #2 - gramatika

Umíte anglicky a učíte se němčinu (nebo naopak)? V tomto článku najdete několik tipů, jak si ulehčit studium gramatiky v obou jazycích.

PRE-INTERMEDIATE

Podobnosti mezi němčinou a angličtinou #4 - False friends

Dávají smysl věty jako „Ich will ein Singer bekommen.“ nebo „Er möchte uns etwas schauen.“ ? Nebo se jejich autorům připletla do německé věty anglická slovíčka, která mají zcela jiný smysl? Odpověď najdete v tomto článku.

Komentáře k článku

K článku nejsou zatím žádné komentáře

Přidat komentář