Mein Deutsch

Psaní: Čárka

PRE-INTERMEDIATE Vydáno dne 27.09.2021

Kde se v německých větách píší čárky a jaké jsou rozdíly oproti češtině?Čárka v německé větě

Ačkoli je psaní čárek v českých a německých větách do značné míry podobné, existuje přesto několik rozdílů, na které je třeba dát pozor.

1) Spojky

a) čárka není

U souřadného souvětí (co to znamená se dočtete zde) se čárka nepíše ani před
und TTT *1
oder TTT *2
beziehungsweise (bzw.) TTT *3
sowie TTT *4
wie TTT *5

ani u spojení typu
sowohl… als auch… / sowohl… wie auch… TTT *6
weder… noch… TTT *7
dokonce ani u entweder… oder… TTT *8

Více si k posledním dvěma spojením můžete přečíst v článku Pleteme si: WIEDER / WIDER / WEDER / ENTWEDER.

Luisa wohnte in Wien mit ihrem Vater und Lotte wohnte in München mit ihrer Mutter. TTT *9 TTT *10
Seid ihr mit meinem Vorschlag einverstanden oder habt ihr etwas anderes vor? TTT *11

Sowohl die Rechte wie auch die Linke unterstützen das Gesetz. TTT *12
Ich fragte, ob sie weitermachen wollen, aber niemand hatte weder Kraft noch Lust. TTT *13
Entweder lernen Sie die Sprache oder Sie brauchen einen Dolmetscher. TTT *14

b) čárka je

Čárka se – stejně jako v češtině – píše i před spojkami und apod., pokud odděluje vloženou větu.

Er hat gesagt, dass er es schon satt habe, und ist weggegangen. TTT *15
Leute glauben das, weil es faszinierend ist, oder sie lachen nur darüber. TTT *16

Před odporovacími spojkami typu aber, jedoch se čárka psát musí vždy.

Der Oktober war kalt, aber sonnig. TTT *17

2) Infinitiv s ZU

a) čárka není

Dle současných pravidel německého pravopisu se infinitiv s zu čárkou neodděluje, a to ani když je rozvitý:

Er versprach zu kommen. TTT *18
Er versprach bald zu kommen. TTT *19
Sie befahl ihm zu kommen. TTT *20
Sie befahl ihm nach Hause zu kommen. TTT *21

b) čárka dobrovolná

Dále jsou případy, kdy se pisatel může rozhodnout, zda chce čárku použít. Jsou to

 • vazby s um zu, ohne zu, statt zu

Sie fuhr in die Stadt (,) um einzukaufen. TTT *22
Um bald zu Hause zu sein (,) nahm er ein Taxi. TTT *23
Er hatte den Vertrag sofort unterschrieben (,) ohne zu zögern. TTT *24

 • přací věty

Wir bitten Sie(,) uns möglichst bald anzurufen. TTT *25

c) čárka povinná

 • infinitiv odkazuje na nějaké řídící slovo ve větě:

Zu lesen, das war ihre beliebteste Beschäftigung. TTT *26
Wir freuen uns darauf, ohne Eltern alleine zu Hause zu sein. TTT *27
Eine Familie zu gründen, das war immer sein großer Wunsch. TTT *28
Sein großer Wunsch war immer, eine Familie zu gründen. TTT *29

 • pokud by se porušil smysl věty:

Er versprach, seiner Mutter zu helfen. TTT *30
Er versprach seiner Mutter, zu helfen. TTT *31

Es gelang mir nicht, einzuschlafen. TTT *32
Es gelang mir, nicht einzuschlafen. TTT *33

Čárky s humorem

Že může čárka vtipně změnit smysl věty, vám potvrdí příklady v tomto odkazu:-)

V angličtině se čárky užívají ještě o dost jinak než v češtině a němčině. Přečtěte si o tom více na Help for English.

Překlad:
 1. a
 2. nebo
 3. popřípadě
 4. stejně jako, jakož i, a také
 5. i, stejně jako
 6. jak… tak…
 7. ani… ani…
 8. buď… anebo…
 9. Luisa bydlela ve Vídni s otcem a Lotka bydlela v Mnichově s matkou.
 10. Pokud neznáte německou klasiku od Ericha Kästnera, vřele doporučuji – lze sehnat i jako komiks.
 11. Souhlasíte s mým návrhem nebo navrhujete něco jiného?
 12. Jak pravice, tak levice ten zákon podporují.
 13. Zeptal jsem se, zda chtějí pokračovat, ale nikdo neměl ani sílu, ani chuť.
 14. Buď se naučíte řeč, nebo potřebujete tlumočníka.
 15. Řekl, že už toho má dost, a odešel.
 16. Lidé tomu věří, protože je to fascinující, nebo se tomu smějí/vysmívají.
 17. Říjen byl studený, ale slunný.
 18. Slíbil, že přijde.
 19. Slíbil, že brzy přijde.
 20. Nakázala mu přijít. / Nakázala mu, aby přišel.
 21. Nakázala mu, aby přišel domů.
 22. Jela do města nakoupit. / Jela do města, aby nakoupila.
 23. Vzal si taxíka, aby byl brzy doma.
 24. Smlouvu ihned bez váhání podepsal.
 25. Žádáme Vás, abyste nám co nejdříve zavolali.
 26. Čtení, to byla její nejoblíbenější činnost. (doslova: Číst…)
 27. Těšíme se, až budeme doma sami bez rodičů. (doslova: Těšíme se na to, že…)
 28. Založit rodinu, to bylo vždy jeho velké přání.
 29. Jeho velkým přáním vždy bylo založit rodinu.
 30. Slíbil, že pomůže matce.
 31. Slíbil matce, že pomůže.
 32. Nepodařilo se mi usnout.
 33. Podařilo se mi neusnout.


Pokračovat můžete zde:

PRE-INTERMEDIATE

Psaní - Apostrof

Kdy se v němčině používá apostrof a proč je užitečné mu rozumět.

ELEMENTARY

Psaní: Velká písmena

Tento článek vysvětluje, kdy se v němčině píší velká písmena a objasňuje např. rozdíl mezi „schuld/Schuld“ či „recht/Recht“.

INTERMEDIATE

Psaní: Spojovník

Kdy v němčině používat toto interpunkční znaménko a kdy se mu naopak vyhnout.

Komentáře k článku

K článku nejsou zatím žádné komentáře

Přidat komentář